“ŁASKA!” Nigdy nie mamy dość słuchania o łasce… wielu z was wie, że to mój ulubiony temat do rozmowy. Kathie Walters traktuje dzieło Pana poważnie I świetnie się przy tym bawi. Może w jednym zdaniu pisać o warowniach, a w następnym o śmiechu z aniołami. To właśnie u niej lubię.Kathie podejmuje tu temat ŁASKI. Czytając to dowiesz się, że po prostu jesteś nią okryty i NIC nie możesz zrobić, żeby na nią zasłużyć. Łaska wam wszystkim…. -Steve Shultz

Przykryci Łaską Jego Sprawiedliwości Zamiast Naszych Brudnych Szat

Pewnego wczesnego poranka obudziłam się i zobaczyłam pięknego łabędzia na spokojnym jeziorze. To było takie piękne – takie relaksujące. I sprawiło, że pomyślałam o Bożej łasce.

Wiem, że ciągle mówię o łasce, ale wokół jest tak dużo religii, że gdybym nawet mówiła o Bożej łasce 24 godziny dziennie, to i tak nie będzie dość.

Pewien mój przyjaciel powiedział kiedyś do mnie: “Niektórzy z tych ludzi łaski przekraczają granice.” Powiedz mi wobec tego, jak można mieć za dużo łaski? Łaska jest łaską. Łaska stanowi 100%. Jezus umarł w okrutny sposób na krzyżu i powstał z martwych; teraz zasiada po prawicy Boga Ojca. On uczynił to dla nas. Czy zasłużyliśmy na to? Nie – więc to wszystko jest z łaski, czyż nie?

W Rzymian 6 jest powiedziane, że zostaliśmy ukrzyżowani z Nim, pogrzebani z Nim w chrzcie, a kiedy On powstał z martwych, my także powstaliśmy do nowego życia. Ten sam Duch, który przyszedł do grobu i wskrzesił Jezusa przebywa teraz w naszych śmiertelnych ciałach. TEN SAM DUCH mieszka w nas. Czy zrobiłeś coś, żeby na to zasłużyć? Nie, oczywiście, że nie; to WSZYSTKO jest łaska, czyż nie?

Nie możesz poprawić tego, co zrobił Jezus. Nie możesz też nic z tego odjąć. On zapłacił za wszystkie twoje grzechy i upadki. Bóg złożył na Jezusa swoje żądania, a Jezus wypełnił każde przykazanie, ponieważ Jego serce było czyste. Kiedy Jezus zmartwychwstał, został przykryty sprawiedliwością, na którą zasłużył tu na ziemi, ale kiedy powrócił do nieba, nie potrzebował jej, ponieważ już był Umiłowanym Synem Boga i częścią Trójcy Świętej.

Tak więc zamiast twoich brudnych szat, swojej własnej sprawiedliwości i uczynków (zobacz Izajasz 64:6), On dał CI swoją sprawiedliwość; okrył nią ciebie, jak piękną szatą. To jest “Jego szata sprawiedliwości”. To jest udzielona sprawiedliwość. Czy zrobiłeś coś, żeby na nią zasłużyć? Nie, to jest tylko z Jego łaski. On dał nam swoją piękną szatę sprawiedliwości i zaadoptował do swojej rodziny. Jak Annie i Mr. Warbucks.

Jezus “stawi was nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały” (Judy 24). Jesteś Jego trofeum. Jezus powie: “Popatrz, Tatusiu (Abba), co zdobyłem,” i On stawi CIEBIE nieskalanego jako swoje trofeum łaski i piękna. Ale to On weźmie całą chwałę, ponieważ to On wszystko wykonał.

Nie Możesz Nic Zrobić, Żeby Naprawić Starego Człowieka, Ale Jezus Znalazł Sposób – Pozbył się Go

Czasami widzę w telewizji ludzi przeszukujących śmieci – mających nadzieję znaleźć coś, co wygląda na bezwartościowe, a okazuje się, że jest cenne! Czasami im się to udaje i próbują ponownie. Kiedy Jezus cię wybrał, byłeś jak stary kawałek rupiecia, który nie miał zupełnie żadnej wartości, ponieważ był zepsuty i nie nadawał się do naprawy.

Widzisz, kiedy narodziłeś się na nowo, to nie zostałeś naprawiony. Jezus nie wziął starego kawałka rupiecia i go nie zreperował. Stary człowiek nie nadaje się do naprawy czy podszlifowania. W żaden sposób nie da się go naprawić. Nie możesz zrobić nic, żeby poprawić starego człowieka, ale Jezus znalazł sposób – On się go pozbył. Rzymian 6 mówi, że zostałeś ukrzyżowany z Chrystusem. Zostałeś pogrzebany z Nim w chrzcie i wzbudzony z martwych do nowego życia. Nowe Przymierze nie obiecuje, że poprawi Stare Przymierze. Nowe Przymierze jest sprawą serca, zupełnie nową drogą życia.

Ezechiel 36:26-27 I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je.

Nie próbujemy wypełniać przykazań, ponieważ Prawodawca jest teraz w nas. I prawo stało się dla nas obietnicą. Takie przykazania jak “Nie będziesz kradł,” wypełniły się: “Dziękuję Ci, Panie za tę obietnicę, ponieważ jeśli chodzimy według Ducha, nie zaspokajamy żądz ciała.”

On umieścił w tobie swoje pragnienia – nowe serce; pamiętasz? Wypełnianie Bożej woli jest dla ciebie przyjemnością, ponieważ to wypływa z twojego serca. “Pragnę czynić wolę twoją, Boże mój, A zakon twój jest we wnętrzu moim…” (Psalm 40:9). Wykonywanie Bożej woli jest więc przyjemnością, ponieważ wypływa z twojego serca – twojego nowego serca.

Sela – Pomyśl O Tym

On już dzisiaj nie musi robić nic więcej dla ciebie – On wszystko już zrobił. Złamał każde przekleństwo – zapłacił za każdy grzech, i złamał każdą chorobę. Gdybyśmy tylko naprawdę zobaczyli kim jesteśmy i co On uczynił. Musimy się nauczyć przyjmować i wierzyć w to, co On mówi. “Jesteście teraz częścią Mnie. Jesteście Moimi braćmi i siostrami. Jesteśmy współdziedzicami Jego dziedzictwa w niebie i na ziemi.” Jezus powiedział: “Dałem WAM władzę nad wszelką potęgą nieprzyjaciela” (Łukasz 10:19).

On jest twoim Działem, twoją Twierdzą Warowną. On prostuje twoje ścieżki. On jest twoim Ratownikiem, twoim Zwycięzcą, Dowódcą zastępów. On okazuje ci swoje miłosierdzie, cierpliwość, uprzejmość, uzdrowienie, współczucie. Czy zapracowałeś na to? Czy w jakiś sposób zasłużyłeś na takie względy i dziedzictwo? Nie, nic nie zrobiłeś, aby zasłużyć.

Mogłabym pisać dalej o tym, co nasz Jezus zrobił dla nas. Przed laty Annie Flint napisała piosenkę “On Dał Więcej Łaski” – była bardzo znana w latach 50-ych, 60-ych i 70-ych. Anioł zaśpiewał mi tę piosenkę w Houston po całodziennym, długim i gorącym głoszeniu w pomieszczeniu bez klimatyzacji. Śpiewał mi jedną linijkę, a następnie mówił “Pomyśl o tym, Kathie.” Miałam rozmyślać nad każdą linijką. Sugeruję, żebyś to też zrobił. Czytamy, wypowiadamy i śpiewamy słowa, ale często nie myślimy o nich.

“Jego miłość nie ma granic,

Jego łaska nie ma miary,

Jego moc nie ma ograniczeń znanych ludziom;

Bo ze swojego nieskończonego bogactwa w Jezusie

On daje i daje, i ciągle daje.”

SELA – pomyśl o tym!

Chwała Nigdy Nie Zstąpi Na To, Co My Robimy; Chwała Zstępuje Na To, Co ON Zrobił

Chwała Boża nigdy nie zstąpi na to, co my robimy; chwała zstępuje na to, co On robi. Czy nie łatwiej jest skorzystać z tego, co On już zrobił, zamiast próbować “pracować dla Jezusa”? On nie chce, żebyśmy dla Niego pracowali, więc przestań to robić. Powiedz: “Panie, rezygnuję; nie chcę pracować dla Ciebie.” Widzisz, ON chce pracować przez ciebie – to nie ty, to On działa przez ciebie, przez swojego Ducha.

“Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił….” (Filipian 1:6). Nie ty, nie twoja mama, nie twój partner modlitewny, nawet nie twój mąż czy pastor, tylko Jezus może stawić ciebie nieskalanym. I On to zrobi!

Religijne myślenie trzyma ludzi w niewoli i nie dopuszcza do tego, żeby otrzymali wszystko to, co im zapewnił Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Jezus powstał z martwych i wziął niewolę w niewolę. On jest potężny i nieskalany. Alfa i Omega, najwyższa ofiara, On jest naszą twierdzą. On jest pierworodnym wśród wielu braci i On jest gwarantem lepszego przymierza.

Nie ma innej drogi – On jest jedyną drogą. On jest drzwiami, jedynymi drzwiami, ponieważ On pochodzi z kapłaństwa, które nie przemija. On może zbawić OD WSZYSTKIEGO.

Jezus daje nam mądrość, sprawiedliwość, uświęcenie i odkupienie. Jesteśmy wyrażeniem Jego mądrości, Boża mądrość objawiła w Nim swój plan odkupienia; a my jesteśmy częścią Jego cudownego planu – Jego objawionego planu. Jesteśmy jego sprawiedliwością – sprawiedliwością Bożą W CHRYSTUSIE. Jesteśmy uświęceni, oddzieleni, ponieważ On nas oddzielił, gdy nas zbawił i wywołał nas z ciemności do Jego cudownego światła. Jesteśmy Jego odkupionymi – obrazem i żywym dowodem, że On jest Odkupicielem. Jesteśmy objawieniem Jego dobroci i miłosierdzia, miłości i Bożej chwały. Tak, mamy żyć w chwale. Bez dążenia, próbowania, “pracy [naszym] sumptem,” jak Message Bible tłumaczy Galacjan 3:2.

On jest naszą kotwicą, najwyższą ofiarą, Barankiem bez skazy. On jest zwiastunem naszej wiary i On nas kocha wieczną miłością. On, który rozpoczął dobre dzieło w tobie – UKOŃCZY je.

On uczynił wielkie rzeczy. On jest Ratownikiem i Odpowiedzią na każdą potrzebę. My powinniśmy tylko spokojnie siedzieć i słuchać, tak jak Bóg powiedział do Mojżesza, gdy cała armia egipska nacierała na nich: “Stój spokojnie i oglądaj zbawienie PANA.” STAĆ SPOKOJNIE – to nie jest takie łatwe! Ale na co patrzymy? Czy patrzymy na Egipcjan, ich konie i rydwany, czy patrzymy na Źródło skąd dobiega ten głos, który mówi: “Stój spokojnie i oglądaj zbawienie Pana”?

Twoja siła pochodzi od Pana, nie od Egipcjan, nie z tego świata, nie z twojego majątku, nie od twojego szefa, nie od twoich osiągnięć. On jest ostateczną odpowiedzią, On ma ostanie słowo, i On ogłasza, że jesteś święty i sprawiedliwy, i w 100% KWALIFIKUJESZ SIĘ do chodzenia w Duchu i życia w chwale.

Wszystko, co robił Jezus, nie było z Niego. Wszystko, co mówił, nie było z Niego. “Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje.” (Jana 14:10). Wszystko to, kim był Jezus, nie było z Niego. “Kto mnie widział, widział Ojca” (Jana 14:9).

Jezus był całkowicie zależny od Ojca i Ducha Świętego. Nie działał w swojej sile i mocy, ale je odłożył, odłożył na bok swoją boskość i stał się człowiekiem. To Duch Święty działał przez Niego.

Nie możesz nic dodać do swojego zbawienia. Wiem, że wszyscy tak mówimy, ale wiele razy gdzieś tam pojawia się głos, że musimy coś dodać, żeby się naprawdę zakwalifikować.

Jezus zakwalifikował cię w 100%.

On jest twoim 100% zaopatrzeniem.

I kocha cię, a śmierć nigdy cię nie odłączy.

Wiele błogosławieństwa,

Kathie Walters

 

źródło: www.niezatrzymywalna.blog.onet.pl, www.elijahlist.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *