„Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia (ekklesia = kościoła) i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla.” (Hbr 12:22-25)

Każdy z tych obrazów, o których będę mówił, pochodzi z listu św. Pawła do Efezjan. Pierwszy obraz znajduje się w Efezjan 1:22, gdzie jest napisane: „i wszystko poddał pod nogi jego [Jezusa], a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła”. To jest pierwszy obraz – Kościół.

Ale musimy zrozumieć podstawowe znaczenie słowa przetłumaczonego jako „kościół”. W grece to słowo to „ekklesia”, od którego pochodzą takie angielskie słowa jak „eklezjastyczny”. To greckie słowo ma swój szczególny źródłosłów [pochodzenie] i szczególne zastosowanie. Nie jest to żadna tajemnica. Rzeczownik „ekklesia” – „kościół”, pochodzi od czasownika, który na j. angielski tłumaczy się „call out” [„wywoływać”, „powoływać”]. Więc podstawowym znaczeniem jest tu grupa ludzi utworzona poprzez wywołanie ich [powołanie] z większej grupy ludzi. Grupa ludzi wywołana (powołana) w szczególnym celu. I to oczywiście ma swoje zastosowanie do Ludu Bożego, Kościoła. Jesteśmy grupą ludzi wywołaną z tego świata, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, dla specjalnych celów Boga.

 

W świeckim języku, współczesnym dla ludzi okresu Nowego Testamentu, to słowo, „ekklesia”, miało bardzo rozpoznawalne, charakterystyczne znaczenie – znaczyło „zgromadzenie rządu” [ang. „governmental assembly”]. Więc prawdziwe, bezpośrednie znaczenie, które znajduje się w rdzeniu tego słowa, które określa to, co zwiemy po prostu kościołem, jest bardzo jasne. Jest to „prawne” lub  „rządowe zgromadzenie” [ang. „legal or governmental assembly”]. Więc przez resztę mojego wykładu, zamiast używać słowa „kościół”, którego znaczenie zostało nieraz przekręcone przez różne nadużycia, będę używał słowa „zgromadzenie”. To pierwszy obraz Ludu Bożego: zgromadzenie. Zgromadzenie rządowe.

W Piśmie jest tytuł, konkretna nazwa, regularnie stosowany do określenia Zgromadzenia Ludu Bożego, kiedy się ono spotyka w bożych celach. Tą nazwą jest Syjon. I chcę wam teraz przeczytać, co Biblia stwierdza na temat Syjonu i naszego związku z Syjonem w Hebrajczyków 12.

„Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia (ekklesia = kościoła) i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla.” (Hbr 12:22-25)

Po pierwsze, chcę, żebyście zauważyli, że nie ma tu mowy o przyszłości. Autor nie mówi: „wkrótce podejdziecie…”. Mówi: „Już podeszliście”. Oczywiście, nie fizycznie, ale duchowo już jesteśmy częścią tego pełnego rządowego zgromadzenia Bożego, które zarządza tym wszechświatem. I chociaż jego część jest w niebie, a część na ziemi, to już jesteśmy jednym zgromadzeniem. A częścią tego zgromadzenia są też tysiące tysięcy aniołów zebranych w radości. (…) To jest bardzo uroczyste, pełne chwały zgromadzenie, przepełnione godnością. Spędziłem wiele lat w wojsku – nie był to mój własny wybór – i pamiętam, co się działo, kiedy mieliśmy paradę oficerską. Wszyscy musieli wypolerować wszystkie elementy z brązu i buty, stać na baczność, była orkiestra. Wszystko było wyjątkowo efektowne, oficjalne, odbywało się godnie. Było wrażenie autorytetu. I w jeszcze większym stopniu tak jest tu przedstawiony Syjon. A my jesteśmy jego częścią. Przez naszą wiarę w Jezusa jesteśmy częścią rządowego zgromadzenia, które zarządza całym światem. A głową tego zgromadzenia, z ramienia Boga Ojca, jest Jezus Chrystus. I w szczególny sposób my jako Lud Boży, Kościół, Zgromadzenie jesteśmy przedstawicielami Bożego autorytetu na Ziemi. To jest Boży cel: by rządzić Ziemią przez Swych ludzi, przez Swoje Zgromadzenie.

Chcę przedstawić wam jeden obraz na to, jak Bóg rządzi Ziemią przez Swoje Zgromadzenie (Kościół). Znajduje się on w Psalmie 110. Pierwsze dwa wersety mówią: „Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, Aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje! Berło mocy twojej ześle Pan z Syjonu: Panuj wśród nieprzyjaciół swoich!” To jest to, co Jezus wykonuje właśnie teraz i musimy to zobaczyć! Jezus nie obejmie władzy w jakiejś nieokreślonej przyszłości. On teraz panuje. On już jest na tronie. Czeka, aż wszyscy Jego wrogowie zostaną położeni jako podnóżek pod Jego stopami. Instrumentem Jego autorytetu na Ziemi w obecnym czasie jest Jego Zgromadzenie – Odkupieni przez Niego ludzie, Kościół. I z tego Zgromadzenia Ludu Bożego, zebranego w bożym porządku, Duch Święty – przez modlitwę, przez usługiwanie, słowo, przez dary Ducha – rozciąga berło autorytetu Mesjasza nad całą Ziemią, narodami, królami i władcami tego świata.

I kończąc [tę część] chcę wam dać dwa zastosowania tego obrazu. Będziemy tak robić z każdym z siedmiu obrazów. Chcę pokazać co jest kluczową cechą tego obrazu. Chcę też wskazać jakie wymagania stoją przed nami jako częścią Bożego Ludu w danym obrazie. Pierwszy obraz to Zgromadzenie Rządowe. Co jest kluczową cechą? Według mnie odpowiedź brzmi: autorytet rządu [ang. „governmental authority”]. To jest główna rzecz, którą widać w tym obrazie – jest to rządowy autorytet Boga, który jest w Jego Ludziach. Czego wymaga się od nas? Powiedziałbym [po pierwsze] – szanowania Bożego porządku. Bo nie możemy rządzić innymi, jeśli nie jesteśmy w stanie rządzić sobą. To jest zastosowanie. Pamiętam jak oglądałem raz w telewizji zjazd dwóch partii politycznych na ogólnokrajową konwencję. I rzadko widywałem większy brak porządku. Nikt nie zwracał uwagi na marszałka, ani na prezesa partii. Marszałek powiedział: „Proszę o ciszę”, a wszyscy dalej gadali. To był całkowity chaos. Całkowity brak szacunku do autorytetu. Pomyślałem sobie wtedy, że ci ludzie nie są w stanie rządzić tym państwem, bo nie są w stanie rządzić sami sobą. Myślę, że to samo niektórzy krytycy mogą powiedzieć o Ludzie Bożym. Nie jesteśmy w stanie rządzić światem, póki się nie nauczymy sami sobą zarządzać.

 

Źródło: Derek Prince Legacy Radio – www.derekprince.org
Głoszenie: „Assembly and the Body” z serii “Seven Pictures of God’s People”
Tłumaczenie: otwarteniebo24.pl

Źródło zdjęcia: morguefile.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *