28 listopada 2020

Ana Mendez Ferrell

Ana jest cenionym charyzmatycznym usługującym w dziedzinie uwalniania od problemów natury demonicznej. Dostała od Boga dar unikalnej służby proroczej i głębokiego zrozumienia rzeczywistości duchowej, nie tylko odnośnie walki duchowej, lecz także odnośnie proroczego uwielbienia.

Strona: http://voiceofthelight.com

Największe przykazanie

 Zacznijmy od 1 Listu Jana 1,5–6, gdzie czytamy: „A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od niego, wam ogłaszamy Głosimy wam, że Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności Jeżeli mówimy, że mamy z nim współuczestnictwo, a...

Jedz moje ciało, pij moją krew

Książka ta emanuje świeżością dzięki objawieniom dotyczącym Wieczerzy Pańskiej, inaczej nazywanej komunią Jest to temat, który był źle interpretowany zarówno w tradycyjnym jak i współczesnym Kościele Pan objawia go autorce w dynamiczny...

Objawienie Chrystusa jako Apostoła

Fundamentem Kościoła, założonego na apostołach i prorokach, jest objawienie Chrystusa Kościół pełen chwały, który wznosi obecnie Jezus, nie jest założony na doktrynach, ale na objawieniu W ciągu ostatniej dekady ubiegłego wieku i na...

Wycieczka wgłąb Bożego Serca

 Widziałam wiele wspaniałych rzeczy w czasie, gdy Bóg dotykał mojego życia i potrząsał nim Jedna z nich związana jest z zachwyceniem, w które wpadłam na siedem dni, na wyspie Patmos (podczas postu i szukania Boga) Pan zabrał mnie tam, by mnie...

Boży Aniołowie w służbie świętym

Do naszego dziedzictwa należy też błogosławieństwo posiadania całej armii aniołów w niebie, przeznaczonych do posługiwania nam List do Hebrajczyków zadaje pytanie: „Któremu z aniołów Bóg kiedykolwiek powiedział: Zasiądź po mojej prawicy,...

Moc Ofiary Jezusa cz.1

Krew jest elementem, w którym znajduje się Boże życie Jest jego źródłem i określa jego wartość Biblia mówi: Gdyż życie ciała jest we krwi, a Ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż...

Moc ofiary Jezusa cz.2

 Dlaczego krew jest tak ważna dla Boga I co znaczy w duchowym świecie Krew jest pierwszym elementem zadośćuczynienia, który Bóg objawia człowiekowi Od czasu upadku człowieka do objawienia chwalebnej przyszłości Kościoła widzimy ciągłą...

Duchy Wodne cz.1

Pan pokazał mi coś bardzo ważnego odnośnie tego, co umożliwia nam wejście w nasze powołanie, w naszą Ziemię Obiecaną Ważne jest nie tylko zniszczyć moc faraona, ale także rozprawić się z wodą, która leży pomiędzy naszym starym stylem...

Duchy Wodne cz.2

 Niczego Ci nie brak, kiedy zaczynasz królować w Bogu, w swoim powołaniu Duch Chrystusa chce pomagać wszystkim Ci, którzy czują się bezpieczni w Jezusie i Jego powołaniu, którzy rozumieją, że są Królami na danym terytorium, będą pomagać...

Motywacje w dawaniu, a Duch Mamonyl

 Zasady są dobre: dawajcie, a będzie wam dane (Łk 6:38) Tak samo: Bóg pomnaża dar ochotnego dawcy (II Kor 9:6-9) oraz Bóg pragnie byśmy mieli we wszystkim powodzenie (Mt 7:7-11; Jak 1:17) Problemem jest jednak duch, który stoi za wypełnieniem...

Łączenie nieba z ziemią

To jest wola Boga dla pełni czasów, w której żyjemy od zmartwychwstania Jezusa To jest ta tajemnica, na którą czekaliśmy – żeby wszystko stało się jednym w Jezusie Chrystusie, to, co jest w niebie i to, co jest na ziemi Jak widzimy w liście do...

Nasza Broń i Zbroja w Jezusie

 Nie zdejmujemy i nie wkładamy naszej zbroi Bożej tak, jak nie wkładamy i nie zdejmujemy Chrystusa (patrz Gal 3:27), w Nim żyjemy i poruszamy się, i nasza istota jest w Nim Boża zbroja to codzienny ubiór żołnierzy Jego armii Poprzez prosty...

Lekcja na pustyni

Bóg nauczył mnie innej ważnej lekcji w moim duchowym życiu na podstawie ścieżki służby Jezusa Pełen Ducha, zaczął On swoją służbę od pobytu na pustyni, a także od sławnej konfrontacji z szatanem Dlaczego Ważne było, żeby nauczył się...

Pragnij napełnienia Duchem Świętym

Wyobraźcie sobie osobę całkowicie zanurzoną w Bogu Wszystko, w czym ta osoba się znajduje, jest Bogiem Ilu z was zgadza się ze mną, że taka osoba w żaden sposób nie może jednocześnie żyć w grzechu () Wiele osób mówi językami, ale tak...

Duchowy wymiar Krwi Jezusa

Jest moc, która trzęsie podstawami piekła! Jest moc, która sprawia, że demony wierzą i drżą Jest moc, która ustanawia królestwo Boże i rozbraja diabła Jest moc, która wyzwala moc Wszechmogącego, otwiera niebiosa i manifestuje chwałę Boga Tą...

Bóg jest Bogiem Planów cz.1

Jezus mówi nam: „Ty jesteś Piotr Jesteś jak niewzruszona skała, z powodu objawienia Chrystusa w tobie Chrystus, objawiony w tobie w pełni, daje ci autorytet w niebie i na ziemi, żeby rządzić w świecie duchowym i w świecie fizycznym I ponieważ...

Bóg jest Bogiem Planów cz.2

Pierwszą rzeczą, którą Bóg chce, byśmy rozumieli jest to, że poruszamy się jednocześnie w dwóch, powiązanych ze sobą wymiarach – świecie naturalnym i świecie duchowym Silniejszym z tych dwóch jest świat duchowy, ponieważ jest...

Poznawanie Nieba cz.1

Spytałem się: „Panie! Co tu się dzieje” - usłyszałem: „Victor, coś zostało ci skradzione i odzyskasz to tylko wtedy, gdy staniesz się jak dziecko Musisz odzyskać tę niewinność pierwszej miłości” () Od tamtego czasu pamiętam, że...

Poznawanie Nieba cz.2

Zaczęłam tego pragnąć i zastanawiać się, jak można wejść w taką usługę Bóg powiedział mi: „Wierz! Bo niebo jest w zasięgu ręki! Proś mnie – a dostaniesz o co prosisz!” Czy on tego nie powiedział w swoim słowie Zebraliśmy więc w...

Konkurs na ulubiony fragment

Drodzy czytelnicy portalu otwarteniebo24pl! Zapraszamy do udziału w zabawie, w której można wygrać książki najchętniej czytanych przez was autorów O co chodzi Prosimy was, żebyście przejrzeli artykuły na naszym portalu i wybrali ulubione...

Wieczerza Pańska cz.1

 Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem (Jana 6:55)Jezus ma tu wprowadzić niezwykle potężne pojęcie Robi to posługując się codzienną terminologią jedzenia i picia Nie mówi o rytuale albo o pamiątce...

Wieczerza Pańska cz.2

Po utracie istoty tego, czym jest Komunia, utraciliśmy władzę w ciele Ciało stało się podzielone i pozostało na ziemi w stanie rozbicia Staramy się zjednoczyć przez tysiące kazań, które służą tylko obwinianiu nas, a brakuje im mocy, która...

Co nam daje krew Jezusa?

Krew Jezusa niszczy wszystko, co przeciwstawia się Bożej woli Kiedy Jezus oddał Swego Ducha i włócznia przebiła Jego serce, z Jego boku popłynęły krew i woda Wtedy, w świecie duchowym, niezwykle silny promień zaświecił z rozdartej zasłony w...

Walka o ustanowienie Królestwa Bożego

Musimy zostawić za sobą nasze dziecinne strachy i ujrzeć prawdę: Szatan nie jest u władzy Bóg jest u władzy! Szatan zbudował warownie na całej ziemi, ale nadszedł czas, by góra Boga została wspaniale wzniesiona ponad każdą inną górę...

Manifestowanie Bożego Światła cz.1

„My wszyscy tedy, Z ODSŁONIĘTYM OBLICZEM, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem” (2 Koryntian 3:18)Począwszy od małej, zwiewnej świadomości...

Kościół apostolski

Pismo mówi w Ks Objawienia 19:10, że duch proroczy jest świadectwem Jezusa Oznacza to, że manifestacja prorokowania jest objawieniem wszystkiego, czym jest Jezus, każdej cechy Jego charakteru Sama istota prorokowania nie polega na mówieniu komuś o...

Nieprawość powoduje duchową głuchotę

 Bożym planem jest, by każdy z nas słyszał Jego głos To nie jest zdolność przeznaczona tylko dla proroków lub dla ludzi, którzy mają dar prorokowania Otrzymywanie prowadzenia od Ducha Świętego zależy od naszej zdolności słyszenia Bożego...

Gesty prorocze i symbole w walce duchowej

 Jest powiedziane, byśmy namaszczali chorych olejem (patrz Jak 5:14-15) Olej sam w sobie nie ma żadnej mocy, ale Duch Święty, symbolizowany przez olej, działa przez ten gest posłuszeństwa W podobny sposób przyjmujemy elementy Wieczerzy Pańskiej...

Łamanie mocy starego przymierza w rodzinie

Pewnego dnia w kościele podszedł do mnie człowiek, prosząc o pomoc Miał wymalowany smutek na twarzy i ścisnęło mnie w gardle współczucie względem niego, więc chciałam mu pomóc Spytałam z czym się zmaga i odpowiedział, że żyje w strasznym...

Gdzie zakotwiczona jest twoja dusza? p.1

 Jezus przyszedł, by odnowić to, co zostało utracone Jedną z tych rzeczy jest właśnie Boże mieszkanie w duszy i w duchu ludzkim Król Dawid wkroczył w piękno i potęgę tego miejsca, ale nie mógł się w nim zakotwiczyć, ponieważ zostało to...

Gdzie zakotwiczona jest twoja dusza? p.2

Kiedy Adam opuścił miejsce zamieszkiwania Boga, zobaczył, że jest nagi Wybrał więc sobie alternatywne miejsce zamieszkania – ukrył się i przykrył liśćmi figowca Wtedy Bóg go spytał: Gdzie jesteś Bóg zadaje ci to samo pytanie dzisiaj:...

Zdejmij zasłonę z oczu

Tylko obecność Ducha Świętego może przemienić nasze serca On jest Jedynym, który uwalnia ludzi, którzy są niewolnikami w sercach i umysłach, z więzień ciemności To z tego powodu ważne jest spędzać czas z Panem, bo według miary chwały,...

Po co mówić o nieprawości?

Czy zatem „wystarczy” ogłaszać lub „wystarczy zmieniać myślenie” Czy jest jeden przepis na wejście w pełnię tego, co Bóg dla nas przygotował  Po co mówić o nieprawości Czy nie lepiej mówić tylko o Jezusie Czy to biblijny sposób...

Nowa Era Reformacji

Kościół zdaje się być bardziej zatroskany tym, by był odbierany jako „szanowany” niż tym, by był radykalny () Sposób, w jaki Paweł głosił Chrystusa, był pełen zarówno mocy jak i prestiżu Mocy, ponieważ sama atmosfera, w której...

Potężna moc twojej wolnej woli

„A ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Łukasza 11:9)Zwroty takie jak „diabeł nie pozwala mi się modlić” lub też „nie mogę wykonywać Bożej woli, bo mi diabeł nie pozwala”...

Słowo prorocze na rok 2019

 Przychodzi wiele nowych rzeczy – zarówno duchowo, jak i fizycznie – ale musicie się pozbyć rzeczy starych, bezużytecznych i szkodliwych Wiele osób musi się zatrzymać i określić, co w ich życiu działa, a co nie działa, co przynosi dobry...

Kto powołany jest do walki dla Pana? cz.1

 „Dowódcy będą mówić do ludzi: Który człowiek jest bojaźliwy i ma omdlałe serce Niech wróci do swego domu, aby serca jego braci nie omdlały jak jego” (5 Mojż 20:8) Niedojrzali, bojaźliwi ludzie, nigdy nie powinni brać udziału w...

Boże Słowa na rok 2020

 Wody oznaczają ludzi Wody pod niebem to ci, którzy mają swój wzrok skupiony na ziemi Wody nieba to ci, którzy mają swój wzrok skupiony na niebie Widzę manifestację Nowego Jeruzalem oraz obłoku świadków (Hbr 12) Drzwi nieba będą szeroko...

Jezus w Nas Nadzieja Chwały

Ana Mendez Ferrell głosi o bożych planach dla naszego życia, o życiu w Królestwie Bożym i o tym, jak możemy wypełnić nasze powołanie w Nim...

Czas, by odzyskać sztukę dla Królestwa Bożego

Sztuka jest dużo ważniejsza, niż sobie wyobrażamy Sztuka została stworzona jako forma uwielbienia Wszystko, co Bóg stworzył, zostało stworzone, aby oddawać Mu chwałę i cześć Możemy zobaczyć to w odcisku palca Artysty nad artystami  Sam...

Jezus uwolnił ją z okultyzmu!

Z książki "Wyższe Poziomy Walki Duchowej" Any Mendez Ferrell: To jest świadectwo tego, jak Bóg uratował mnie od bycia kapłanką voo-doo i powołał do Swojej służbyMiałam osiemnaście lat, kiedy Jezus osobiście zjawił się w moim pokoju To była...

Słowo prorocze na rok 2021

Ten rok, podobnie jak rok 2020, jest początkiem istotnych zmian na Ziemi Liczba 21 jest wynikiem iloczynu liczb 3 i 7, które wskazują na doskonałość czegoś, co jest dopełnione, zakończone W ubiegłym roku prorokowaliśmy, że na Ziemi dojdzie do...

Dlaczego nie słyszę Bożego głosu?

Wiele osób ma zamknięte uszy duchowe i nie jest w stanie usłyszeć Bożego głosu z powodu warstw, które utkała nieprawość „Bezbożni są odstępcami już od łona matki, Kłamcy błądzą już od samego urodzenia Mają jad podobny do jadu węża,...

Walka duchowa o twoją duszę i o twoje terytorium

O duchowej walce Biblia mówi w Efezjan 6 - "Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich" To słowo "okręgi niebieskie"...