24 lutego 2018

Duch Święty nie jest mocą, którą się napełniamy. Jest osobą i mieszka na stałe w Tobie

Aby obejrzeć w języku polskim, włącz napisy w odtwarzaczu.

John Crowder w Warszawie – Dzień 2 (30 stycznia 2018r.)

W Kolosan 2:9 czytamy, że Jezus Chrystus zawiera w sobie całą pełnię boskości w cielesnej postaci. W Chrystusie jest pełnia Boga w ludzkim ciele. Pełnia Boga jako ludzkie ciało. Zobaczyć Jezusa, to zobaczyć Ducha bez miary. Zobaczyć Jezusa to znaczy zobaczyć Ojca. Kiedy zobaczymy Jezusa, to będziemy widzieć… Jezusa. Pełnię Boga w cielesnej postaci.
Następny wers jest jeszcze bardziej skandaliczny. Nie spotkałem jeszcze człowieka, który wierzyłby w werset 10. Większość tłumaczeń rozwadnia go, a jest w nim napisane:
Teraz, poprzez wasze zjednoczenie z Nim, wy również jesteście Go pełni.
To znaczy, że w Tobie jest Duch bez miary. Wiecie, Duch Święty nie przychodzi w częściach. On przychodzi w osobie, nie jest jakąś mocą, jak w Gwiezdnych Wojnach. To jest bardzo często podawane w charyzmatycznych kościołach, ale to jest buddyzm, a nie chrześcijaństwo. Duch Święty nie jest jakąś mocą, którą my się napełniamy i napełniamy, aż będziemy jak Luke Skywalker. Wracamy do nicejskiego Credo, gdzie jest powiedziane, że Duch Święty jest Osobą! I dzięki Jezusowi cała Jego pełnia mieszka w Tobie! Masz Jezusa i masz Ojca Światła, Tego, który stworzył cały wszechświat jednym swoim tchnieniem. A gdzie On mieszka? W Twoim wnętrzu!

czas: 25:38

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *