Jako ludzie wypełnieni Bożym Duchem i wzmocnieni Jego łaską, pod nowym, lepszym Przymierzem niż to, które miał Daniel, jesteśmy powołani, aby rządzić w życiu. (…) „…o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa.” (Rzymian 5:17b) Jako wierzący nie jesteś powołany tylko do tego, by jakoś wiązać koniec z końcem. Nie jesteś powołany do tego, by mieszać się z tłumem. Ani trochę! Jesteś powołany, by panować w życiu.  

Kiedy patrzę na ogół społeczeństwa i na tych, którzy są jego przewodnikami, pojawia się jedno uderzające pytanie: gdzie są chrześcijanie, którzy obejmowaliby ważne stanowiska, za pomocą których prowadzi się nasze społeczeństwo? Owszem, na pewno widzimy chrześcijan na niektórych stanowiskach liderskich w różnych miejscach – ale jeżeli chodzi o przywództwo, tworzenie i wpływanie na kulturę jesteśmy w ogonie. Prowadzi nas to do pytania: czemu tak jest?

Jako chrześcijanie jesteśmy wzmacniani łaską Bożą, a Duch samego Boga mieszka w naszym wnętrzu – więc dlaczego jako Kościół często imitujemy światowe metody działania, a nie stajemy się inspiratorami metod, które są wzorem dla świata?

Rozważmy tę historię Daniela:

„Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch, i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem.” (Dan 6:4)

Po pierwsze, zwróćcie uwagę, że jest to Stary Testament, a to oznacza, że Jezus jeszcze nie oczyścił ludzi i nie utorował drogi Duchowi Świętemu, by mógł mieszkać w ludzkich sercach. To oznacza, że Daniel czynił te rzeczy, działając pod gorszym przymierzem! To jest niesamowite!

Poza tym, zauważcie, że nie jest tu napisane: „Bóg wyróżnił Daniela”. Każde poważniejsze tłumaczenie Biblii stwierdza, że to Daniel „wyróżniał się”. Biblia w tłumaczeniu „The Message” oddaje ten fragment tak:

„Lecz Daniel, będąc wypełnionym duchem i inteligencją, tak całkowicie przerósł innych wice-regentów i zarządców, że król postanowił powierzyć mu zarządzenie całym królestwem.” (Daniela 6:3)

Jak Daniel to osiągnął? Był człowiekiem obdarzonym niezwykłymi zaletami, ponieważ był człowiekiem połączonym z Bogiem. Tak powinno być z każdym, w którego wnętrzu mieszka Duch Święty. A tak naprawdę, powinno być jeszcze lepiej. Daniel czynił to wszystko pod Starym Przymierzem, a my już pod nim nie jesteśmy.

List do Hebrajczyków 8:6 mówi, że z powodu Jezusa „ustanowione jest Nowe Przymierze, oparte na lepszych obietnicach”.

Tłumaczenie The New American Standard Bible oddaje to tak: “Daniel zaczął się wyróżniać… ponieważ posiadał niezwykłego ducha”. To słowo „niezwykły” oznacza „przekraczający normy, przełamujący status quo, wychodzący ponad przeciętną miarę”.

Jako ludzie wypełnieni Bożym Duchem i wzmocnieni Jego łaską, pod nowym, lepszym Przymierzem niż to, które miał Daniel, jesteśmy powołani, aby rządzić w życiu. Ale nie polegajcie po prostu na moim słowie. Popatrzcie na słowa Pawła skierowane do Kościoła w Rzymie. Mówi:

„…o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa.” (Rzymian 5:17b)

Jako wierzący nie jesteś powołany tylko do tego, by jakoś wiązać koniec z końcem. Nie jesteś powołany do tego, by mieszać się z tłumem. Ani trochę! Jesteś powołany, by panować w życiu. Bóg sprawił, że jesteś niezwykły – i umieścił Swojego Ducha w twoim wnętrzu, aby cię wyróżnić i oddzielić od reszty [by poświęcić cię dla twojego powołania]!

Jeśli jesteś nauczycielem, to wzmocniony łaską Bożą powinieneś inspirować swoich uczniów w sposób, który sprawia, że inni wpadają w zachwyt i się ciebie pytają, co takiego szczególnego robisz. Jeśli działasz w biznesie, powinieneś wpływać na rynek, wprowadzać najświeższe innowacje. Jeśli jesteś artystą, inni powinni szukać u ciebie kreatywnych pomysłów, pragnąc odtwarzać oryginalność twoich prac. Ta sama zasada stosuje się do muzyków, artystów, sportowców, naukowców, polityków, policjantów, członków personelu pokładowego, gospodyń domowych oraz innych osób działających w mediach, wojsku i na każdej innej płaszczyźnie życia.

I znów, przypomnijmy sobie słowa Pawła z listu do Rzymian – jako chrześcijanie dostaliśmy mandat, by panować. Jak Daniel mamy się wyróżniać poprzez znajdującą się w naszym życiu Bożą Obecność, która daje nam moc.

To już czas, by świat patrzył na Kościół w poszukiwaniu inspiracji – nie odwrotnie. To już czas, byśmy prowadzili nasze życie na takim poziomie doskonałości, że wkroczymy na stanowiska wpływu w każdej sferze życia społecznego. Ja nie tylko uważam, że jest to możliwe – wierzę, że jest to część naszego powołania. Jest to mandat dany przez Boga nam, Jego naśladowcom. Obyśmy rozpoznali tożsamość daną przez Boga nam jako Jego synom i córkom. Obyśmy polegali na Jego umacniającej łasce. Obyśmy – w świecie przeciętności – zaczęli się wyróżniać na chwałę Boga.

 

Źródło: Blog służby Johna Bevere’a – Messenger International

Tłumaczenie: ekipa otwarteniebo24.pl (Ela Świerczyńska)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *