28 listopada 2020

Citizens and Saints

Made Alive

"Martwy w grzechu Samotny i bez nadziei, Dziecko gniewu, Potępiony Szedłem w ciemności, Ale twoja łaska przyniosła życie W swojej miłości i dobroci, Wzbudziła mnie z Chrystusem Uczyniła sprawiedliwym"...