8 grudnia 2018

Jak odkryć Boży plan? Zmień myślenie

Aby obejrzeć w języku polskim, włącz napisy w odtwarzaczu.

 

Nie mamy poddawać się pod presję tego świata, ale mamy przemieniać się poprzez odnowę naszego myślenia.

To, co muszę zrobić, by rozpoznać Boży plan w moim życiu, to przemienić swój sposób myślenia. Bez tego nie jestem w stanie rozeznać tego, co Bóg chce robić w moim życiu. Bez tego nie jestem w stanie podejmować właściwych decyzji…

 

W cyklu #BoskieMyśli dr Anna Saj, misjonarka w ramach Instytutu Ewangelizacji Świata ICPE Misja, dzieli się swoim doświadczeniem wiary i przybliża receptę na zmianę postrzegania świata.

Komentarze

 1. Droga Siostra myśli i mówi o tym, co jest możliwe tylko gdy już na początku Jezus osobiście w nas zamieszka. To doświadczenie nosi nazwę NOWEGO NARODZENIA. Narodzić się, jak Jezus powiedział Nikodemowi w 3-cim rozdziale Ew. Św. Jana, trzeba z Ducha i z wody. Gdy zdecydujemy się uwierzyć, że On naprawdę za nas umarł, że został naprawdę pogrzebany i że naprawdę zmartwychwstał, możemy narodzić się z Ducha. Czynimy to przyjmując – każdy osobiście, w modlitwie – Jezusa jako swojego Zbawiciela i swojego Pana (Rzymian 10:9).
  Otwierając Mu swoje serce (przed którego drzwiami “oto stoi i kołacze”), aby w nim zamieszkał, stajemy się dziećmi Bożymi. W owej chwili Duch Święty rodzi w nas nową, duchową istotę. Dopiero wtedy otrzymujemy zdolność (ponadnaturalną, jak jej Stwórca) aby naśladować Jezusa.
  Przed tym wydarzeniem jesteśmy “starym człowiekiem”, którego własne wysiłki podążania za Jezusem mogą doprowadzić tylko albo do frustracji, gdyż są z góry skazane na niepowodzenie, albo do pychy, gdy jakieś “sukcesy” na tej drodze przypisze samemu sobie.
  Nowy Człowiek to Boże dziecko, które Duch Święty prowadzi – i wtedy doświadcza się prawdziwego pokonywania niemożliwości. Prawdziwego – z łaski Bożej – nawrócenia.
  Błogosławię z całego serca wszystkich pragnących iść za Jezusem.
  Ela Skawińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *