28 listopada 2020

Morris Cerullo

Prorocza modlitwa Czasów Ostatecznych

Bóg wzbudza potężną armię modlitewną złożoną z duchowych wojowników, którzy zostaną użyci mocno w duchu do wypełnienia Bożych zamiarów w czasach ostatecznych Ta potężna armia nie jest dziełem człowieka czy efektem jakiejś organizacji...