28 listopada 2020

Maria Vadia

amerykańska charyzmatyczka

Odkryj sekret odnoszenia sukcesu

Bożym planem i Jego wolą było, by doszli do Ziemi Obiecanej i by objęli ją w posiadanie, a jednak poza Jozuem i Kalebem, nie wszedł do niej żaden z tych, którzy wyszli z Egiptu, a mieli dwadzieścia lub więcej lat Pomarli na pustyni z powodu...