Duch Święty uwielbia Jezusa. Syn jest nam objawiony przez Ducha Świętego. Nie możemy obejść Bożego postanowienia. Jeśli chcemy więcej Jezusa w naszym życiu, to musimy chodzić w bliskiej komunii z Duchem Świętym. Dlatego Duch Święty jest nazwany Duchem Chrystusa (zob. 1 Pt 1:11; Rzym 8:9). Gdy Duch do nas przemawia, reprezentuje Jezusa. Duch Święty nie jest zaledwie „miłym dodatkiem” do życia w Chrystusie, ale raczej istotą Chrystusa na ziemi

Moim wielkim pragnieniem jest, aby ci, którzy uczęszczają do kościołów, doświadczali jawnej obecności Jezusa Chrystusa. Słyszę, jak ludzie często mówią: „Potrzebujemy więcej Jezusa w kościele” i całkowicie zgadzam się z tym twierdzeniem. Kto nam objawia Jezusa? Duch Święty.

Dowiedzieliśmy się wcześniej w tym studium, że Duch Święty nie jest towarem, którego powinniśmy pragnąć; jest osobą, którą należy czcić i zapraszać. Dlaczego nie mielibyśmy pragnąć, aby duch prawdy był obecny we wszystkim, co robimy? Pewnego razu Jezus powiedział do uczniów:

„Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie; lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On (Duch Święty) mnie (Jezusa) uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi” (Jn 16:12-15).

Duch Święty uwielbia Jezusa. Syn jest nam objawiony przez Ducha Świętego. Nie możemy obejść Bożego postanowienia. Jeśli chcemy więcej Jezusa w naszym życiu, to musimy chodzić w bliskiej komunii z Duchem Świętym. Dlatego Duch Święty jest nazwany Duchem Chrystusa (zob. 1 Pt 1:11; Rzym 8:9). Gdy Duch do nas przemawia, reprezentuje Jezusa. Duch Święty nie jest zaledwie „miłym dodatkiem” do życia w Chrystusie, ale raczej istotą Chrystusa na ziemi. Tam, gdzie nie jest czczony, tam nie ma objawienia Jego obecności. Dlatego, jeśli nie czcimy Ducha, nie będzie w naszym życiu obecności i mocy Chrystusa. Niewykluczone, że dlatego świat (cel przemieniającej mocy Chrystusa) często postrzega Kościół jako martwy i bezsilny.

Ostatecznym celem komunii jest głęboka osobista przyjaźń. Duch Boży pragnie być twoim przyjacielem. Bardzo tęskni za bliską przyjaźnią z tobą. Jakub napisał: „Zazdrośnie pożąda On [Bóg] ducha, którego w nas utwierdził” (Jk 4:5 BT).

Czego pragnie? Intymności z tobą i ze mną. Czy wszyscy tego nie chcemy względem tych, którzy są dla nas najbliżsi? Zauważ, że On zazdrośnie pożąda. To po prostu oznacza, że nie będzie tolerował naszej zabawy z innymi konkurentami, tak jak moja żona nigdy nie podzieliłaby się ze mną intymnymi tajemnicami swojego serca, jeśli zalecałbym się do innej kobiety.

Bóg pragnie naszego pełnego oddania. W poprzednim wersecie czytamy: „przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga” (Jk 4:4). Według słownika, wrogość to „uczucie lub stan wrogości; nienawiść; uraza; animozja”. To są mocne słowa.

Należy zadać pytanie, dlaczego przyjaźń ze światem wytwarza wrogość wobec Boga?

Przyjaźń ze światem to pożądliwość ciała. Jest to egoistyczne podążanie za zyskiem, statusem lub pozycją, a także pobłażanie naszemu cielesnemu ja. Duch Święty wie, że nasze podążanie za tymi rzeczami, doprowadzi nas jedynie do próżności i pustki. Bóg, w swojej zazdrosnej miłości, nienawidzi, gdy flirtujemy z rzeczami, które doprowadzą tylko do śmierci naszej duszy. Nie zapominaj, że Bóg jest doskonałym Ojcem; jako dobry ojciec nie chce, by Jego dzieci zadowalały się czymś, co nie jest dla nich najlepsze. To dlatego nie będzie tolerował naszej przyjaźni ze światem. Jezus pragnie, byś doświadczał życia w obfitości (zob. Jn 10:10), a Duch Święty ujawnia pragnienia Syna.

Pamiętaj, że Trójca Święta ma jeden zamiar. Bóg żarliwie pragnie intymnej relacji ze swoimi dziećmi. Gdy flirtujemy ze światem, to oddzielamy się od doświadczania głębokiej intymności z Bogiem. Co za strata – i jak to łamie serce Ojca!

 

źródło: John Bevere, Duch Święty – wprowadzenie, książka do kupienia TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *