Teraz rozumiemy, że dzieci “muszą być częścią biznesu swojego Ojca”. David Walters zawsze specjalizował się w służbie dzieciom i pomagał im kłaść ich “lepkie paluszki” (tak je określał) na ludzi i oglądać ich uzdrowienie.Coraz więcej dzieci zostaje zachwyconych przez Pana i wraca z objawieniem dla dorosłych (i vice versa). Dzieci wydają się często WIEDZIEĆ od Pana O RZECZACH, które my powinniśmy usłyszeć. Nasze nastawienie musi się zmienić, żebyśmy uświadomili sobie, że my mamy objawienie dla naszych dzieci, ale one też mają objawienie dla nas. – Steve Shultz

 

Objawienie ma charakter progresywny, więc jeśli stałeś się chrześcijaninem wiele lat temu i ciągle wierzysz dokładnie tak samo, jak wtedy, kiedy się nawróciłeś, to może nie masz zrozumienia czym objawienie.

Ja przyjąłem zbawienie w 1959 roku, ponad 50 lat temu, i chociaż w niektóre rzeczy wierzę tak samo jak wtedy, kiedy po raz pierwszy usłyszałem ewangelię, to jednak wiele aspektów chrześcijaństwa, Kościoła i Pisma widzę inaczej niż wtedy, kiedy uwierzyłem.

Postawa typu: “Przyjąłem zbawienie w (na przykład) kościele baptystycznym, ewangelickim, kalwinistycznym, czy charyzmatycznym i wierzę, we wszystko, czego mnie nauczano, nie mam żadnych wątpliwości, a kiedy umrę, pójdę do nieba baptystycznego, ewangelickiego, kalwinistycznego, czy charyzmatycznego,” – dzisiaj nie działa dla większości głodnych chrześcijan. Pan nie objawia całej swojej wiedzy i mądrości tylko jednej grupie, czy osobie. “Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha,” powiedział Jezus (Marka 4:9).

Jeśli nie satysfakcjonuje cię twoje chrześcijańskie doświadczenie, to prawdopodobnie spoczął na tobie duch objawienia. Jeśli mówisz: “To nie może być wszystko, musi być coś więcej dla mnie i moich dzieci,” to uaktywnił się w tobie duch objawienia.

Paweł powiedział do wierzących w Efezie: “Nie przestaję dziękować za was, wspominając was w moich modlitwach, żeby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego, żeby oczy waszego zrozumienia zostały oświecone; żebyście mogli poznać jaka jest nadzieja Jego powołania, jakie jest bogactwo Jego dziedzictwa w świętych, jaka jest przewyższająca wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy, według działania Jego potężnej mocy” (Efezjan 1:16-19, z ang.).

Życie chrześcijańskie jest wspaniałe, potężne, zawiera niezwykłe doświadczenia, a tradycyjne religijne życie ma tendencje do stania się nudnym, monotonnym, wymagającym i restrykcyjnym. Wielu chrześcijan nie wie czym jest ich wspaniałe dziedzictwo, o którym pisał Paweł. W rzeczywistości wielu nawet nie zdaje sobie sprawy, że ono istnieje dla nich już teraz, a nie dopiero wtedy, kiedy pójdą do nieba. Bo Bóg jest Bogiem teraz. Teraz jest dzień zbawienia, który zawiera zaopatrzenie dla całego człowieka w tym życiu i w życiu przyszłym.

On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego?—Rzymian 8:32

Większe zawiera w sobie też mniejsze. Jeśli my jako wierzący mamy zaufać Bogu odnośnie naszego wiecznego przeznaczenia, zatem musimy być także w stanie zaufać Mu w aspekcie zaopatrzenia nas we wszystkich naszych doczesnych potrzebach.

Duch Święty jest dla Dzieci Zawsze Bardziej Ekscytujący Niż Zabawa i Gry!

W dniach, w których żyjemy świat oferuje nam wiele atrakcji, zarówno tych właściwych, jak i podejrzanych (szczególnie dla dzieci), i religijni czy tylko wyszkoleni chrześcijanie nie potrafią się oprzeć ofertom tego świata. Nasze dzieci są zalewane zabawą, zabawą i jeszcze raz zabawą. Grami video, filmami, muzyką, gwiazdkami popu i rocka, idolami nastolatków, zawodami sportowymi i grami. Kiedy idą do państwowej szkoły, stają się narażone na niebezpieczeństwo prania mózgu, prowadzonego przez świeckich nauczycieli i ataki ze strony światowych dzieci.

To nie znaczy, że zabawa jest zakazana; mnie sprawia radość pisanie zabawnych książek fantastycznych dla dzieci. Napisałem także wspaniale zilustrowane studium biblijne dla dzieci. Przypowieści mówią nam, że jest czas na wszystko pod słońcem. Często mówię dzieciom przychodzącym do kościoła, że jest czas na zabawę i czas na modlitwę; nie zawsze jest tylko zabawa, więc musimy mieć im do zaoferowania lepszą alternatywę. A co ze spotkaniem z realnością Boga przez moc Ducha Świętego?

Kilka lat temu, kiedy prowadziłem duży obóz dziecięcy z kościoła w Denver, zostały uzdrowione dwie dziewczynki, które urodziły się głuchonieme, stało się to po modlitwie innych dzieci. Kiedy dzieci wróciły z obozu górskiego w sobotę po południu, zostały odebrane z parkingu kościelnego przez swoich rodziców. Rodzice pytali dzieci jak im się podobało rzucanie tomahawkiem, pływanie i gra w piłkę. Dzieci odpowiadały: “To było OK, ale spotkania były niesamowite. Dzieci były uzdrawiane, nawet dwie głuchonieme dziewczynki, a Bóg działał i używał nas. Prosimy, chcielibyśmy być jutro rano na głównym nabożeństwie, ponieważ będzie głosił nasz opiekun, David Walters”. Duch Święty jest zawsze bardziej ekscytujący niż zabawa i gry.

Tradycyjny porządek niedzielnych nabożeństw musi ulec zmianie. Nigdy więcej przewidywalnych programów. Głodni wierzący chcą czegoś więcej niż dobrego programu. Kiedy do Jezusa przyszedł Nikodem, Pan powiedział mu nie tylko o tym, że musi się narodzić na nowo, ale poszedł dalej: “Wiatr wieje jak chce, i słyszysz jego dźwięk, ale nie możesz powiedzieć skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha” (Jana 3:8).

Jeśli jesteśmy narodzonymi na nowo, wypełnionymi Duchem Świętym chrześcijanami, to powinniśmy być tak wolni i nieprzewidywalni jak wiatr, i kiedy gromadzimy się razem, nasze spotkania też powinny być takie jak wiatr. Co powiesz na świeży wiatr wiejący w twoim kościele w niedzielny poranek, kiedy wszystko może się zdarzyć i każdy może być użyty, ponieważ panuje Duch Święty?


Czy Twoje Dzieci Działają w Namaszczeniu? Czy Wiedzą, że Mogą to Robić?

Dużą część naszej służby stanowi wprowadzanie dzieci we wszystko, co Bóg ma dla nich. Ale żeby to naprawdę działało musimy w to włączyć rodziców, nauczycieli, pastorów i opiekunów dzieci. Ta wizja czy objawienie muszą zostać udzielone każdemu, włącznie z głównymi pastorami. Jezus usługiwał dzieciom nie grami i zabawą, ale swoją miłością i mocą, i widział ich potencjał i powołanie (zobacz Mateusza 11:25, 18:3-4, 19:14-15). Kiedy jest powiedziane, że Jezus kładł na nich ręce, to nie znaczy, że dał im trochę błogosławieństwa, bo były takie słodkie; to nie było pogłaskanie po głowie. On ich namaszczał i im usługiwał. Pismo mówi: “Pozwólcie i nie zabraniajcie.”

Kościoły mogą mieć wspaniałe objawienie prosperowania, ale dzieci w tym samym kościele mogą być ubogie w namaszczone i znaczące nauczanie, co sprawia, że stają się ubogie duchowo, ponieważ nie mają prawdziwej relacji z Bogiem, i niewiele wiedzą o namaszczeniu i bogactwie w Chrystusie, które ma być doświadczeniem nas wszystkich.

Najmłodszym odnotowanym przez Biblię czcicielem był Jan Chrzciciel, który uwielbiał Boga w łonie swojej matki. Był on także napełniony Duchem Świętym zanim się narodził. Czy twój kościół o tym wie i naucza o tym? Czy wasze dzieci działają w namaszczeniu, prorokują, modlą się o chorych, czy są potężnie używane w Królestwie Bożym? Czy dzieci w twoim kościele wiedza, że mogą to robić?

Widzieliśmy jak wszyscy, także małe dzieci, miały niezwykłe doświadczenia z Bogiem. Co to za wspaniały widok, kiedy dzieci i dorośli zanurzają się w Bożą obecność na wiele godzin. Płacz, krzyk, śmiech, pochwycenie do nieba, oglądanie aniołów, niektórzy zastygali niezdolni do ruchu, inni nawet nie mogli mówić przez wiele godzin.

W ciągu tych lat pracy z dziećmi mieliśmy wiele świadectw dzieci, które teraz dorosły, ale ich życie uległo zmianie, a teraz sami wprowadzają swoje dzieci w takie doświadczenia. Dzieci maja prawo do swojej własnej, osobistej Pięćdziesiątnicy. Kiedy to się dzieje, dzieci i młodzież zaczynają ewangelizować, uzdrawiać, prorokować i działać we wszystkich darach Ducha. Wiele cudów miało miejsce wtedy, kiedy zachęcaliśmy dzieci do modlitwy; nie tylko o siebie nawzajem, ale też o dorosłych.

Otwierało się wiele głuchych uszu i ślepych oczu. Wielu ludzi cierpiących z powodu bólu i chorób, zostawało uzdrowionych przez dzieci, które kładły na nich swoje ręce i nakazywały im być uzdrowionymi w imieniu Jezusa. A w naszych kościołach, dlaczego dzieci nie mogą być częścią zespołu usługującego, grupy uwielbienia, wstawienniczej? Czy się nie nadają? Ich kwalifikacje nie zależą od wieku, ale od ich intymności z Ojcem i ich miłości do Jezusa. Jeśli Bóg może użyć dzieci, o których myślimy, że się nie nadają, to jest nadzieja dla nas wszystkich. Jakże często przeciętny chrześcijanin zasiada i zostawia całą posługę “zawodowcom” lub kaznodziejom na ambonie.

Nie bądźmy już dłużej przeciętni, ale wejdźmy przez wiarę we wszystko to, co Bóg ma dla nas. Pamiętaj, Bóg ma przeznaczenie dla nas wszystkich, łącznie z naszymi dziećmi i wnukami. Kiedy doświadczają narodzenia na nowo, nie otrzymują Ducha Świętego w wersji młodzieżowej czy dziecięcej. Mogą być wypełnione Duchem Świętym i namaszczone tak, jak ktokolwiek inny.

Dzieci Mogą Prorokować

Jakiś czas temu Pan powiedział do mojej żony, Kathie, żeby się modliła o chorych. Jednak ona zapomniała o tym, ponieważ działała według duchów religijnych. Bóg przemówił do niej ponownie, ale ona znów tego nie robiła, ponieważ słuchała duchów religijnych. Potem kiedy kilka tygodni temu jedliśmy w restauracji, moja mała, sześcioletnia wnuczka Inisfree, wskoczyła na krzesło i wskazała na Kathie: “Nana, Bóg powiedział: Módl się o chorych.” Potem usiadła na krześle i wróciła do obiadu.

Kiedy pomagaliśmy kościołowi na Florydzie, wybraliśmy kilkoro dzieci (około sześciorga) po wieczornym nabożeństwie środowym i wszystkie one zaczęły prorokować, jedno po drugim. Prorokowały, że kościół modlił się o nawiedzenie Ducha Świętego, ale kiedy On przyszedł, ludzie tak naprawdę Go nie chcieli. Następne dziecko prorokowało, że pastor opuści swoją żonę, a inne powiedziało, że pastor odejdzie w ciągu dwóch tygodni. Inne powiedziało, że kościół zostanie zamknięty (kościół około 300-osobowy), a ostatnie powiedziało: “W ciągu dwóch tygodni.” Potem zapytały czy mogą iść na huśtawkę.

Dlaczego Bóg mówi takie rzeczy dzieciom? Po pierwsze – dzieci nie osądzają, tak jak robią to dorośli, są szczere, nie są zainteresowane rozmyślaniem o tym za bardzo. Wypowiadają słowa, które daje im Duch Święty, a potem zazwyczaj o nich zapominają. A tak przy okazji, wszystko, o czym prorokowały wypełniło się w ciągu dwóch tygodni.

No cóż, mógłbym tak opowiadać niesamowite historie o wspaniałych rzeczach, które Bóg uczynił i nadal czyni dzisiaj. Módlcie się o mnie, kiedy w ciągu następnych kilku tygodni będę usługiwał w pewnych głodnych kościołach w Kansas; Oklahomie; i Denver, Colorado,

Bądźcie błogosławieni,

David Walters

żródło: niezatrzymywalna.blog.onet.pl, www.elijahlist.com

 

Zdjęcie: Bóg namaszcza najmłodsze pokolenie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *