Wyznawanie Słowa Bożego powinno być ważną częścią życia każdego wierzącego. (…) Zbawienie przychodzi, gdy wyznajemy Jego Słowo ustami, a w sercu Mu wierzymy. Wiara z serca, uwolniona z ust, może przenosić góry.

Jakie cechy są niezbędne do prowadzenia pomyślnej walki duchowej? Oto niektóre z nich.
– Wytrzymałość (2 Tm 2:3) – umiejętność ponoszenia wyrzeczeń, borykania się z przeciwnościami losu lub napięciem. Każdy z nas ma umieć znosić cierpienia niczym „dobry żołnierz Chrystusa”.
– Nienawiść do zła (Ps 139:22) – skrajna niechęć. Do walki duchowej niezbędna jest nienawiść do szatana i złych duchów
– Wiedza (2 Kor 2:11) – zrozumienie zamysłów szatana.
– Wytrwałość (Ps 18:37) – zdolność do dalszych kroków i walki, pomimo ataków nieprzyjaciela. Zmagając się z wrogiem, musimy być wytrwali.
– Oddzielenie (2 Tm 2:14) – utrzymywanie dystansu. Żaden żołnierz nie powinien być uwikłany w sprawy tego świata.

 

Bóg do osiągnięcia swoich celów używa zwykłych ludzi, a zdolność do walki przychodzi z łaską. Każdy wierzący zasiada w niebiosach z Chrystusem. Jego miejsce znajduje się wysoko, nad wszelkimi władzami i zwierzchnościami. Musicie zobaczyć, kim jesteście w Chrystusie, ponieważ w Nim możecie wszystko.
Ważne jest, byśmy znali swoją władzę i nacierali na wroga z wiarą. Strach jest nie na miejscu, bo demony zostały poddane władzy wierzących, a Jezus dał nam moc do stąpania nawet po wężach i skorpionach (Łk 10:19). Obiecał, że nic nas nie skrzywdzi. (…) Niektórzy wierzący obawiają się jej [walki] – boją się odwetu nieprzyjaciela – ale Jezus rozesłał uczniów, aby walczyli z wrogiem: uzdrawiali chorych i wyrzucali demony.
„Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi.” (Ew. Łukasza 10:19, Biblia Tysiąclecia)
Wierzący muszą pojąć znaczenie dwóch objawień: mocy (gr. Dunamis) i autorytetu lub też władzy (gr. Exousia). Władza jest prawem do używania mocy. Otrzymaliśmy władzę, aby używać mocy Ducha Świętego.
I władza, i moc muszą być używane za pomocą wiary, a nie na podstawie jakichś odczuć. Muszą się zasadzać na Słowie Bożym, gdyż wiara pochodzi ze słuchania Słowa Bożego. Wierzący powinni chodzić do kościołów, które nauczają na temat mocy i władzy, aby stale pogłębiać swoją wiedzę. Objawienie w tym obszarze daje nam wiarę, by modlić się we właściwy sposób.

 

Otrzymaliśmy prawo do używania imienia Jezusa Chrystusa, które przewyższa wszelkie inne imiona. Władza w imieniu Jezusa jest rozpoznawalna i uznawana w świecie duchowym. W tym imieniu wyrzucamy demony, wiążemy dzieła ciemności, wychowujemy i nauczamy.
Otrzymujemy moc poprzez Ducha Świętego (Dzieje 1:8), a Bóg [Ojciec] może działać szeroko, zgodnie z daną nam władzą. Jezus wyrzucał demony mocą Ducha Świętego (Mt 12:28). My, aby pokonać wroga, łączymy moc Ducha Świętego z władzą związaną z imieniem Jezusa. Nie idziemy do bitwy korzystając z własnej mocy i władzy. Nie! Ścieramy się z wrogiem dzięki mocy Ducha Świętego i władzy imienia Jezus.
Demony wiedzą, czym jest władza i moc. Wycofują się przed wierzącymi, którzy działają w mocy i w danej im władzy. Im więcej korzystacie z mocy, tym bardziej się rozwiniecie w tej sferze. Musicie więc zacząć to robić, a modlitwy zawarte w tej książce są świetnym sposobem na rozpoczęcie drogi.
Jeszcze jedno – przed starciem z wrogiem musicie się upewnić, że wasze grzechy zostały wam odpuszczone. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Pan jest wierny i przebacza, oczyszczając nas z wszelkiej nieprawości (1 Jana 1:9). Nie atakujcie wroga, jeśli nie wyznaliście jakichś grzechów. [Przywołujcie na nie krew Jezusa]. Krew Jezusa ma moc i oczyszcza nas z grzechów. (…)
Zostaliśmy usprawiedliwieniu wiarą, jesteśmy sprawiedliwością Bożą w Chrystusie (2 Kor 5:21). Wielu wierzących zmaga się z niskim poczuciem własnej wartości i kompleksami niższości, gdyż nie rozumieją sprawiedliwości. Sprawiedliwość daje nam poczucie pewności siebie, daje nam odwagę – jest berłem królestwa (Hbr 1:8). Sprawiedliwi są dzielni jak lwy (Przyp 28:1).

 

 

[Poniżej przedstawiamy przykładowe modlitwy wraz z wersetami, które do nich nawiązują. Warto najpierw przeczytać odpowiedni fragment z Biblii, a następnie wypowiadać modlitwę i ogłaszać, że jest ona prawdą w naszym życiu. Podobnie można na głos czytać i ogłaszać fragment biblijny. Modlitwę można wzmocnić puszczając w tle płytę z uwielbieniem, samemu uwielbiając Boga i przywołując nad swoje życie krew Jezusa]

MODLITWY O UWOLNIENIE MOCY BOŻEJ NAD NASZYM ŻYCIEM
Panie, uwolnij przeciwko wrogowi swoją wspaniałą moc (2 Mojżeszowa 16:6)
Rozprosz wroga swoją mocą (Psalm 59:11)
Niech moc Twojego gniewu zostanie uwolniona przeciwko mocom ciemności (Psalm 90:11)
Zostałem uwolniony od władzy szatana i poddany Bogu (Dzieje 26:18)
Jestem mocny w Bogu i dzięki Jego sile (Efezjan 6:10)
Niech Twoje znaki i cuda, Boże, zostaną na mnie wylane przez moc Ducha Świętego (Rzymian 15:19)
(…)
MODLITWY O UWOLNIENIE MOCY KRWI JEZUSA
Osłaniam mój umysł i myśli krwią Jezusa
Zostałem odkupiony krwią Jezusa Chrystusa, wyrwany z mocy zła (Efezjan 1:17)
Gromię wszelkie duchy niepokoju i strachu, gdyż mam pokój dzięki krwi Jezusa Chrystusa (Kolosan 1:20)
Przyjmuję dobrodziejstwa nowego przymierza przez krew Jezusa (Mt 26:28)
Moje sumienie zostało oczyszczone od martwych uczynków i może służyć Bogu żywemu dzięki krwi Jezusa (Hbr 9:14)
Mam odwagę i ogłaszam, że wchodzę do obecności Pańskiej poprzez krew Jezusa (Hbr 10:19)
Zostałem wyposażony we wszystko przez krew wiecznego przymierza w Jezusie (Hbr 10:19)
Pokonuje diabła krwią Jezusa (Obj. Jana 12:11)
Gromię szatana, oskarżyciela braci, przez krew Jezusa (Obj. 12:10)
Gromię i wyrzucam przez krew Jezusa wszystkie duchy oskarżenia i fałszu. Wszystkie duchy potępiające mnie i przynoszące wstyd. (Mt 12:10)
(…)
MODLITWY WYKORZENIENIA
Niech każdy korzeń zgorzknienia zostanie wycięty z mojego życia (Hbr 12:15)
Niech każdy bezbożny korzeń zostanie wycięty w imieniu Jezusa i usunięty z mojej rodziny.
Niech każda zła osoba zostanie wykorzeniona z mojego życia.
Niech każda sprawa, której nie zasadził mój Ojciec Niebieski, zostanie wykorzeniona z mojego życia w Imieniu Jezusa.
Ogłaszam, że każde złe drzewo jest wykorzeniane i rzuca się do morza (Łuk 17:6)
Ogłaszam, że wszelkie bezbożne korzenie uschną.
Niech wszystkie ciernie zostaną w Imieniu Jezusa wypalone z mojego życia (Izajasza 10:17).
Wszystkie duchy dumy, buntu i strachu muszą teraz wyjść w imieniu Jezusa.
Wszystkie duchy pożądania i grzechu seksualnego muszą wyjść i już nie wracać w imieniu Jezusa.
Wszystkie duchy zakorzenione w jakiejś części mojego ciała lub organie muszą wyjść i nie wracać w imieniu Jezusa.
Niech każda choroba, zakorzeniona w moim ciele, zostanie z niego wyrwana w imieniu Jezusa.
Uwalniam słowo prorocze nad moim życiem, aby wykorzenić to, co złe (Jer 1:10)
Niech każda zła osoba zostanie wykorzeniona z mojego kościoła.
Niech wszystkie fałszywe służby zostaną wykorzenione z mojego miasta.

 

Na podstawie książki: „Modlitwy, które wypędzają demony”.

Książka do kupienia tutaj.
Tłumaczenie zmieniane przez on24.pl.

 

Poniżej przykładowa modlitwa uwolnienia prowadzona przez Johna Eckhardta:

Źródło zdjęcia: morguefile.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *