Mądrość jest spersonifikowana w Przysłów 8 i jest tu towarzyszką Boga w tworzeniu wszystkiego. Mądrość i kreatywność nie mogą być rozdzielane w umyśle wierzącego. Są kluczowymi narzędziami, których potrzebujemy do wypełnienia naszego zadania – działania jako skuteczny świadek wobec zgubionych. To mądrość sprawia, że nasza rola w tym świecie  jest dla nich zachętą i czymś pożądanym.

Słuchaj! Mądrość tak woła, rozum tak się odzywa. (…) Gdy [Pan] budował niebiosa, byłam tam; gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni. Gdy w górze utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne źródła, gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały jego rozkazu; gdy kładł podwaliny ziemi ja byłam u jego boku mistrzynią, byłam jego rozkoszą dzień w dzień, igrając przed nim przez cały czas, igrając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi. Otóż teraz słuchajcie mnie, synowie: Błogosławieni ci, którzy się trzymają moich dróg! Słuchajcie przestrogi, abyście byli mądrzy, a nie odrzucajcie jej! Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi, strzegąc progów moich bram! Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana. Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy: Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. (Przysłów 8:1,27-35, BW)

Mądrość i kreatywność w Biblii to powiązane ze sobą tematy. Tak naprawdę, kreatywność jest manifestacją mądrości w kontekście doskonałości i prawości charakteru. Mądrość jest spersonifikowana w Przysłów 8 i jest tu towarzyszką Boga w tworzeniu wszystkiego. Mądrość i kreatywność nie mogą być rozdzielane w umyśle wierzącego. Są kluczowymi narzędziami, których potrzebujemy do wypełnienia naszego zadania – działania jako skuteczny świadek wobec zgubionych. To mądrość sprawia, że nasza rola w tym świecie jest dla nich zachętą i czymś pożądanym. Podczas gdy większość chrześcijan ceni mądrość, większość nie traktuje w ten sam sposób kreatywności przy podchodzeniu do odpowiedzialności danej nam przez Boga. Jednak to kreatywność obrazuje obecność mądrości. (…)

Stworzenie świata w 6 dni to świadectwo najpiękniejszego przejawu mądrości i sztuki, który możemy sobie wyobrazić. Bóg przemówił i światy zostały stworzone (patrz: Hbr 11:3 – przyp. tłum.). Światło i piękno, dźwięk i kolor, wszystkie zaczęły płynąć gładko razem, a mądrość ustanowiła granice dla stworzenia. Salomon, człowiek znany z ponadnaturalnej mądrości, omawia w Przysłów 8 tę współpracę i jej efekt osiągnięty w dniu stworzenia.

Mądrość ma nadany tytuł “mistrzyni” (ang. mistrzowskiego rzemieślnika). Zwróćcie uwagę na nawet mocniejsze zwroty: „cieszyłam się zawsze przed Nim”, „cieszyłam się w świecie” oraz „moja rozkosz w synach ludzkich”. Mądrość nie jest stoicka – jak często się ją ukazuje. Jest nawet więcej niż radosna. W swej naturze ma wpisane świętowanie i cieszy się ze stworzenia. Ale najbardziej z nas! Znalazła znakomite towarzystwo wśród ludzi. Narodziliśmy się po to, by być w partnerstwie z mądrością – by w niej żyć i ukazywać ją przez nasze kreatywne dzieła, nasze „wyrażanie się”.

 

Źródło: blog Billa Johnsona, fragment książki “Dreaming with God”, Ch. 2 p. 40, dostępny tutaj

Tłumacznie: ekipa otwarteniebo24.pl (Ela Świerczyńska)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *