Modląc się o słowo na rok 2023, widzę szereg wydarzeń, które kształtują nie tylko konkretny rok, ale całą dekadę. To, co Bóg zaczął robić w ciągu ostatnich 3 lat, wciąż się rozwija.

Istotne jest, aby mieć świadomość, że Bóg reformuje swój Kościół i doprowadza całą planetę do harmonii ze swoimi celami.

Podczas gdy na ziemi dochodzi do wstrząsów w dziedzinie polityki, klimatu oraz gospodarki, w sferze duchowej dzieją się pewne rzeczy niewidzialne.

“Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały. Gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, jest doczesne, to zaś, co niewidzialne, jest wieczne.”

2 Koryntian 4:17-18

Ten fragment Pisma, napisany w celu lepszego zrozumienia naszych osobistych prób, może zostać zastosowany do dzisiejszej ziemi.

Nowe wymiary nieba, a także nowe wymiary prorocze otworzą się w tym roku i będą dane świętym oraz czystym w sercu. Tym, którzy stawiają na pierwszym miejscu rozeznanie. To czas, aby wejść do swojej „komory”, ukrytego miejsca z Bogiem i rozeznać rzeczy, które są nieprawidłowe w naszym sposobie myślenia, a nawet błędne przekonania doktrynalne, które do niczego nie prowadzą. Rzeczy, które większość ludzi uważa za poprawne, ale w oczach Boga są źle poukładane i bezowocne.

To prawda, że Bóg chce czynić wśród nas niesamowite rzeczy, ale musimy „odważyć się wyjść z łodzi”. Przychodzi fala Jego Ducha, która poprowadzi nas poprzez pionierskie ścieżki do zrozumienia bogactw Jego chwały, które nie zostały jeszcze objawione. Mają one potężne rozwiązania dla naszego dobrobytu i dla dobrobytu naszych narodów, który zostanie dany tym, którzy z pokornymi sercami i rozeznaniem starają się w pełni dostosować do Pana i Jego woli.

Od początku tej dekady znajdujemy się w globalnej wojnie. Choć nie jest ona toczona za pomocą broni palnej, ale broni biologicznej i emocjonalnej w swojej naturze, a także za pomocą propagandy demonicznych idei rozpowszechnianych przez media. Bóg wzywa nas do pokładania naszej ufności w tym, że to On „ma ostatnie słowo”, a nie jakakolwiek agenda globalistów.

Ten szczególny rok jest jednym z przygotowań do roku 2024, który jest rokiem boskiego panowania. Ten rok 2023 zapowiada i wprowadza porządek do rzeczy, które mają nadejść. Jest to czas, aby być mądrym, zrozumieć i uporządkować każdy obszar naszego życia.

Bóg mówi nam, żebyśmy się zwrócili i spojrzeli na Krzyż jako na cenę, która została zapłacona za nasze zdrowie, odkupienie i zaopatrzenie. “Mój Kościół zapomniał o Krzyżu”.

“Zwróćcie uwagę na swoje zdrowie. Nadchodzą w tym względzie ataki, które dotkną wielu, a Ja nie chcę, aby was dotknęły” – mówi Pan. “Umacniajcie się w wierze i nie pokładajcie zaufania w systemie tego świata”.

“Uporządkujcie swoje finanse. Jest to czas siania i poświęcania swoich finansów. Nie roztrwaniajcie pieniędzy i nie dajcie się ponieść konsumpcjonizmowi. Nadchodzą czasy, kiedy ciemność okryje nieuczciwe finanse i tych, którzy pokładają w nich ufność. Jednak finanse, które mają swoje oparcie w skarbach nieba, będą pomnażane. Nie dawajcie po prostu dziesięciny jako przykazania ze Starego Testamentu, ale dawajcie z sercem pełnym zrozumienia, jak to czynił Abraham według kapłaństwa Melchizedeka.”

“Strzeżcie się bardzo chciwości i łatwych okazji do zarobienia pieniędzy, bo nie pochodzą one ode Mnie i zostaniecie ograbieni”.

“Nie chodźcie w jarzmie z bezbożnymi, bo Ja osądzam bezbożność. Szukajcie Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane”.

Widzę wielką radość w domach tych, którzy siali ze łzami i poświęceniem. „Ich nasiona są przed Tronem Mojego Ojca”, mówi Pan, „i będą w potężny sposób wynagrodzeni!”.

Pan pokazuje mi mocny koc ciemności, który zostanie zerwany z powierzchni ziemi. Ten koc jest jak przykrycie ze skażenia, korupcji, która wiąże ziemię. „To będzie bardzo potężne wydarzenie i spowoduje, że wiele ukrytych rzeczy wyjdzie na jaw: rzeczy niegodziwe, które muszą być ujawnione, aby mogły być osądzone, oraz rzeczy dobre, które były wstrzymywane i ograniczane. Wszystko to spowoduje wybuch nowych odkryć, nie tylko w wynalazkach naukowych, ale także odkryć metali szlachetnych, gatunków zwierząt dotąd nie znanych. Nadchodzi też przebudzenie darów duchowych, naturalnych darów i zdolności, którymi obdarzę tych, którzy Mnie kochają” – mówi Pan.

Wśród odkryć poznamy zdolności i funkcje zwierząt, które przyniosą ogromne korzyści ludzkości. To przekieruje naukę na ważne badania nad królestwem zwierząt.

[o pierwszym nowym odkryciu w królestwie zwierząt donoszono już 1 stycznia, gdy polski naukowiec z Krakowa odkrył dwa nowe gatunki niesporczaków, a jednego z nich nazwał na cześć znanego kucharza i autora programów kulinarnych, Roberta Makłowicza, więcej TUTAJ – przyp. red.]

Gdy ta warstwa ciemności zostanie zniesiona, zniknie gęsta zasłona leżąca na zrozumieniu ludzi, którzy prowadzą życie, wierząc we wszelkiego rodzaju kłamstwa.

Bóg wzywa nas do przywrócenia naszych umysłów do stanu niewinności, do bycia jak dzieci, do polegania na Nim jak noworodek przywiązany do piersi matki.

Przyjdzie silna manifestacja Boga jako „El Shaddai”. Słowo “SHADDAI” oznacza „ten, który ma pierś”, innymi słowy „ten, który karmi, zaopatruje i zaspokaja”. Łącząc znaczenie dwóch hebrajskich słów EL-SHADDAI, które tworzą to imię, otrzymujemy znaczenie: „Bóg Wszechpotężny, który karmi, zaopatruje i przynosi zaspokojenie” lub Wszechmocny Bóg obfitości, hojności. Boża wszechmoc jest „podobna do piersi [matki]”, co oznacza, że jest jak obfita miłość, która wylewa się na innych.

EL-SHADDAI to Bóg, który wylewa swoje błogosławieństwa na nasze głowy i daje nam życie w obfitości. Jest to Imię, które wybrał do objawienia się Abrahamowi (I Mojż/Rodzaju 17:1).

Bóg mówi: “Za dużo zaufania pokłada się w człowieku, a za mało we Mnie! Dotyczy to nawet Moich usługujących i ich uczniów, którzy oderwali swój wzrok ode Mnie i utkwili go w swoich przywódcach. Pragnę, aby Moje dzieci przylgnęły do Mnie, a ci, którzy są moimi usługującymi, służyli pod Moim przewodnictwem.”

część druga TUTAJ

tłumaczenie: Ela Świerczyńska

źródło: Newsletter Voice of the Light z dnia 29.12.2022 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie wyłącznie z pisemnym pozwoleniem redakcji otwarteniebo24.pl.

Ponieważ tłumaczenia Any są chętnie czytane i rozpowszechniane w Polsce, prosimy o zwracanie uwagi na źródło, z którego materiał pochodzi, szczególnie że w ostatnim czasie rozmnożyły się strony oraz grupy, które wykorzystują publikacje proroctw Any do samopromocji i zbierania datków na swoją działalność lub nawet do wykorzystywania ludzi. Są to zarówno strony podkradające nasze tłumaczenie, wykreślające imię i nazwisko Eli Świerczyńskiej jako tłumacza, przekręcające kilka słów i podające tłumaczenie jako własne, jak i też strony przeklejające tłumaczenie z google translate z rażącymi błędami (vide idiom “walczyć za pomocą broni” przekręcony na “walczyć z bronią”, o wytłumaczenie których później pytacie nas… 😉 ).

Dlatego informujemy, że jedyne strony, które zostały upoważnione przez Anę do oficjalnego tłumaczenia i publikowania jej materiałów to:

-anamendez.pl

-otwarteniebo24.pl

-nowareformacja.pl

Natomiast firmy upoważnione do tłumaczenia i wydawania jej materiałów w formie książek to:

INTER GLOBAL Oświata sp. z o.o.

ELISH Elżbieta Świerczyńska

Uważajcie na siebie, pamiętając, że tam, gdzie chętnie pasą się owce, tam też chcą się włamać wilki.

PS. obrazek wyróżniający i zdjęcie stanowiące jego tło również wykonaliśmy sami i mamy do nich pełnię praw autorskich – Boże przykazania mówią “nie kradnij”. Zresztą nie opłaca się używać uprzednio opublikowanego obrazka, który wszystkim naszym fanom już się kojarzy z tym artykułem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *