9 września 2017

Czas, by odzyskać sztukę dla Królestwa Bożego

Sztuka jest dużo ważniejsza, niż sobie wyobrażamy. Sztuka została stworzona jako forma uwielbienia. Wszystko, co Bóg stworzył, zostało stworzone, aby oddawać Mu chwałę i cześć. Możemy zobaczyć to w odcisku palca Artysty nad artystami.  Sam Bóg stwarzający Niebo, firmament i Ziemię w całym swym pięknie…