Bóg wzbudza potężną armię modlitewną złożoną z duchowych wojowników, którzy zostaną użyci mocno w duchu do wypełnienia Bożych zamiarów w czasach ostatecznych. Ta potężna armia nie jest dziełem człowieka czy efektem jakiejś organizacji. Bóg pośle was do waszych kościołów… waszych domów… waszych miast… do najdalszych zakątków świata!

Bóg namaszcza was. Nakłada na was płaszcz wstawiennictwa. Nie będziecie prowadzeni przez człowieka, lecz przez Ducha żywego Boga.

Wkroczycie w nowy wymiar Ducha, w którym wasze modlitwy będą w Boży sposób zasilane, kierowane, motywowane i uwalniane w niebie. Kiedy wasze modlitwy dotrą do Boga, będą słodką wonią w Jego nozdrzach i w efekcie waszych modlitw, Pan pośle wojowniczych aniołów by walczyli przeciwko władcom, mocom i zwierzchnościom, które ustanowiły swoje twierdze nad waszymi miastami, wioskami i narodami.

Kiedy poprzez modlitwę, wkroczycie w ten nowy wymiar w Duchu, Bóg poszerzy wasze zrozumienie i objawi wam tajemnice wroga… jego plany, strategie, pułapki, jakie zastawił, aby powstrzymać ewangelię o Jezusie Chrystusie, przed zgłębianiem serc i umysłów ludzi.

Uzbrojeni w tą wiedzę przygotowani będziecie do tego, by zająć swoją pozycję autorytetu w niebiosach, by mówić i ogłaszać Jego sąd nad ziemią… by głosić Jego wolę… by głosić Jego zwycięstwa! Ta potężna armia duchowych wojowników, którą wzbudza Bóg, prowadzona będzie Jego przemożną ręką. Przez swego Ducha pośle was, byście okryli wasze wioski, miasta i narody modlitwą. Jest to wielkie i święte powołanie i wymaga pełnego poddania swojej woli… swojego życia… poświęcenia w sercu i całkowitego oddania Bogu.

Musicie posiąść nową wizję celu, jaki Bóg ma dla modlitwy w czasach ostatecznych. Stare sposoby, drogi tradycji i formalizmu nie wystarczą na ten czas i nie sprawdzą się! Bóg mówi: Wasze modlitwy muszą stać się przedłużeniem Moich myśli, Mojego celu i Moich planów.

Musicie najpierw pozna Moje serce spędzając czas ze Mną w mojej obecności. Kiedy objawię wam Moje serce wtedy będziecie wiedzieć jak się modlić tak, by modlitwy penetrowały i rozpraszały ciemność.

Kiedy będziecie znać moje serce, wasze modlitwy będą w sposób ponadnaturalny zasilone, gdyż wasze słowa będą wypływały z Mojego serca i kiedy będziecie się modlić, wasze słowa będą uwalniać Moją moc by wypeł- nić Moje pragnienia. Dam wam ucho, które słyszy i będziecie słyszeć wyraźnie Mój głos. Od tego dnia będę rozliczał was z modlitw, które zanosicie do Mnie i słów, które mówicie w Moim imieniu. Nie polegajcie na swoim ograniczonym zrozumieniu.

Złożyłem w was Mojego Ducha, aby prowadził was w modlitwie. Poddajcie się w pełni mojemu Duchowi. Nie polegajcie na własnej mądrości, ale czerpcie z Mojego Ducha, który jest w was. Umrzyjcie dla siebie, a Mój Duch zostanie uwolniony w was i będzie się modlił w was. Kiedy Mój Duch zostanie uwolniony w was, wtedy będziecie mogli skonfrontować wroga w Mojej mocy i autorytecie! Będziecie dokonywać wielkich czynów! Wkroczycie w nowe obszary duchowe by wziąć zwycięstwa, które Bóg już wam dał.

 

Morning Star Edycja Polska

Zdjęcie: Morris i Teresa Cerullo podczas modlitwy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *