28 listopada 2020

John Crowder

Jak chodzić w hiperobecności

Kościół szukał czegoś, co zostanie w niego wlane, kiedy On dał nam możliwość, aby z nas się wylewało Dlatego jest napisane, że "z naszego wnętrza wypłyną wody rzeki żywej" (J 7:38) Ty niesiesz na sobie niebo Ty nie potrzebujesz otwartego...

Niebo jest tutaj, w zasięgu ręki

  Fakt jest taki, że nie ma żadnego oddzielenia pomiędzy niebem, a ziemią We wcieleniu Jezusa Chrystusa niebo i ziemia zostały trwale powiązane na nowo Oddzielenie istniało tylko i wyłącznie w naszych upadłych umysłach List do Kolosan mówi,...

Ja się już nie staram. Dlaczego? Zostałem pochwycony

Przypodobanie się człowiekowi jest bardzo złą rzeczą w kościele Strach przed ludźmi to wielki problem w kościele Jedna rzecz to wyrwanie się z niewoli przypodobania się ludziom, ale jak wielu z was chciała być wolnym od przypodobania się Bogu...

Bóg opuszcza mnie po uwielbieniu?

W tym tygodniu chciałbym zająć się sposobem myślenia o korzeniach pogańskich w kościele Powstał on pod wpływem greckiej filozofii Pochodzi od Platona, Arystotelesa i Sokratesa Chodzi o starożytną religię neoplatonizmu Zakłada ona oddzielenie...