11 grudnia 2021

Nadzieja w Biblii? Zobacz niezwykłe znaczenie greckiego słowa elpis

Czy wiesz, że greckim słowem oznaczającym nadzieję w Nowym Testamencie jest elpis, co oznacza „ufne oczekiwanie” lub „wesołe oczekiwanie dobra”? Oznacza to, że kiedy zaufasz Panu, doświadczysz radości i uśmiechu na twarzy. Masz w sercu silne przekonanie, że mimo okoliczności to nie koniec świata.

Niestety termin „nadzieja” w naszym obecnym języku jest zupełnie inny, a często nawet sprzeczny z tym, jak opisuje go Pismo Święte. Kiedy mówimy takie rzeczy jak „Mam nadzieję na znalezienie pracy”, wyrażamy niepewność i wątpliwości.

Według Słowa Bożego ta nadzieja nie doprowadzi do rozczarowania, bo wiemy, jak bardzo Bóg nas kocha (Rz 5, 5). Możemy mieć prawdziwą nadzieję – pewne, szczęśliwe i ufne oczekiwanie.

Zobacz, jak Biblia nabiera nowego wymiaru, gdy słowo nadzieja podmienimy na radosne oczekiwanie.

1 Piotra 1:21 (PLNT)
To dzięki Niemu uwierzyliście Bogu, który wzbudził Go z martwych i otoczył chwałą. Od Niego pochodzi więc wasza wiara i nadzieja [radosne oczekiwanie], którą złożyliście w Bogu.

1 Tesaloniczan 5:8 (PLNT)
My jednak należymy do dnia, dlatego bądźmy przytomni! Niech wiara i miłość będą naszym pancerzem, a nadzieja [radosne oczekiwanie], jaką daje zbawienie—naszym hełmem.

Rzymian 15:13 (PLNT)
Niech więc Bóg, który obdarza ludzi nadzieją [radosnym oczekiwaniem], napełnia radością i pokojem wszystkich was, którzy Mu wierzycie. Niech daruje wam również nadzieję płynącą z mocy Ducha Świętego.

1 Piotra 1:3 (PLNT)
Chwała niech będzie Bogu—Ojcu naszego Pana, Jezusa Chrystusa—który w swojej ogromnej miłości zrodził nas do nowego życia. On, dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa, dał nam żywą nadzieję [radosne oczekiwanie] na przyszłość

1 Koryntian 13:13 (PLNT)
Obecnie więc trwają wiara, nadzieja [radosne oczekiwanie] i miłość—wielka trójka—ale największa z nich jest miłość.

Rzymian 15:4 (PLNT)
To, co od dawna zawarte jest w Piśmie, zostało zapisane również ze względu na nas, abyśmy ucząc się cierpliwości i czerpiąc zachętę z Pisma, wzmacniali nadzieję [radosne oczekiwanie] na przyszłość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *