Wody oznaczają ludzi. Wody pod niebem to ci, którzy mają swój wzrok skupiony na ziemi. Wody nieba to ci, którzy mają swój wzrok skupiony na niebie. Widzę manifestację Nowego Jeruzalem oraz obłoku świadków (Hbr 12). Drzwi nieba będą szeroko otwarte w życiu tych, którzy zasiadają w okręgach niebieskich w Jezusie oraz pokochali niebo bardziej niż swoje własne życie. Wody nieba będą tętnić Bożą rzeką, pełną bogactwa i zdrowia (Ezechiela 47:12). Ziemia przykryta wodami nieprawości zostanie osuszona, a duszące ją chwasty wyrwane. Dzięki temu dobre ziarna przyniosą w niej owoc. Zwróćcie uwagę na te ziarna w waszym życiu, które przynoszą ciernie i osty. Wyrwijcie je. To jest czas, by je usunąć. Nawieźcie i podlejcie dobre ziarna uwielbieniem Boga oraz dziękczynieniem za to, co dobrego dla was zrobił. Każde pozostawione ziarno przyniesie swój owoc – dobry lub zły. Widzę nadchodzące przełomy finansowe, większe niż do tej pory. Ci, którzy siali ze łzami będą zbierać w radości i obfitości (Psalm 126:5-6)  Zobaczysz, że to, co siałeś z wiarą, nie było na darmo.  

Ten rok będzie naznaczony podwójną liczbą 10 – czyli 20, a także dwa razy występującą cyfrą 2 (2020). Jak słyszeliśmy w zeszłym roku 10 mówi o czymś całkowitym, pełni oraz suwerennej manifestacji Boga na ziemi. Widzimy tu podwojenie wielu rzeczy, które się dotychczas ukazywały jako przedsmak tego, co przyjdzie w roku 2020.

Zmiany będą jasno widoczne, ponieważ jeden cykl się kończy, a inny zaczyna.

Liczba 10 mówi o Bogu wkraczającym na ziemię tak, jak to zrobił w czasach Mojżesza, dając 10 przykazań, oraz w dzień Pięćdziesiątnicy, gdy zesłał Ducha Świętego, 10 dni po swoim Wniebowstąpieniu. Ponieważ widzimy podwójną liczbę 10, zmiana dekady przyniesie ponadnaturalne Boże manifestacje.

Naszym celem jest przywrócenie sfer autorytetu oraz objawienia, co przychodzi z prawdziwego, potężnego poznania Boga, którego sięgają ci, którzy głęboko Boga szukają.

Przywrócenie pozycji nadchodzi z kluczami rządu oraz zwojami mądrości, aby każdy element zajął swoje miejsce na następne 10 lat. Czas naszej komunii z Bogiem Ojcem jest tu kluczowy, aby nasze życie, służba, biznes oraz naród mógł ustawić się zgodnie z niebem oraz pozostać w tej rozwijającej się, wstępującej łączności. W duchu widzę dwie 10, jedna na drugiej, co przedstawia wymiar niebieski oraz ziemski. Sprawiedliwość, kolejna cecha charakterystyczna liczby 10, zamanifestuje się na ziemi.

Widzę, że Bóg mówi o „Ponownym Genesis”, ponownym doświadczeniu stworzenia związanym z pierwszymi czterema dniami stworzenia.

Światło pierwszego dnia [stworzenia] to Jezus, który świeci w swoim Powrocie. Oświetla On zmiany oraz nowe ścieżki, które się otworzą, aby ustanowić drogę dla Boga, dla Jego planów w tej dekadzie.

Prawdziwe [Boże] Światło przyniesie zrozumienie, które zmiecie fałszywe doktryny i ustanowi Bożą Prawdę. Bóg wzywa nas do zbadania naszych fundamentów. Czy jesteśmy zbudowani na systemie religijnym czy też na substancji Ducha Świętego, którą stanowi miłość, objawienie oraz intymne poznanie Ojca?

Bóg wzywa nas do zbadania fundamentów naszego serca. Pęknięcia, zatwardziałość, ropiejące rany, gorycz – wszystko to stanowi przeszkody dla dobrych zmian, które Bóg chce do nas przynieść w tej dekadzie.

Są one podstawą podobnego podziału, na podstawie którego Prawo (10 przykazań) rozdzielało sprawiedliwych od bezbożnych, a wody nieba oddzielały się od wód pod niebem. Teraz te wody ponownie się rozdzielają. Wody oznaczają ludzi. Wody pod niebem to ci, którzy mają swój wzrok skupiony na ziemi. Wody nieba to ci, którzy mają swój wzrok skupiony na niebie. Widzę manifestację Nowego Jeruzalem oraz obłoku świadków (Hbr 12). Drzwi nieba będą szeroko otwarte w życiu tych, którzy zasiadają w okręgach niebieskich w Jezusie oraz pokochali niebo bardziej niż swoje własne życie. Wody nieba będą tętnić Bożą rzeką, pełną bogactwa i zdrowia (Ezechiela 47:12).

Ziemia przykryta wodami nieprawości zostanie osuszona, a duszące ją chwasty wyrwane. Dzięki temu dobre ziarna przyniosą w niej owoc. Zwróćcie uwagę na te ziarna w waszym życiu, które przynoszą ciernie i osty. Wyrwijcie je. To jest czas, by je usunąć. Nawieźcie i podlejcie dobre ziarna uwielbieniem Boga oraz dziękczynieniem za to, co dobrego dla was zrobił. Każde pozostawione ziarno przyniesie swój owoc – dobry lub zły.

Widzę nadchodzące przełomy finansowe, większe niż do tej pory. Ci, którzy siali ze łzami będą zbierać w radości i obfitości (Psalm 126:5-6) Zobaczysz, że to, co siałeś z wiarą, nie było na darmo.

Dalej będziemy oglądać obalenie i osąd nad fałszywą „Raquią” (nad bezbożnym firmamentem gwiazd – istot duchowych) oraz zobaczymy ustanowienie prawdziwego firmamentu – Bożych sprawiedliwych. Gwiazdy sprawiedliwych zaświecą i wzrośnie autorytet Bożych ludzi, by oddzielać światłość od ciemności. Przyjdą dzięki temu zmiany w rządzie i potrząśnięte zostaną struktury korupcji i strachu. Zobaczymy zjawisko kosmiczne, które będzie dostrzegalne z ziemi.

Rok 2020 będzie czasem manifestowania się otwartych drzwi nieba i ludzie zobaczą jak nowe możliwości się przed nimi otwierają. Słyszę słowa: „niezwykłe drzwi, nieoczekiwane drzwi”. Bóg mówi do każdego z nas: „Uporządkuj wszystko, co przestało być zjednoczone z niebem. Oczyść swoje szaty i przepasz się, ponieważ otworzą się szybko przed tobą drzwi, które przeniosą Cię na nowe poziomy wielkości we Mnie oraz w świecie naturalnym. Te drzwi [nowych możliwości] będą otwarte na chwilę i dlatego musisz być na nie gotowy”. Bóg mówi: „Kiedy otwierają się drzwi w niebie, bramy ciemności też chcą się zamanifestować. Upewnij się, że zamkniesz wszystkie drzwi ciemności w swoim życiu, nim otworzą się drzwi nowych okazji z nieba. Taka brama to dostęp, który został otwarty poprzez kłótnie, obrazę, gorycz oraz praktykowanie tego, co wiemy, że jest złe, szukanie dla takich rzeczy wymówek”.

Drzwi wpływu otwierają się w ziemskich rządach. Synowie Boży wchodzą na kluczowe pozycje i miejsca wpływu w społeczeństwie.

Nowy Ogień Ducha Świętego przychodzi, żeby dać nam moc, ale najpierw zobaczymy, że ten ogień wprowadzi nas w takie sytuacje, które pozwolą nam zobaczyć, jaki jest nasz fundament. Czasem są fundamenty, które zdają nam się solidne, a są tylko piaskiem. Czasem fundament się kruszy lub jest źle założony. Bóg chce zbudować z ciebie potężny budynek, świecący w chwale przez tę dekadę, ale w tym celu musi sprawdzić twój fundament. Są rzeczy, które robiłeś przez wiarę, ale opierałeś się na złym fundamencie. Bóg docenia twoją wiarę, ale musi zmienić to, co nie pochodziło od Niego. Bóg zmieni nieskuteczne metody i formy, struktury religijne, style myślenia, złe lub szkodliwe nastawienia i postawy serca.

Powstaje trąba powietrzna pełna Bożego ognia, większa niż ziemia. Ma ona moc przyciągać Bożych Synów, którzy się zjednoczą w Bożym Królestwie. Zobaczymy, że ludzie będą chcieli wejść do Królestwa Bożego bardziej niż wcześniej. Zniszczone relacje, które były Boże, zostaną odbudowane.

Powstanie potężna sieć Bożych Synów, którzy poruszają się zgodnie z ogniem niebieskiej trąby powietrznej. To zniszczy królestwo ciemności, a wiele ludzi i narodów zostanie uwolnionych.

To będzie rok, w którym Bóg da o sobie świadectwo w uzdrowieniu, manifestacji swej miłości, przełomach w sytuacjach, w których już chciałeś się poddać (2 to symbol świadectwa). Nagle zostaniesz zaskoczony Jego mocą i błogosławieństwami.

Bóg będzie używał królestwa zwierząt, wody oraz wiatru, by ustanawiać swoją sprawiedliwość. Królestwo skał i minerałów da wielkie bogactwo kilku narodom. Odnalezione zostaną ważne skupiska minerałów, a kilka nowych zostanie odkrytych.

To jest rok boskich niespodzianek, zdobywania oraz postępu. Czas będzie się jakby mnożył, a to, co wcześniej robiłeś przez dany okres czasu, teraz będziesz robić szybciej, przez ułamek tego czasu.

Słyszę słowo „przegrupowanie”. Bóg będzie budował grupy ze swych Synów, dla swoich celów. Boży ludzie będą tworzyć biznesy, służby się połączą, by pomagać nieszczęśliwym i potrzebującym. Powstaną grupy przynoszące zmiany. W tym obszarze otworzy się wiele drzwi.

Widzę śluby. Single, którzy nie znaleźli jeszcze partnera, odnajdą go/ją. Widzę aniołów zstępujących by łamać jarzmo samotności. Widzę jak dookoła Bożych ludzi upadają bariery, które ich powstrzymywały przed związkiem i ślubem. Niektóre z tych barier to niewłaściwi ludzie, których nie powinno być w życiu danej osoby.

Bóg dalej będzie dawać nieruchomości. Wielu kupi bez pieniędzy. Miej odwagę marzyć o wielkich rzeczach, a zobaczysz jak twoje marzenia są wyswobadzane z rąk Boga Ojca. To jest rok wielkiej liczby błogosławieństw finansowych.

Obfite błogosławieństwo przychodzi do tych, którzy pomagają biednym, stroskanym, potrzebującym i zapomnianym. Boże oczy są zwrócone w ich stronę. Dawaj ochotnie, kiedy nadarza się okazja, ponieważ bogactwo przychodzi do tego, kto ma zrozumienie, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać.

Początek dekady to czas pierwszych owoców. Czas by obrzezać nasze serca, nasze finanse, nasz czas i naszą służbę dla Boga. Oddaj Bogu to, co Mu się należy. Zbuduje to dla ciebie platformę, na podstawie której będziesz mógł rozpocząć rok 2020 w wielkim błogosławieństwie i określi to kolejne 10 lat.

 

źródło: newsletter Voice of the Light Ministries

tłumaczenie: Ela Świerczyńska (ekipa otwarteniebo24.pl, anamendez.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *