14 maja 2016

Jesteś chory i zastanawiasz się czy Bóg zawsze chce uzdrawiać?

Aby obejrzeć w języku polskim, włącz napisy w odtwarzaczu.

Oryginalny tytuł: Dan Mohler // Is it God’s will to always heal // Lektor PL

 

“Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca o Nim pouczył.” (Jan 1: 17-18)
Po Kościele chodzi tyle opinii o Bogu, które sami tworzymy. Nikt nigdy nie widział Ojca. Stary Testament to zamaskowany Nowy Testament. Alegorią wskazującą na drogę nowego życia. Jeżeli Twoje zrozumienie Boga opiera się tylko na Starym Testamencie, to jesteś zwiedziony. Jeżeli interpretujesz Boga cofając się do Starego Testamentu i próbujesz go przenieść do Nowego Testamentu, a nie czytasz go pamiętając o Chrystusie, o łasce i prawdzie, która jest w Nim, to nie zrozumiesz tego, kim jest Ojciec. Dlatego Kościół stał się taki legalistyczny. Dlatego przyszło wypaczone nauczanie o poddaniu i prowadzeniu przez ludzi, które zraniło wiele osób. Stąd też mamy nauczania w stylu -jak to się mówi – “straszenie ogniem i siarką”.
Nikt nigdy nie widział Boga… aż do momentu kiedy zobaczył Chrystusa. A kiedy spojrzał na Niego, w końcu zobaczył Ojca. Jeżeli Twoje zrozumienie Boga nie pokrywa się z przesłaniem życia jakie prowadził Jezus, to dlaczego w ogóle wierzysz, mówisz i myślisz w ten sposób. Jeżeli mówimy:

– No tak, bracie. Ale czasami Bóg decyduje się zrobić to czy tamto.

To jest ten sam głos, który zwiódł Ewę w ogrodzie… Skąd my w ogóle to bierzemy? Z życiowych doświadczeń, a nie z doświadczeń Syna Bożego.

– No tak, bracie. Ale Bóg nie zawsze uzdrawia.

Pokaż mi to w życiu Jezusa. Potrzebuje, żeby ktoś pokazał mi to w życiu Jezusa, bo nikt nigdy nie widział Boga, ALE ZOSTAŁ ON OBJAWIONY W SWOIM SYNU.
Czas: 0:32

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *