28 listopada 2020

Ela Świerczyńska

Przekonaj się o mocy modlitwy!

Czy modlitwa coś daje Prawda jest taka, że od dzieciństwa jesteśmy przyzwyczajani do odmawiania modlitwy „Ojcze Nasz” przed snem, ponieważ „tak trzeba” Z biegiem czasu, kiedy już dorastamy, trzeźwo oceniamy, że wypowiadana modlitwa chyba nie...

Bądź orłem!

 „lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają” (Izajasza 40:31)  Biblia obiecuje nam nową siłę, odświeżenie, a także wytrzymałość, gdy...

Jak skutecznie radzić sobie z grzechem?

Gdy tylko zwracamy się do Boga Ojca, żałujemy tego, co zrobiliśmy i Go przepraszamy, On natychmiast mówi: „To nie Ty to zrobiłeś! Tę winę poniósł na sobie Jezus na krzyż! Jest Ci przebaczona!" () Jeżeli chcemy żyć w pełni relacji z Bogiem,...

Imię Boga

Imię Boga określone jest różnymi przydomkami, które objawiają Jego naturę Nasz Bóg objawiał w Biblii swoje imię określając jednocześnie różne aspekty swojej natury – Bóg, który Uzdrawia; Bóg, który zaopatruje; etc Im lepiej Go...

Kochająca natura Ducha Świętego

Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem (Jana 14:26) Wiele osób w dzisiejszych czasach boi się Ducha Świętego Boją się, że popełnili jakiś...

Kościół jako Ekklesja cz.1

Jezus powiedział: "Ja zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go" (Mateusza 16:18)  Jest to temat gorący, na który toczą się zażarte dyskusje w środowiskach chrześcijańskich Ale głęboko wierzę, że ma to duchowe...

Strach to grzech pierworodny

W naszych umysłach jest dużo takich złych, wykrzywionych wyobrażeń na temat siebie i na temat Boga Czasami byliśmy w nich wychowani, a czasem nie potrafimy nawet dostrzec skąd się wzięły w naszym życiu Są naszym Adamowym dziedzictwem i sami się...

Oto przyjdę niebawem!

 „A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź!A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota”(Objawienie Jana 22:17)   Nader często nasze zrozumienie Księgi...

Zaufaj Panu i nie polegaj na rozumie!

Stworzenie uniwersalnego przepisu na życie i podanie go człowiekowi nigdy nie było Bożym zamiarem Bóg stworzył nas jako członka Jego rodziny – Jego dziecko – jesteśmy stworzeni, by żyć w ciągłej relacji z Nim Jezus obiecał: „Jeśli kto...

Koncentruj swoje serce na Jezusie

 „Przeto i my, …, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, PATRZĄC NA JEZUSA, sprawcę i dokończyciela wiary” (Hbr 12:1-2a)   W naszym życiu zdarzają...

Tylko Bóg jest twoim duchowym Ojcem!

 „Ale wy nie pozwalajcie się nazywać Rabbi, bo jeden tylko jest - Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmiNikogo też na ziemi nie nazywajcieojcemswoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebieAni nie pozwalajcie się nazywać...

Wybierz dobrą cząstkę: czas relacji

Nie możesz tak naprawdę pobiec, jeśli On ciebie nie pociągnie! Jakoś w przedziwny sposób zawsze lepsze i trafniejsze rzeczy robią ci, którzy Go po prostu kochają, a nie ci, którzy starają się zarobić na Jego uznanie i wynajdują...

Klucz Dawida: Pasja do Boga

 Bóg musi się stać Panem Przełomów w naszym życiu, jeżeli chcemy naprawdę chodzić w Synostwie, do którego Bóg Ojciec nas powołał Chodzi o klucz Dawida – o pasję z jaką Dawid wielbił Boga Gdy mamy tę pasję, prościej jest nam trwać w...

Modlitwa Przełomu

 Nie ma takiej sytuacji, z której Bóg by cię nie mógł wyciągnąćNie ma takiego ciężaru, problemu, choroby lub długu, za które Jezus nie zapłacił już swoją krwiąKiedy masz trudną sytuację i nie wiesz, co robić, potrzebujesz modlitwy...

Wiara jest zakorzeniona w relacji

Zanurzenie się w Bożej Obecności, usłyszenie danej rzeczy od Boga i przyjęcie obietnicy gwarantuje jej realizację – „sięga poza zasłonę” i bierze z nieba wszystko, co do nas prawnie należy Wiara jest fantastyczną sprawą Mega-tematem,...

Nowa karta historii do zapisania z Bogiem

Gdy skoncentrujemy się na uwielbianiu Go całym naszym sercem, On nas wzniesie ponad każdy labirynt rozterek i problemów Będziemy wtedy mogli zapisać nową stronę w historii naszego kraju  W Polsce mamy ostatnio trudny politycznie czas, a...

Po co mówić o nieprawości?

Czy zatem „wystarczy” ogłaszać lub „wystarczy zmieniać myślenie” Czy jest jeden przepis na wejście w pełnię tego, co Bóg dla nas przygotował  Po co mówić o nieprawości Czy nie lepiej mówić tylko o Jezusie Czy to biblijny sposób...