19 listopada 2016

Nie próbuj strachem wpędzić ludzi do Królestwa. To nie działa!

Aby obejrzeć w języku polskim, włącz napisy w odtwarzaczu.

Jak Bóg pojednał świat? (…) Nie poczytując ludziom upadków na ich niekorzyść. I tu jest problem, gdy weszliśmy do Królestwa dzięki dziełu Chrystusa, od innych wymagamy, żeby dostali się do Niego dzięki swoim dobrym uczynkom. Wydaje nam się, że możemy ludzi strachem wpędzić do Królestwa. Wcześniejszy werset natomiast mówi, że “Bóg nam zlecił służbę pojednania” – (2 Kor. 5, 18). A czym ona jest? Nie zaliczaniem [w Chrystusie] ludziom ich upadków. Czasem zapominamy, że to “dobroć Boża prowadzi do nawrócenia” (Rz. 2, 4).

 

Czas: 1:47

 

Oryginalny tytuł: Kris Vallotton: Łaska i miłosierdzie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *