Naszym podstawowym powołaniem jest być posłusznym Panu i dać się prowadzić Duchowi; odpowiedzialność za ludzi spoczywa na Panu – On się o nich zatroszczy.

Zmiana Warty

Widzę, że w wielu miejscach Bóg dokonuje zmiany warty i w duchowych realiach zachodzą wielkie zmiany. Kiedy byłam w Australii i w Nowej Zelandii, widziałam wielu przywódców, którzy powrócili do “Łaski” zamiast próbować prowadzić ludzi według jakiegoś planu, że tak powiem. Puszczają cugle i mówią “niech się dzieje cokolwiek.” Mam na myśli “cokolwiek” w dobrym tego słowa znaczeniu. “Jezu, cokolwiek Ty chcesz” to dobra postawa. Musimy być otwarci na to, co Bóg robi teraz – nie wszystko dzieje się według jednego planu.

Na Przykład: Peregrini & Żeglarz Brendan

Peregrini byli mnichami żyjącymi w Irlandii w piątym i szóstym wieku, którzy wyszli z klasztorów i weszli do łódeczki u brzegów Irlandii. Łódź nie miała steru ani wioseł. Podnieśli żagiel i zaufali Bogu, że ześle takie wiatry, które zabiorą ich tam, gdzie powinni trafić. Mieli zdumiewające przygody.

Brendan z kilkoma braćmi wypłynęli w morze i po jakimś czasie dopłynęli do pewnej wyspy. Kiedy dobijali do brzegu, na plaży pojawił się jakiś starzec i czekał, aż wyjdą na brzeg.

“Czekam tu na was już od dłuższego czasu,” powiedział, a potem zaczął wymieniać ich imiona i prorokował nad nimi. Potem powiedział: “Pobłogosławcie mnie, bo teraz już mogę odejść.” Oni modlili się o niego, a on oddał ducha Bogu. (Z mojej książki Celtic Flames.)

Stawanie się Zawodnym

Ciągle spotykam ludzi, szczególnie ludzi w służbie, którzy utknęli w czymś, do czego nie mają serca. Niektórzy z nich są pod presją ludzi i ich potrzeb, czują że nie wypełniają woli Bożej i nie mogą odzyskać radości, ponieważ to wszystko stało się dla nich ciężarem.

Fałszywa odpowiedzialność jest dużym i ciężkim duchem religijnym. To ona sprawia, że zaspokajamy potrzeby zamiast poddać się prowadzeniu Ducha. Fałszywa odpowiedzialność będzie powstrzymywać ludzi z dala od ich powołania, ponieważ ludzie wokół nich nie będą chcieli ich wypuścić. “Potrzebujemy cię. Co zrobimy jeśli odejdziesz?” Takie teksty przywiązują wielu pastorów i usługujących do jarzma, którego Jezus nigdy na nich nie nałożył. Naszym podstawowym powołaniem jest być posłusznym Panu i dać się prowadzić Duchowi; odpowiedzialność za ludzi spoczywa na Panu – On się o nich zatroszczy.

Pewnego razu o ponad rok przedłużyliśmy pobyt w pewnym kościele, gdzie byliśmy pastorami. Mieliśmy słowo, żeby stamtąd odejść, ale ludzie wciąż mówili: “Potrzebujemy was”, więc posłuchaliśmy ludzi zamiast Pana. Wkrótce wszyscy oni zaczęli odchodzić, i w końcu wyjechaliśmy stamtąd.

Ludzie błąkali się przez kilka miesięcy próbując dowiedzieć się kim naprawdę są i co mają robić. I jak myślicie? Każdy znalazł świetne miejsce, w którym powinien być już jakiś czas temu, i Bóg potężnie użył niektórych z tych, którzy byli tak do nas przywiązani.

Czy już cieszysz się, że nie jesteś Bogiem? Twoja odpowiedzialność polega na oferowaniu tego, co otrzymałeś od Niego. Nikogo nie możemy zmienić ani zmusić do robienia czegokolwiek.

Kiedy powiedziano Jezusowi, że Łazarz (dobry przyjaciel) umarł, Jezus nie odpowiedział na potrzebę Łazarza – ale odpowiedział na głos Ojca. Kiedy Ojciec Mu powiedział, żeby poszedł do Betanii, wtedy poszedł, ale nie wcześniej, ani nie później.

Bóg wie co robi!

Boża Wola jest w Twoim Sercu

Bóg wkłada swoje pragnienia w twoje serce, kiedy Go pragniesz i kochasz. Nowe Przymierze jest sprawą serca – nie prawa. “Dam im nowe serce i nowego ducha umieszczę w ich wnętrzu” to obietnica Nowego Przymierza.

Fałszywa odpowiedzialność będzie próbowała zmusić cię, żebyś był Duchem Świętym dla ludzi. To jest trudne! Przywódcy mają uczyć ludzi słuchania Boga dla siebie, a nie uzależniać ich od kogoś innego, kto będzie słyszał za nich. Tylko ty możesz poznać swoje przeznaczenie w Bogu – nikt inny nie może ci tego powiedzieć. To Bóg jest twoją liną ratowniczą. Oczywiście, wspaniale jest czasami otrzymać słowo prorocze, potwierdzenie, ale ostatecznie każdy z nas musi słuchać Boga dla siebie. Przywódcy i pastorzy mogą przygotować wspaniały pokarm, ale nie mogą go za nas zjeść. Jeśli ja będę jeść za ciebie, to stanę się bardzo gruba, a ty będziesz bardzo chudy.

Kiedy Jezus mówi do ciebie, On ci udziela wiary, żeby zrobić krok do następnej rzeczy. Co za niesamowity Bóg, i On jest dla nas także “Abba” (Tatusiem).

Klucze do Otrzymania w Tym Momencie

I, o tak – klucze dla ciebie na ten czas:

Chcę podzielić się czymś, co dał mi Pan, ponieważ to może być także dla ciebie. W ciągu ostatnich kilku tygodni kilkoro ludzi pisało do mnie lub mówiło o INDYKU. Odczuwali zapach gotowanego indyka, albo mieli sny czy wizje o pieczonym indyku, lub odczuwali w ustach smak indyka.

Wiem, że zbliża się Święto Dziękczynienia, ale to niezupełnie miało związek z tym świętem. W sobotę byliśmy w potrzebie w naszej służbie i miałam wizję, w której trzymałam pusty talerzyk prosząc Pana, żeby mi coś dał. Ten talerzyk był z angielskiej zastawy, biało-niebieski, z chińskiej porcelany – ładny (mam takie talerze), ale to był mały talerzyk deserowy. Pan powiedział do mnie: “To jest mały talerzyk,” i zaraz trzymałam w ręce duży talerz obiadowy. W następnej minucie na talerzu pojawił się indyk ze wspaniałym, aromatycznym nadzieniem, pieczone ziemniaki, marchew, itp.

Bóg powiedział do mnie: “Jeśli duch dziękczynienia będzie w twoich ustach, Ja napełnię talerz.” Zaczęłam więc chwalić Pana dziękując Mu za wszystko, co mi przyszło na myśl, łącznie z moimi wspaniałymi przyjaciółmi, których mi dał.

Podczas przerwy w sobotnim seminarium podszedł do mnie jeden z naszych przyjaciół i powiedział, że Pan mu kazał dać mi pieniądze na zaspokojenie naszych potrzeb. Jeszcze ciągle mamy potrzeby, ale ja nie przestaję Mu dziękować. Mamy tak wiele powodów do dziękczynienia, nieprawdaż? Czasami zapominamy o tych wszystkich dobrach, które mamy od Niego. Ale dziękczynienie jest kluczem do uwolnienia Bożego błogosławieństwa w twoim życiu. Zacznij dzisiaj! “Z sercem pełnym wdzięczności, błogosławić Cię chcę!” Pamiętaj ten refren, który śpiewamy?

Więcej o fałszywej odpowiedzialności i innych religijnych postawach, które powstrzymują ludzi przed wzięciem od Boga tego wszystkiego, co On ma dla nas znajdziesz na MP3 z moim poselstwem: “Uwolnienie od Duchów Religijnych i Życie w Sferze Nadprzyrodzonej.”

Kathie Walters

źródło: niezatrzymywalna.wordpress.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *