Jak dr Cho prowadził kościół liczący ponad 800 tyś. ludzi i nigdy się nie wypalił? Modli się w Duchu. Nie potrafię wymienić żadnego pastora, który by doświadczył większego ucisku i ciężaru odpowiedzialności niż dr Cho. Jego kościół całkowicie zmienił Koreę Południową i jest on jednym z najbardziej szanowanych pastorów na świecie. Żaden mężczyzna lub kobieta nie są w stanie nieść takiego ciężaru własnymi wysiłkami. Wiem, że dr Cho nie polega na swoim zrozumieniu. Czas modlitwy jest dla niego priorytetem i modli się w Duchu kilka godzin każdego dnia. To zapewnia mu wielką siłę i odpoczynek. 

„Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga; nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy Ducha rzeczy tajemne wygłasza. (…) Kto językami mówi, siebie tylko buduje; a kto prorokuje, zbór buduje. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali;” (1 Kor 14:1-2; 4-5a, BW)

„Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. W zakonie napisano: Przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego” (1 Kor 14:20-21a, BW)

Prawdopodobnie odkryłeś już, że Paweł w 14 rozdziale 1 listu do Koryntian pisze dużo o językach. W tych wersetach Paweł właściwie parafrazuje słowa Izajasza, gdyż w Księdze Izajasza 28:11-12 czytamy:

„Zaiste, przez jąkających się i mówiących obcym językiem przemówi do tego ludu ten, który im rzekł: To jest odpoczynek, dajcie odpoczynek zmęczonemu, i to jest wytchnienie”!

Bóg prorokował przez Izajasza, że mówienie językami da odpoczynek i wytchnienie. Pewnego razu jeden z moich przyjaciół, który jest pastorem dużego kościoła, rozmawiał z pastorem innego dużego kościoła. Ten drugi powiedział mojemu przyjacielowi: „Jestem gotowy zostawić służbę. Jestem zmęczony. Jestem znużony. Jestem wycieńczony”.

Mój przyjaciel odpowiedział: „Przestałeś się modlić w Duchu Świętym, co nie?”

Drugi pastor westchnął: „No cóż…”

Mój przyjaciel kontynuował: „Ile czasu spędzasz na modlitwie w Duchu?”

Drugi pastor wciąż się wahał, ale w końcu powiedział: „Cóż, wciąż przygotowuję kazania i wiele spraw dzieje się w kościele liczącym 15 tys. członków oraz…”.

Mój przyjaciel spytał ponownie: „Modlisz się w Duchu”?

Pastor w końcu odpowiedział: „Nie, będę z tobą szczery. Nie modlę się”.

Mój przyjaciel powiedział: „Zacznij modlić się w Duchu”.

Niedługo potem niegdyś zniżony pastor nie chciał już rezygnować ze służby. Dzisiaj zarówno on jak i jego kościół prosperuje!

Dlaczego modlitwa językami była tak potrzebna temu pastorowi? Gdy modlimy się w Duchu, otrzymujemy ponadnaturalny pokój i odmłodzenie.

Jak dr Cho prowadził kościół liczący ponad 800 tyś. ludzi i nigdy się nie wypalił? Modli się w Duchu. Nie potrafię wymienić żadnego pastora, który by doświadczył większego ucisku i ciężaru odpowiedzialności niż dr Cho. Jego kościół całkowicie zmienił Koreę Południową i jest on jednym z najbardziej szanowanych pastorów na świecie. Żaden mężczyzna lub kobieta nie są w stanie nieść takiego ciężaru własnymi wysiłkami. Wiem, że dr Cho nie polega na swoim zrozumieniu. Czas modlitwy jest dla niego priorytetem i modli się w Duchu kilka godzin każdego dnia. To zapewnia mu wielką siłę i odpoczynek.

Lester Sumrall był wielkim mężem Bożym. Miałem przywilej kilkakrotnie spędzić z nim czas. Doktor Sumrall spał zaledwie cztery godziny w ciągu nocy i pisał cztery książki w tym samym czasie! Miał więcej energii niż jego pracownicy (dwa razy młodsi od niego) i wielu młodych kaznodziejów. Skąd czerpał tę siłę? Spędzał dużo czasu na modlitwie w Duchu.

Zrozum proszę, że nigdy nie powinniśmy znęcać się nad swoim ciałem. Bóg wyraźnie nakazał nam czcić i zachowywać szabat. Każdy z nas powinien cieszyć się fizycznym odpoczynkiem. Gram w golfa, gdyż oddala mnie od pracy i odświeża mój umysł i ciało. Jest dla mnie znakomitym źródłem odpoczynku. Jednak odpoczynek szabatu i modlitwa w Duchu odświeża zarówno nasze ciało jak i duszę. Niestety wielu ludzie przedwcześnie się wypaliło, gdyż nie znaleźli odpocznienia w Duchu.

Źródło: „Duch Święty. Wprowadzenie”, John Bevere i Addison Bevere, str 192-194; werset wstępny dodany

Książka do kupienia TUTAJ

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *