Zauważ, że wróg przychodzi, aby zabijać, kraść i niszczyć (Jana 10:10), ale Dobry Pasterz jest posłany przez kochającego Ojca, aby dać nam życie w obfitości! On nie ucieknie przed wrogiem, ale będzie nas bronił, ochraniał i niszczył dzieła diabła. Wróg lub wilk przychodzi, aby okradać nas z radości, obfitości, dziedzictwa i okłamuje nas, co do naszej prawdziwej tożsamości, jako dzieci Bożych, nękając nas duchem sierocym. Ale możemy go zwyciężyć. 

„Ty zaś widzisz, bo patrzysz na trud i utrapienie, aby to ująć w ręce swoje. Na Tobie polega nieszczęśliwy, Tyś pomocą sierocie” (Psalm 10:14). Bóg pragnie pomagać tym, którzy nie mają ojców i chce, aby każdy polegał na Panu. Musimy zrobić pewne kroki, by w pełni przyjąć usynowienie przez Ojca. Pierwszy krok to uświadomić sobie, że doświadczamy braku ojca. Ta świadomość przychodzi przez przekonywującą pracę Ducha Świętego, który prowadzi do wszelkiej prawdy, albo przez serię okoliczności, przez słowa poznania lub mądrości, przez prorocze przesłanie, a nawet przez poczucie opuszczenia i odrzucenia, które prowadzą wierzącego do intensywnego, bolesnego uświadomienia sobie faktu, że duch sierocy działa w jej lub jego życiu.

„Westchnień biedaków wysłuchujesz, Panie; utwierdzasz ich serca, nastawiasz uważnie ucha swego, aby bronić prawa sieroty i uciśnionego, by człowiek z ziemi wzięty nie wzbudzał już postrachu” (Psalm 10:17-18). Kiedy ci, którzy są osieroceni czy uciśnieni, wołają do Boga, Ojciec wysłuchuje ich modlitw, broni ich i chroni od strachu. Jak objawia Psalm 91, Bóg nakazuje swoim zastępom anielskim, aby nas strzegły, chroniły i pilnowały, by nie spotkało nas coś złego. Ojciec używa swoich anielskich armii, aby nas broniły, kiedy wołamy – ale musimy wołać!

(…)

Jezus zapewniał: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam swoje owce, a one mnie znają. Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca i życie swoje kładę za owce” (Jana 10:11-15). Zauważ, że wróg przychodzi, aby zabijać, kraść i niszczyć (Jana 10:10), ale Dobry Pasterz jest posłany przez kochającego Ojca, aby dać nam życie w obfitości! On nie ucieknie przed wrogiem, ale będzie nas bronił, ochraniał i niszczył dzieła diabła.

Wróg lub wilk przychodzi, aby okradać nas z radości, obfitości, dziedzictwa i okłamuje nas, co do naszej prawdziwej tożsamości, jako dzieci Bożych, nękając nas duchem sierocym. Ale możemy go zwyciężyć.

„Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga, lecz drogę bezbożnych zatraca” (Psalm 146:9). Bóg zapewnia utrzymanie sierocie. On jest naszym źródłem. Sierota ufa swojej sile i polega na mamonie (światowy system pieniężny), rodzinie lub pracy jako źródle swojego zaopatrzenia. Okłamał ją Szatan lub świat. Ponieważ uwierzyła kłamstwu, że nie ma ojca, nie ma pewności co do swego dziedzictwa lub pokoleniowego bogactwa. Ale dobry ojciec zostawia dziedzictwo dla nasienia ze swojego nasienia (dla wnuka) (Przypowieści 13:22). Bóg zapewnił dla ciebie dziedzictwo, bo jesteś Jego potomstwem! Osoba z duchem sierocym nie rozumie tej prawdy i dlatego pozostaje złamana, w ubóstwie i brakach. Nie dlatego, że Ojciec nie zaopatrzył jej w dziedzictwo, ale dlatego, że została okłamana i zwiedziona przez wroga. Ktoś, kto kupił to kłamstwo, wierzy, że jest sierotą. Jego niewiedza dotycząca praw dziedziczenia sprawia, że nie szuka, nie prosi i nie otrzymuje tego, co Jej Ojciec dla niej przygotował jako jej duchowe, relacyjne i fizyczne dziedzictwo.

„Jest ród, który złorzecz ojcu i nie błogosławi matce” (Przypowieści 30:11). Ci, którzy są uciskani przez ducha sierocego często otaczają się duchowymi sierotami świata, a nie tymi, którzy są zaadoptowani przez niebiańskiego Ojca. Wiemy z Psalmu 1, że osoba nie może otrzymać błogosławieństwa, kiedy otacza się nieprawymi, szydercami czy prześmiewcami. Psalm 1:1-3 deklaruje: „Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydając swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni powiedzie się.”

Duch sieroctwa przyciąga tych, którzy czują się porzuceni, odrzuceni, bez ojca. Tacy ludzie wypowiadają słowa śmierci i przekleństwa nad życiem (swoim i innych – przyp. on24). To staje się naturalnym i akceptowanym wzorem życia, np. odrzucenie rodzi odrzucenie. Dlatego ważne jest, aby ten, który nękany jest przez ducha sierocego, szukał tych, którzy wiedzą, że są dziećmi Króla i że Ojciec ich kocha.

(…)

„Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo Go nie widzi i nie zna; wy Go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie; lecz wy oglądać mnie będziecie, bo Ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a Ja w was. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie” (Jana 14:15-21). Poprzez Ducha Świętego Ojciec będzie pocieszał prawdą tych, którzy czują się osieroceni. Prawda przynosi rzeczywistość, przekonanie, świadomość, wyznanie, nawrócenie i zmianę w myśleniu, odczuwaniu i działaniu wierzącego. Poprzez pracę Ducha Świętego wolność, uwolnienie i moc przychodzą do wierzącego, by uwolnić go od ducha sierocego i pomóc mu przyjąć uwalniającą miłość Ojca.

(…)

Cytat pochodzi z książki Pata Hollorana: „Nie zostawię was sierotami – Pokonywanie ducha sierocego”, Str. 24-28, wyd. Rhema.

Ksiażka do kupienia na stronie księgarni JACK oraz SZARON.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *