Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to zaprosić Ducha Świętego, by pomógł nam w tym potężnym procesie uwolnienia. Musimy poprosić o prawdziwego ducha pokuty i odwagę do zmiany. Możesz modlić się w szczerości własnymi słowami lub też pomodlić się ze mną tak: 

Jak widzieliśmy (…) nieprawość to nie jest po prostu grzech, przy którym prosimy Boga o przebaczenie i tak rozwiązujemy problem. Nieprawość to całe ciało grzechu i zła, zakorzenione w duchu. Nieprawość powoduje skażenie w całej strukturze myśli oraz zachowania, a następnie przenika do kości i organów wewnętrznych ciała.

Wykorzenienie jej na dobre wymaga czasu i zaangażowania, ale jest to najlepsza inwestycja w nasze życie. Będzie mógł się wtedy w nas zamanifestować owoc sprawiedliwości, razem z długo oczekiwanymi obietnicami i błogosławieństwami Bożymi. Otworzy się przed nami nowy rozdział, pełen radości i zwycięstwa w Jezusie Chrystusie.

Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to zaprosić Ducha Świętego, by pomógł nam w tym potężnym procesie uwolnienia. Musimy poprosić o prawdziwego ducha pokuty i odwagę do zmiany. Możesz modlić się w szczerości własnymi słowami lub też pomodlić się ze mną tak:

„Duchu Święty! Przychodzę dziś do Ciebie z uniżonym sercem i proszę, byś dał mi prawdziwego ducha pokuty. Otwórz moje duchowe oczy, żebym mógł zobaczyć nieprawość, która we mnie działa. Daj mi dar objawienia, daj mi sny i słowa wiedzy, żebym mógł zrozumieć, co z działań moich przodków wpływa na moje życie, co przynosi przekleństwa oraz sprawia, że pojawiają się przeszkody, które nie pozwalają mi żyć w obfitości i błogosławieństwach Twojego Królestwa”.

To, co należy zrobić następnie to ogłosić uświęcenie momentu swojego poczęcia. Królestwo Boże i świat niewidzialny nie podlega prawom czasu, więc nie ma powodu, dla którego nie moglibyśmy naprawić pewnych rzeczy z przeszłości według Bożej woli. Zwróć się do tego plemnika i do tej komórki jajowej, z której powstałeś – pomódl się mniej więcej tak:

„Ojcze Niebieski! W tej chwili uświęcam nasienie mojego ojca, które dało mi życie i ogłaszam, że jest oczyszczone krwią Jezusa Chrystusa – jest święte i doskonałe. Ogłaszam, że jest pełne Twojego Ducha Świętego i Twojego życia. Uświęcam też komórkę jajową mojej mamy, z której powstałem i ogłaszam, że jest ona oczyszczona krwią Jezusa oraz pełna Twego życia. Uświęcam w Tobie, Boże Wszechmogący, moment mojego poczęcia. Ogłaszam, że jest błogosławiony, wypełniony Twoim wiecznym przeznaczeniem, Twoją wolą, przykryty Twoją krwią i ukryty w Twojej dłoni. Ogłaszam, że w swoim życiu dokonam wszystkiego, do czego Ty mnie stworzyłeś. Poddaję moje życie całkowicie Tobie i ogłaszam, że od tej chwili przyjmuję Twoje DNA z całym duchowym dziedzictwem, które znajduje się w Twojej krwi. W Imieniu Jezusa! Amen!”

Teraz weź zeszyt i spisz wszystko, co Bóg ci przypomni i postawi przed oczami. Możesz przejrzeć poniższą listę, gdzie jest wyliczone wszystko, co Biblia nazywa nieprawością. Módl się nad każdym z tych tematów – jeden po drugim. Poświęć chwilę, by przejrzeć listę, czekając na Ducha Świętego, by przekonywał cię o grzechu, przynosząc wspomnienia i dając objawienie. Potem wyznaj przed Bogiem te nieprawości w imieniu swoim i swoich przodków. To wysoce prawdopodobne, że zarówno ty jak i oni popełniali te same grzechy, bo były one zapisane jako nieprawość w waszym dziedzictwie duchowym.

Zacznijmy od Izajasza 59, który jest podstawowym fragmentem opisującym nieprawość par excellence:

„Lecz wasze winy (=nieprawości) wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem; wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha. Bo krwią splamione są wasze dłonie, a palce wasze – zbrodnią (=nieprawością). Wasze wargi wypowiadają kłamstwa, a przewrotności szepce wasz język. Nikt nie skarży się do sądu (=nie woła o sprawiedliwość) według słuszności i nikt tam szczerze sprawy nie dochodzi: (ludzie pokładają ufność w próżności), byleby się oprzeć na fałszu i powiedzieć kłamstwo, byle uknuć podstęp i spłodzić niegodziwość (=nieprawość).” (Izajasza 59:2-4)

Ręce splamione krwią: morderstwo, ludobójstwo, wojna i chęć podbijania narodów, bałwochwalstwo przez składanie ofiar z krwi, czarna magia, zamiłowanie do walki i uczestnictwo w bójkach oraz walkach sportowych, też w walkach z bykami i innych walkach związanych z zabijaniem zwierząt oraz ich dręczeniem, aborcja i pośrednie doprowadzenie do czyjejś śmierci.

Niegodziwy język: oszczerstwo, plotka, poniżanie innych, sarkazm, sączenie jadu (jadowite komentarze), składanie fałszywego świadectwa, fałszywych zeznań, a także narzekanie (ciągłe wygłaszanie pesymistycznych uwag odnośnie rzeczywistości i brak wdzięczności do Boga).

Kłamliwy język: kłamstwo, hipokryzja, wszelkie rodzaje oszustw, defraudacja, zwodzenie innych, też religijne („faryzejskie”) komentarze.

Brak wołania o sprawiedliwość: brak okazywania współczucia w obliczu czyjegoś nieszczęścia, obojętność na grzechy miast (w tym społeczności lokalnych) oraz grzechy kościołów. Kiedy mamy możliwość czynienia dobra, mamy możliwość zmienić coś na lepsze, ale tego nie robimy.

Osądzanie w sposób, który nie opiera się na prawdzie, osądzanie niesłuszne: dokonywanie sądów w pośpiechu, bez zbadania sprawy i wysłuchania ludzi, bezpodstawne osądy i złe ocenianie, okazywanie względów jednej stronie, faworyzowanie tych, których kochamy lub tych, od których czerpiemy korzyści, faworyzowanie bogatych, okazywanie im większych względów niż biednym, wszelkie odmiany rasizmu i ksenofobii.

Pokładanie ufności w próżnych rzeczach i próżna mowa: pokładanie ufności w bogactwach, w systemie tego świata, pokładanie ufności w człowieku i ludzkich pomysłach, w medycynie, w naszej pensji lub karierze, ubezpieczeniu, w światowym systemie zabezpieczeń, rozmawianie o tym.

Myśli nieprawości: zemsta, knucie zła, złe myśli na temat Bożego działania, bojkotowanie Bożego dzieła i zamykanie się na Boży głos, wszystkie myśli, w których planujemy wyrządzić drugiej osobie krzywdę, zachowywanie urazy względem kogoś, myśli goryczy, złe myśli na swój temat, niewłaściwe myśli, które budują nasz światopogląd, nadmierne martwienie się i uleganie troskom, które przysłaniają Boga.

Brak chodzenia w sprawiedliwości, chodzenie „krętymi ścieżkami”: pokładanie ufności w swojej własnej sprawiedliwości, a nie Bożej sprawiedliwości z łaski, przejmowanie panowania nad własnym życiem, zamiast oddania go Jezusowi, przedkładanie swoich własnych decyzji, ponad Boże decyzje, poddawanie się pod bezbożne prowadzenie, chodzenie wszelkimi ścieżkami, które nie są sprawiedliwe i nie prowadzą nas do sprawiedliwości, przekręcanie woli Bożej, przekręcanie znaczenia Bożej sprawiedliwości oraz Bożego pokoju w życiu, nie dotrzymywanie obietnic i zobowiązań, sprawianie, że ktoś inny cierpi.

Bunt wobec Boga i Jego przykazań.

Odejście od chodzenia za Bogiem i naśladowania Jezusa: podążanie za innymi bogami, pokładanie ufności i opieranie swojego życia na kimkolwiek lub czymkolwiek poza Bogiem, bałwochwalstwo, kult kogokolwiek lub czegokolwiek poza Bogiem, czary i manipulacja, okultyzm, magia, radzenie się wróżki, radzenie się duchów, spirytyzm, satanizm, New Age, branie udziału w bezbożnych sektach oraz wszelkich organizacjach, które budowane są poza Bożą wolą, w systemach, które nie uznają Jezusa za Jedyną Głowę Kościoła, brak uznawania Jezusa Chrystusa za jedyną drogę do Boga Ojca, pozwalanie, by wkradła się letniość do naszej relacji z Bogiem, a inne sprawy stały się priorytetem.

Tutaj podaję listę, którą możemy stworzyć na podstawie 10 przykazań, które są w II Mojż (Ks. Wyjścia) 20:1-17 (wyłączam z niej punkty, które zostały wymienione wcześniej):

Bałwochwalstwo: wszystko, co odciąga serce od Boga, patrz także poprzedni punkt

Przyzywanie imienia Bożego nadaremno: przekleństwa z użyciem Jego imienia, używanie Jego imienia jako wykrzyknienia bez głębszego znaczenia, używanie go bez szacunku, opowiadanie dowcipów z użyciem Jego imienia, mowa, która poniża i zniesławia Boga, bluźnierstwo.

Brak odpoczynku: (w nieżydowskim chrześcijaństwie nie mamy obowiązku czczenia Szabatu w sobotę, ale mamy obowiązek poświęcać czas na odpoczynek – decyzja odpoczynku w Bożej Obecności pomimo trudnych okoliczności, to wyraz naszego zaufania do Boga, a ono uwalnia Bożą moc do działania w naszym życiu). Pracoholizm i brak wyznaczania sobie czasu na odpoczynek. Niszczenie naszego ciała poprzez pracoholizm. Stres i niepokój – uleganie tym stanom.

Brak czczenia ojca i matki: brak szacunku do rodziców lub innych osób, które są autorytetami w naszym życiu, obgadywanie, złe mówienie na ich temat, brak traktowania ich z godnością i miłością.

Popełnianie cudzołóstwa: wszelkie rodzaje bezbożnych aktów seksualnych, wszeteczeństwo, zdrada i flirt z osobą, która nie jest naszym mężem/żoną, perwersje seksualne, pornografia, chęć podglądania innych, brak szacunku do ciała swojego oraz ciała swojego małżonka/małżonki, nienaturalne, niewłaściwe wykorzystywanie ciała swojego lub partnera/partnerki, wyuzdanie, uwodzenie innych, nieczystość, wszelkie rodzaje zboczeń seksualnych, kazirodztwo, uczestniczenie w orgiach, bezbożne namiętności i pożądliwości. [1]

Kradzież: defraudacja, fałszowanie umów i dokumentów, nielegalne przesuwanie granic nieruchomości, kłamstwa przy wyznaczaniu miary i wagi, okłamywanie pracowników przy wypłatach, składanie fałszywych oświadczeń podatkowych.

Pożądliwość: pożądanie żony/męża bliźniego swego, chęć przejęcia pracowników, pracujących dla kogoś innego, pożądanie cudzej własności, pożądanie rzeczy światowych.

To jest lista na podstawie Galacjan 5 (bez punktów, które zostały wymienione wcześniej):

Spory: przemoc słowna oraz przemoc fizyczna, wrogość, kłótliwość, wybuchowy charakter, pozwalanie na podziały, które dzielą Bożych ludzi, złość, sianie nieporozumień.

Herezje: manipulowanie Słowem Bożym, przekręcanie Pism, by móc kontrolować innych, sprawować władzę lub poniżać ludzi, przekręcanie Słowa by móc zdobyć pieniądze, interpretacje Biblii, które tolerują grzech oraz brak prawości charakteru.

Pijaństwo: Uzależnienie od alkoholu, ale także innych substancji (narkotyków, tytoniu, itd.).

Zazdrość: niegodziwe pragnienia zysku oraz posiadania rzeczy, które ma bliźni.

To jest lista na podstawie Kolosan 3 (bez punktów, które zostały wymienione wcześniej):

Chciwość i łakomstwo: pokładanie ufności w bogactwach i budowanie swojej tożsamości na zgromadzonym majątku, bezbożna chęć gromadzenia dóbr i otaczania się rzeczami, obojętność na potrzeby biednych, bliźnich, innych chrześcijan, bałwochwalstwo polegające na wielbieniu majętności i na chlubieniu się tym, co posiadamy (rzeczy, które możemy dotknąć).

Miłość rzeczy tego świata.

Nieposłuszeństwo: względem Boga, Jego Słowa oraz postawionych przez Niego autorytetów, brak umiejętności ustąpienia i poddania się innym, buntowniczy, arogancki duch.

To jest lista na podstawie 2 Tymoteusza 3 (bez punktów, które zostały wymienione wcześniej):

Kochanie samego siebie ponad wszystkim: wywyższanie własnego ego, popadanie w próżność, pycha, duma, wyniosłość, despotyzm i tyrania, przechwalanie się swoimi osiągnięciami, tytułem i tym, kim się jest, uważanie się za lepszego od innych, zarozumialstwo, brak umiejętności przyznania się do błędu.

Niewdzięczność: uleganie wrażeniu, że sami sobie wypracowaliśmy wszystko, co posiadamy i nie musimy za to dziękować Bogu, wrażenie, że jesteśmy właścicielami rzeczy czy miejsc, bez uznawania, że wszystko należy do Boga, życie w niewdzięczny sposób, bez zwracania uwagi na to, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu.

Brak okazywania innym uczuć miłości i wdzięczności, samolubstwo i egoizm.

Wieczne niezadowolenie: gdy nigdy nie jesteśmy zadowoleni z Bożego błogosławieństwa i ciągle coś nam się nie podoba, nie przyjmujemy Bożej radości.

Nieopanowany charakter, porywczy charakter.

Brak miłosierdzia i litości.

Okrucieństwo: sadyzm (zadawanie cierpienia innym), masochizm (zadawanie cierpienia sobie), znęcanie się nad kimś psychicznie lub słownie.

Zdrada i nielojalność.

Kochanie przyjemności bardziej niż Boga.

Korupcja: łapówkarstwo, korupcja i przestępczość zorganizowana.

Inne grzechy wspomniane w różnych fragmentach biblijnych:

Spożywanie krwi: jedzenie zwierząt lub mięs wraz z krwią.

Kuszenie Boga: krytykowanie Boga, oskarżanie Go o udział w złych rzeczach, które nas spotkały, rzucanie Bogu wyzwań.

Uczestniczenie w obrzędach i świętach, które mają korzenie pogańskie oraz bałwochwalcze: spożywanie pokarmów poświęconych bożkom, uczestniczenie w bałwochwalczych festiwalach, Halloween, kulcie zmarłych, kulcie świętych.

Profanacja świętych rzeczy: profanowanie Bożego Słowa, profanowanie naszego ciała, które jest świątynią Ducha Świętego (też poprzez tatuaże lub zniekształcające modyfikacje ciała jak rozcinanie języka i dziwny bodypiercing)

Prostytucja: kupczenie samym sobą, swoim ciałem, sprzedawanie się za pieniądze, pozwalanie na odstępstwo od Bożych zasad za pieniądze.

Rozwód: rozwód, który wg. słów Jezusa z Mt 5:32 nie jest usprawiedliwiony wszeteczeństwem, tj. niewiernością, zdradą lub złym traktowaniem drugiej osoby.

Homoseksualizm i biseksualizm.

Deprawacja seksualna: zoofilia (stosunki seksualne ze zwierzętami), pedofilia (stosunki seksualne z dziećmi) oraz nekrofilia (stosunki seksualne z ciałami zmarłych).

Brak wiary: podejrzliwość, pesymizm, obsesja znajdowania błędów u innych, brak umiejętności trzymania się raz obranej decyzji.

Strach: uleganie lękom i strachom, brak wiary (który może wynikać z braku poznania Boga i Jego miłości).

Zapominanie o sierotach i wdowach.

Brak bojaźni Bożej.

Lichwiarstwo: pożyczanie pieniędzy na wysoki, nieuczciwy procent, wykorzystywanie sytuacji, w której ktoś musi od nas pożyczyć pieniądze.

Starałam się rozpisać tę listę tak szczegółowo, jak mogłam, aby przygotować dla was lepsze narzędzie do uwolnienia. Według mnie nie ma nic wspanialszego od rozwiązywania takich problemów i odkrywania, co było przeszkodą w chodzeniu za Bogiem – i następnym usuwaniu tych przeszkód.

Jak doradzałam w poprzednich rozdziałach, czasem trzeba będzie sporządzić szczegółową, dokładną listę. Nie jest to żadne wymaganie konieczne do osiągnięcia zbawienia. Jest to natomiast dobre narzędzie pomocne w modlitwie, umożliwiające przyjęcie uwolnienia i sprowadzenie całego błogosławieństwa.

Kiedy już przeprosisz Boga i przyjmiesz Jego przebaczenie w każdym obszarze, w którym rozpoznałeś grzech, rozkaż, by cała nieprawość została wykorzeniona z twojego ducha i duszy. Następnie rozkaż, by substancje, które były wytwarzane przez nieprawość opuściły twoje kości, szpik i organy, a potem opuściły twoje ciało. Ponieważ często są to dosłownie substancje fizyczne można się spodziewać, że będą opuszczały twój organizm poprzez biegunkę, wymioty, nasilone oddawanie moczu, flegmę oraz katar sienny. Jest to zupełnie normalne i te symptomy szybko ustąpią.

Dobrym pomysłem jest, by w trakcie ogłaszania, że nieprawość ma zostać z nas wykorzeniona – kłaść ręce na wszystkie swoje stawy oraz inne części ciała, które przychodzą nam do głowy. Jeśli w modlitwie pomaga nam osoba pełna Ducha Świętego, możemy ją poprosić, żeby położyła ręce na naszym kręgosłupie, rozkazując by nieprawość opuściła każdy krąg i wszystkie stawy kręgosłupa.

Możesz się modlić tak:

Panie! Proszę, żebyś przebaczył mi moją nieprawość i nieprawość moich przodków. Wszyscy zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie i polegamy na Twojej łasce. Dziś pokutuję z nieprawości i grzechów całej mojej linii pokoleniowej, ponieważ dopuszczaliśmy się… [tu wymień konkretne grzechy]. Proszę, byś nam przebaczył i oczyścił mnie. Obmyj i oczyść mojego ducha, duszę i ciało z wszystkich tych nieprawości. Wykorzeń nieprawość z mojego wnętrza i napełnij te miejsca swoim światłem i czystością. Rozkazuję, by wszelka nieprawość, która przebywa w moich kościach, szpiku i organach opuściła moje ciało teraz. Nieprawość – masz wyjść z mojego ciała teraz w Imieniu Jezusa!

Módl się tak, aż poczujesz zmianę i upewnisz się, że nieprawość wyszła. Czasem trzeba tę modlitwę powtarzać. Całkowite wykorzenienie nieprawości może zająć kilka godzin czy nawet dni. Możesz czuć się trochę zmęczony, ale jest to normalne zjawisko i szybko dojdziesz do siebie.

Kiedy już skończysz, ogłoś anulowanie przekleństw, które wynikały z nieprawości w twoim życiu. Usuń je pod stopy Jezusa. Teraz jesteś gotowy, by Boża sprawiedliwość została w pełni ustanowiona w twoim życiu razem ze wszystkimi błogosławieństwami Boga – zacznij ogłaszać wypełnienie tej obietnicy.

Modlitwa Końcowa:

Moja końcowa modlitwa o Ciebie:

Ojcze niebieski! Proszę Cię, byś poprzez Swoją łaskę, sprawiedliwość i prawdę ustanowił mojego brata/moją siostrę w Twojej Bożej Sprawiedliwości. Od dzisiaj niech będzie on/ona ugruntowany/a w sprawiedliwości na podstawie Twojej bezinteresownej ofiary z krzyża Golgoty, a także na podstawie faktu, że odstąpił on/odstąpiła ona od nieprawości, aby chodzić ścieżkami Twojego Królestwa. Ogłaszam nad nim/nią, że całe Twoje błogosławieństwo i całe bogactwo Twej Chwały przychodzi na niego/na nią i zaczyna objawiać się w pełni w jego/jej życiu. Ogłaszam, że według Twojego Miłosierdzia będzie ono też spoczywać na wszystkich pokoleniach, które wyjdą z jego/jej rodziny.

 

źródło: fragment książki “Nieprawość”, Ana Mendez Ferrell;

Wydawca w Polsce: INTER GLOBAL Oświata, www.anamendez.pl

KSIĄŻKA JUŻ W SPRZEDAŻY!

Poniżej linki do naszych innych artykułów tworzonych na podstawie fragmentów tej książki:

USUNIĘCIE MOCY NIEPRAWOŚCI – DLACZEGO JEST WAŻNE

USPRAWIEDLIWIENIE PRZEZ WIARĘ ZACZYNA SIĘ OD SKRUCHY W SERCU

JAK TWOJE SERCE PRZYCIĄGA ŚWIATŁOŚĆ LUB CIEMNOŚĆ

NIEPRAWOŚĆ POWODUJE DUCHOWĄ GŁUCHOTĘ[1] Należy pamiętać, że grzechy seksualne często są powiązane z grzechami „cudzołóstwa duchowego” – bałwochwalstwa i odejścia od relacji z Bogiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *