Jeśli nawróciłeś się niedawno i nie doświadczyłeś jeszcze ucisków, pozwól, że coś ci powiem: czeka cię wiele bitew, których się nie spodziewasz. Dobrą nowiną jednak jest fakt, że nie musimy przegrać ani jednej z tych bitew! Ani jednej! Wcześniej doznawaliśmy porażek na wielu polach, ale teraz, dzięki temu, że mieszka w nas Duch Święty i Boża niezmierzona łaska, mamy władzę i moc nad wszelkimi trudnościami.

Kolejną rzeczą, jakiej musimy być świadomi odnośnie uzbrojenia do bitwy, jest fakt: „nie ma nic nowego pod słońcem” (Kazn. Sal. 1:9). Nigdy nie napotykamy trudności, których nikt wcześniej nie doświadczył – mam na myśli szczególnie Jezusa Chrystusa. On był wypróbowany we wszystkim. [patrz Hbr 4:15 oraz 5:9b: „Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu (…) (On) stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego”].

Apostoł Paweł pisze:

„Dotychczas nie przyszło na was pokuszenie silniejsze niż to, któremu inni musieli stawić czoła. Wszystko, o czym musicie pamiętać, to fakt, że Bóg nigdy was nie zawiedzie; nigdy nie pozwoli, abyście byli kuszeni ponad siły wasze; zawsze będzie z wami, pomagając wam je znieść”. (1 Kor 10:13 The Message Bible)

Ktoś już przechodził przez trudności, z którymi ty się zmagasz… i zwyciężył! Możesz być tego pewny! Werset ten obiecuje również, że nie doświadczymy żadnych trudności czy prześladowań, które wykraczałyby ponad nasze siły. Bóg na to nie pozwoli. Możesz pozbyć się całego strachu przed tym, że nie będziesz w stanie czegoś przezwyciężyć czy pokonać. Twój niebiański Ojciec nie pozwoli, by to cię spotkało – On to powstrzyma.

W jednym angielskojęzycznym przekładzie Biblii, Today’s English Version (TEV), powyższy fragment oddany jest następująco: „Bóg dotrzymuje swoich obietnic, a On nie pozwoli ci, abyś był kuszony ponad twoją moc do pozostania niewzruszonym”. Cudowną, pokrzepiającą prawdą jest to, że diabeł nie ma swobodnego przystępu do ciebie. Jego ataki muszą najpierw przejść przez pozwolenie Najwyższego [i są zależne od twojej modlitwy o Bożą wolę – skoro Jezus kazał nam się modlić, by Boża wola działa się na ziemi, tak jak w niebie]. Twój Niebiański Ojciec nigdy sam nie stworzy ani nie wywoła próby, ale czasem będzie na nie pozwalał. Będzie robił to po to, abyś pokonywał wroga, przejmując kolejne tereny do [widzialnej] manifestacji Królestwa Bożego [i tak rozwijał swój charakter i swoje powołanie], przynosząc Mu chwałę.

Tertulian, jeden z wysoko cenionych i szanowanych przywódców wczesnego Kościoła, skomentował to następująco:

„Udzielając zgody na spełnianie zamysłów (szatana). Bóg działał rozmyślnie i celowo. Robił to z powodu własnej dobroci. Odroczył w czasie całkowitą zagładę diabła z tego samego powodu, dla którego przesunął powrót rządów człowieka. Zostawił miejsce do konfliktu, w którym człowiek będzie miał możliwość zmiażdżyć diabła z tą samą wolnością [łatwością], z jaką diabeł zwiódł człowieka. (…) (To uzdalnia człowieka) do godnego odzyskania wybawienia poprzez zwycięstwo. W ten sposób diabeł otrzymuje jeszcze surowszą karę, ponieważ jest pognębiony przez tego, którego wcześniej sam zgnębił. Pozwala nam to odkryć nieskończoną dobroć Bożą”.

Bóg daje nam przywilej i możliwość pokonania wroga oraz wyrównania rachunków za wszystkie niepowodzenia w walce z grzechem, jakie miały miejsce przed nawróceniem. Wszelka chwała należy się Bogu. Wróg nie będzie już drwił z dzieła Bożych rąk – człowieka. Czynił to po upadku Adama w ogrodzie Eden, ale przyszedł Jezus i wysmagał diabła na jego własnym terenie. Teraz Bóg daje nam przywilej dokończenia smagania diabła. (…)

[patrz Hbr 10:12-13; 36-39:

Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni (…) Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał; A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie; Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę].

Pamiętaj: wszelkie przeciwności, które napotykasz w swoim chrześcijańskim życiu, są tym, z czym ktoś inny (a przynajmniej sam Jezus Chrystus) już się uporał. Piotr nas zachęca: „Bądźcie mocni w wierze. Pamiętajcie, że nasi bracia i siostry na całym świecie przechodzą przez te same cierpienia” (1 Piotra 5:9, NLT). Cierpienie, o którym mówi Piotr, jest nieodłączną częścią ludzkiego życia, ale wiedz, że jeśli mocno stoimy w mocy Bożej łaski – zawsze będziemy zwycięzcami.

 

Źródło: „Nieustępliwi” John Bevere, str. 132-135

Tekst uległ drobnym korektom redaktorskim, nawiasy kwadratowe zostały dodane przez naszą redakcję. Wszystkie cytaty z Biblii, jeśli nie są oznaczone inaczej, pochodzą z Biblii Warszawskiej (Brytyjki).

Komentarze

  1. Alleluja amen dzięki pozdrawiam serdecznie życzę miłego błogosławionego dnia i zdrowia dla Was wszystkich bądźcie błogosławieni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *