27 lipca 2019

Otrzymaliśmy Pomocnika – Michał Saj

Aby obejrzeć w języku polskim, włącz napisy w odtwarzaczu.

 

Nie możemy być biernymi ludźmi, którzy siedzą i czekają na zbawienie, nie. Jezus poszedł do nieba, a my zostaliśmy na ziemi i On powiedział, że nie zostawiam was sierotami. Przyślę wam Ducha, Pocieszyciela, który was wszystkiego nauczy i wszystko wam przypomni. Jezus w Ewangelii Jana mówi o tym, że my będziemy czynić większe dzieła niż On. Wiecie dlaczego? Bo on poszedł do Ojca i nie zdążył. Zostawił nas tutaj na ziemi z Duchem Świętym, żebyśmy wzięli jego dziedzictwo, zrobili to, co On robił, a potem tak przylgnęli do Boga, że zaczniemy robić większe rzeczy, amen.

czas: 0:00

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *