3 października 2014

Walka według ducha

Kazanie, wygłoszone 8 września 2013 r. przez Billa Johnsona w jego macierzystym kościele Bethel w Redding, Kalifornia. Jako chrześcijanie powołani jesteśmy do burzenia demonicznych warowni, zbudowanych z wyniosłych, przeciwnych Bogu myśli. Ważnym aspektem duchowej walki jest modlitwa za rządzących.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *