28 listopada 2020

Bill Johnson

Bill Johnson jest bardzo popularnym mówcą i autorem chrześcijańskim. Jego nauczenie, przekazywane w formie kazań, przekazów telewizyjnych i internetowych oraz książek, poprzez swój radykalizm i żywe świadectwo Bożej mocy ma duży wpływ na budowanie wiary współczesnego kościoła Chrystusa. Bill i jego żona Brenda są pastorami kościoła Bethel w Redding w Kalifornii. Mają trójkę dzieci: Erica, Briana and Leę.

Strona: http://www.bjm.org

Osobista Historia z Bogiem

Historia z Bogiem to coś, co rozwijasz sam, spędzając swój czas z Nim To kiedy przychodzisz w kryzysie, tragedii i słyszysz słowo Pana Jeśli nie szukasz Go w kryzysie, to nie będziesz Go szukał w chwili sukcesu Tożsamość bierze się z Jego głosu...

Moc uwielbienia w walce duchowej cz.1

Każdy urodził się z jakiegoś powodu Każdy urodził się, by mieć miejsce zwycięstwa i triumfu, a kiedy się odwracamy – to jest dziwna sprawa, ale – kiedy odwracamy się od walki, do której zostaliśmy powołani, stajemy oko w oko z walką, do...

Moc uwielbienia w walce duchowej cz.2

Tak właśnie wchodzisz w zwycięstwo: świętujesz je nim ono jeszcze nadejdzie Świętujesz jakby to było załatwione Naprawdę pokazujesz jak by to wyglądało, jak odpowiedziałbyś Panu gdyby On sprawił ten cud Tak reagujesz, cieszysz się,...

Goszczenie Bożej Obecności cz.1

 W chwili, gdy Duch Boży, który podniósł Jezusa z martwych, zaczął we mnie mieszkać, całe niebo zaczęło patrzeć na to, co zrobię z tym, co zostało mi dane A to dlatego, bo zostaje nam dana dokładnie ta sama obecność, dokładnie ta sama...

Goszczenie Bożej Obecności cz.2

Kiedy gdzieś idziesz, to wiedz, że Duch Święty szuka wtedy miejsca, na którym mógłby spocząć w innej osobie On zawsze szuka sposobu, aby się spotkać z ludźmi dookoła ciebie Nosisz w sobie gołębicę, która musi zostać wyswobodzona, szuka...

Odnowiony umysł cz.1

Umysł może być albo odnowiony, albo jest w stanie walki z Bogiem Nie ma tutaj sytuacji neutralnej () Mieć odnowiony umysł to znaczy pracować w zgodzie z rzeczywistością Nieba To oznacza, że to, co jest w niebie zaczyna się manifestować na ziemi ()...

Odnowiony umysł cz.2

To jest nasze wyzwanie: by nasz umysł był taki jak umysł Jezusa Tu nie chodzi po prostu o wiedzę () Ale tu chodzi o to, byśmy się nauczyli w różnych doświadczeniach patrzeć z Bożej perspektywy () Kiedy Bóg objawia nam prawdę, daje nam...

Boże, chcę Ciebie więcej!

Było to najbardziej obezwładniające doświadczenie w moim życiu To była czysta moc To był Bóg Przyszedł w odpowiedzi na moją modlitwęSpotkania twarzą w twarz z Bogiem różnią się bardzo, ale mają jedną wspólną cechę – sprawiają, że...

Jak otrzymać objawienie

 Wielu ludzi prosi mnie, abym modlił się, aby otrzymali większe objawienie Słowa Bożego O ile zawsze jest to przywilejem błogosławić innych modlitwą, o tyle bardzo małe jest zrozumienie tego, jak przychodzi objawianie, czy też do kogo...

Koncentruj się na Bożej Obecności

Jest bardzo silne powiązanie pomiędzy tym, czego jesteś świadomy, a tym, co z siebie wyswobadzasz () Co myślisz w tej miękkości twojego serca Miękkość twojego serca otwiera twój umysł na to, by otrzymywać impresje Boga, myśli Boga, drogi Boga...

Konkurs na ulubiony fragment

Drodzy czytelnicy portalu otwarteniebo24pl! Zapraszamy do udziału w zabawie, w której można wygrać książki najchętniej czytanych przez was autorów O co chodzi Prosimy was, żebyście przejrzeli artykuły na naszym portalu i wybrali ulubione...

Głód Boga cz.1

Bóg zatem mówi: „wprowadziłem was w tę tajemnicę „co to jest”” Po co „Aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana” I tu jest klucz Czasami prosimy o...

Głód Boga cz. 2

Osoby, które wszystko dostają, które nie mają pasji, nigdy nie odkrywają, kim Bóg chciał, żeby się stałyWięc tak jesteś postawiony w miejscu, w którym jesteś wypełniany wszystkim tym, co Bóg obiecuje i robi, ale jednocześnie mamy postawiony...

Trwaj w ciszy i doświadczaj Boga

U mnie to wygląda tak: w środku dnia pracy poświęcam kilka minut dla Jego przyjemności Staję przez Panem i mówię na przykład: „Boże, jestem tutaj, ale o nic nie będę prosić i nic dla Ciebie nie zrobię Będę tutaj po prostu siedział jako...

Synowie Boży (Sons of God) online po polsku

Film "Synowie Boży" ("Sons of God") Immanuela Hazelegera jest dokumentalnym zapisem realnego działania Boga w obecnym czasie w różnych zakątkach świata Opowiada historię ludzi, którzy zdecydowali się uwierzyć w to, co zostało napisane w Biblii...

Ojcze Nasz cz. 1

 „Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi”Oto na czym skupia się każda modlitwa – jeśli coś istnieje w Niebie, ma zostać uwolnione na ziemi To właśnie modlący się chrześcijanie sprawiają, że niebo...

Błogosławieństwo Ojca

To jest naprawdę serce Pana Jezus przyszedł, aby objawić Ojca Jezus przyszedł z pewnym zadaniem do wykonania Tym podstawowym zadaniem było odbudowanie obrazu Boga jako Ojca Dlaczego Dlatego, że jest to planeta sierot i całe nasze poczucie tożsamości...

Wiara, która widzi niewidzialne

 Bóg jest bardzo zaangażowany w uczenie nas, jak patrzeć, by widzieć By uczynić to możliwym, dał nam Ducha Świętego, który odgrywa rolę prywatnego nauczyciela każdego z nas ()Najwspanialsza z tych lekcji to nauka wartości, jaką ma Jego...

Mądrość, która jest twoim partnerem

Zwróćcie uwagę na potężniejsze wyrażenia: „byłam rozkoszą dzień w dzień”, „igrając na okręgu ziemi”, a także „rozkoszując się synami ludzkimi” Mądrość nie jest stoicka, jak się to często przedstawia Jest więcej niż wesoła W...

Bądź otwartym niebem

 Pełnia Ducha była Bożym celem dla nas od początku, przez cały okres prawa i proroków Zbawienie było celem pośrednim, ale celem ostatecznym była pełnia Ducha w każdym wierzącym Otwarcie nam drogi do Nieba jest o wiele mniejszym wyzwaniem...

Czy Bóg jest na serio dobry?

Przypisywanie Mu zła w tragiczny sposób podważa nasz cel na tej ziemi, ponieważ okalecza naszą zdolność do reprezentowania Jezusa jako manifestacji Bożej dobrej woli wobec ludzi Nasza odwaga do oznajmiania i demonstrowania, kim On jest w danej...

Klucze Królestwa Bożego

 Nie możemy sobie pozwolić na rezultat zapomnienia o naszym przeznaczeniu i Bożych obietnicach Często jesteśmy bardziej przekonani o swojej marności niż o wartości Boga Bardziej skupiamy się na naszej niezdolności niż na Jego zdolności Ale...

Urodziliśmy się, by rządzić Ziemią

Urodziliśmy się, by rządzić – rządzić stworzeniem, ciemnością – aby plądrować piekło, ratować tych, którzy tam zmierzają i żeby wszędzie, dokąd idziemy, ustanawiać rządy Jezusa, zwiastując Ewangelię Królestwa Królestwo oznacza...

Czego krzyż Jezusa nie zniósł

W niewidzialnym Królestwie istnieje powiązanie pomiędzy efektem uwielbienia i przemianą dusz Przybytek Dawida przesunął środek ciężkości życia i służby wszystkich kapłanów w Starym Testamencie To również jest dobrą rzeczą W Nowym...

Przyjaźń z Bogiem

 Większość służących stara się poniżyć przyjaciół, starając się w ten sposób usprawiedliwić swoje oparte o pracę podejście do Boga Warto zapamiętać odpowiedź Jezusa: Maria wybrała lepszą część Marta robiła kanapki, których...

Biznes z Bogiem

 W każdej sferze życia, także w biznesie, jest miejsce na otwartą posługę, ale przychylność w oczach niewierzących daje nam zazwyczaj nie tyle głoszenie Ewangelii wprost, co jej obecność w naszym całościowym podejściu do życia – do...

Życie w obecności Boga

Fragment usługi Billa Johnsona w kościele MorningStar Tytuł oryginalny: "A Culture of Miracles - Living from the Presence of Jesus" Wykorzystano dzięki uprzejmości MorningStar Ministries...

Życie pod otwartym niebem

Fragment kazania Billa Johnsona, pastora Bethel Church w Redding (Kalifornia) Otwarte niebo nie jest czymś, o co powinniśmy walczyć, ale raczej rzeczywistością, którą powinniśmy sobie uświadomić...

Znaczenie trwania w odpoczynku

Fragment kazania Billa Johnsona, pastora Bethel Church w Redding, Kalifornia Bycie zajętym i zatroskanym to "cielesny sposób myślenia", który sprawia, że chybiamy celu i rozmijamy się z Bożym zaopatrzeniem...

Perspektywa i wdzięczność

Kazanie Billa Johnsona, pastora kościoła Bethel w Redding, Kalifornia Na przykładzie biblijnego króla Ezechiasza (Hiskiasza) kaznodzieja pokazuje, w jaki sposób brak wdzięczności adekwatnej do otrzymanej łaski prowadzi nas do utraty wiecznej...

Miejsce odpocznienia

Kazanie Billa Johnsona, pastora Kościoła Bethel w Redding (Kalifornia) Duch Święty, którego symbolem jest gołębica, szuka człowieka, na którym mógłby spocząć i pozostać Duch szuka ludzi o wrażliwym sercu, którzy z uwagą i wrażliwością...

Świadectwo z życia

Bill Johnson, pastor kościoła Bethel w Redding (Kalifornia) opowiada o swoim powołaniu do służby oraz o związkach między kościołem Bethel a przebudzeniem w Toronto...

Namaszczenie przełomu

Kazanie Billa Johnsona, pastora Bethel Church w Redding, Kalifornia Bóg udziela nam nadprzyrodzonej odwagi, która powoduje przełomy w życiu ludzi wokół nas...

Zaufaj Panu całym sercem

Kazanie Billa Johnsona, pastora Bethel Church w Redding (Kalifornia, USA) "Zaufaj Panu całym swoim sercem" - także wtedy, gdy dzieje się coś, co wykracza poza wiarę, nawet wytrwałą...

Walka według ducha

Kazanie, wygłoszone 8 września 2013 r przez Billa Johnsona w jego macierzystym kościele Bethel w Redding, Kalifornia Jako chrześcijanie powołani jesteśmy do burzenia demonicznych warowni, zbudowanych z wyniosłych, przeciwnych Bogu myśli Ważnym...

Wstąp na górę przemienienia

Kazanie Billa Johnsona, wygłoszone 10 lutego 2013 r w Redding (Kalifornia) Jezus na górze przemienienia stanowi obraz Królestwa Bożego, przychodzącego do Kościoła w mocy Chwała Boża jest tym, co nas przemienia Tytuł oryginału: "Becoming glorious"...

Walcz w swojej bitwie

Gdy uciekamy od bitew, które są nam przeznaczone, trafiamy na bitwy, do których nie jesteśmy przygotowani Fragment kazania Billa Johnsona, pastora Bethel Church w Redding, Kalifornia...

Nadrzędna duchowa rzeczywistość

Krótki Fragment kazania Billa Johnsona Fragment: "W oparciu o to objawienie (królestwa, które jest w nas) uczymy się uwalniać rzeczy niebiańskie, które podporządkowują sobie podrzędne okoliczności naturalnego świata ludzi Uwolnienie obecności i...

Jak radzić sobie z niewysłuchanymi modlitwami

On nie nakazał nam się modlić "jak w Niebie tak i na Ziemi", by utrzymać nas w duchowej aktywności() Jego pragnieniem i pasją nie jest tylko by zabrać nas do Nieba, ale żebyśmy uświadomili sobie rzeczywistość Nieba pośród nas oraz to jak ona...

Jak wejść w przebudzenie cz. 1/2

"Biznesmeni zatrudniają naszych ludzi (z Bethel Church), bo twierdzą, że oni zmieniają atmosferę ich biznesu Coś zmienia się w atmosferze przedsiębiorstwa, bo ludzie nauczyli się jak być nieustanymi chwalcami niezależnie od okoliczności () Kiedy...

Jak wejść w przebudzenie cz. 2/2

"Przez moje ciało przepływała Boża moc niczym prąd o napięciu 1000 woltów Nie miałem kontroli nad swoim ciałem Jedyne co mogłem zrobić to ruszać głową Obróciłem swoją głowę i spojrzałem na zegarek Była dokładnie 3 na ranem Powiedziałem...

Nadszedł twój dzień przełomu

Niektórzy z nas podjęli kroki wiary, podobnie jak Izraelici okrążający Jerycho przez siedem dni, jak trędowaty Naaman zanurzający się siedem razy w Jordanie, czy Eliasz modlący się siedem razy o deszcz Jednak żaden z kolejnych kroków nie...

Jak postępować z otrzymanym błogosławieństwem cz.1/2

"Ty i ja mamy nadawać smak temu światu Po prostu nadawać smak Bóg bardzo wysoko ceni sobie piękno On zachwyca się pięknem i porządkiem Cieszą go rzeczy, które sam umieścił na właściwym miejscu Kiedy Pan mówi, że Ty i ja jesteśmy solą ziemi,...

Wiara. Jak właściwie jej używać?

Jedną z rzeczy, którą zauważyłem u osób, które ciężko pracują nad rozwijaniem kultury wiary, jest to, że nieświadomie zaczynają żyć w zaprzeczeniu Udają, że pewne problemy, wyzwania lub bałagan, nie istnieją To nie jest zdrowe podejście,...

Czy wiesz, że jesteś Synem?

Oryginalny tytuł: "Bill Johnson - Synowie i słudzy" Wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz, że od Boga wyszedł i do Boga idzie, () nalał wody do miednicy I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany...

Jak wygrać bitwę o swój umysł

  Biblia nigdy nie miała być książką historyczną, ale żywym świadectwem tego, jaki jest Bóg I zawsze kiedy widzimy, że coś [w naszym umyśle] podnosi się przeciwko poznaniu Go takim jakim jest, musimy zakotwiczyć się w objawieniu doskonałego...

Kultura nieba. Zobacz, co ją wyróżnia

SKRÓT: - W Ewangelii nie chodzi o to, co nie tak jest ze światem - Wiara jest czynna w miłości Bez wiary nie możesz podobać się Bogu - Bóg to nie Ojciec, Syn i Pismo Święte - Celowo sprowadzamy tutaj ludzi, którzy przekraczają linię, którzy...

Potęga zmartwychwstania Jezusa

Bill Johnson dzieli się prostą, lecz cudowną prawdą o mocy zmartwychwstania naszego Pana Jezusa, który raz na zawsze starł za nas cale przekleństwo, śmierć, grzech, potępienie abyśmy my mogli cieszyć się ZOE — czyli Bożym rodzajem życia tu...

Jak nie decydować pod wpływem lęku przed ludźmi

  Jezu powiedział: „Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien”, a zarazem nauczał o okazywaniu szacunku ojcu i matce Więc tu nie chodzi o brak szacunku Tak naprawdę, jeśli twój wysiłek pozbycia się lęku przed...

Ojcze nasz cz.2

Zrozumienie treści tej modlitwy pomaga nam uświadomić sobie zamierzony cel wszelkiej modlitwy – by to, ze Jezus jest Panem, stało się widoczne w każdym aspekcie naszego życia, we wszelkich okolicznościach Kiedy następuje zderzenie Królestwa i...

Znaki i Cuda cz. 1

Jak bardzo znaki i cuda są potrzebne w naszym dążeniu do przemiany naszych miast i sprowadzenia chwały Pańskiej na ziemię Kiedy braknie tych elementów świat cierpi, Bóg jest zasmucony, a my jesteśmy godni pożałowania Jak bardzo znaki i cuda są...

Father of Lights zwiastun

Do kupienia na: http://fatheroflightswpfilmcom i titunes Father of Lights is the much awaited sequel to the first two feature length documentaries by Wanderlust Productions Following in the footsteps of Finger of God and Furious Love, prepare to be taken on...

Father of Lights teaser

Visit http://wwwwpfilmcom/lights for more info Father of Lights is the much awaited sequel to the first two feature length documentaries by Wanderlust Productions Following in the footsteps of Finger of God and Furious Love, prepare to be taken on a whole new...

Furious Love (Nieokiełznana miłość) zwiastun

Polskie napisy dostępne są tutaj Do kupienia na (wersja elektroniczna dostępna jest z polskimi napisami): http://furiouslovewpfilmcom Furious Love (Nieokiełznana miłość) można powiedzieć, że został poczęty tuż przed zakończeniem pierwszego...

Finger of God – zwiastun

Do kupienia na: http://fingerofgodwpfilmcom i itunes Hundreds raised from the dead Manna appearing in the Pentagon Gemstones falling from the sky Teenagers healing perfect strangers on the street This isn't old time religion This is a new beginning A...