Modląc się o ten rok, 2022, widzę kontynuację tego, co Bóg zaczął robić w roku 2020 i 2021. Kluczowe jest zrozumienie bożego resetu dla planety i Kościoła.

Od momentu wejścia w tę dekadę zaczęła się światowa wojna, toczona nie za pomocą broni wojskowej, ale za pomocą biologii i psychologii. Bóg ma krótko i długoterminowe plany na to, by Królestwo Boże było widoczne na ziemi:

1. Upadek systemu bankowego i finansowego w formie, w jakiej te systemy do tej pory znaliśmy.

Będzie to miało miejsce stopniowo w ciągu następnych 15 lat.
Bóg mówi do Ciebie: Bądź ostrożny i mądry w sprawie swoich finansów. Poświęć je tak, aby nie zostały dotknięte. Bądź pewny siebie i stabilny w swoim sianiu. Według swoich możliwości pamiętaj w tym o biednych i potrzebujących. Pamiętaj o dziesięcinach – rozumianych nie jako przykazanie Starego Testamentu, ale z sercem pełnym zrozumienia, tak jak to czynił Abraham według kapłaństwa Melchizedeka przed wejściem w życie prawa. Uważaj na rzekomo łatwe okazje pieniężne oraz na takie okazje, które żerują na ludzkiej chciwości. Nie pochodzą ode Mnie i będą powodować spustoszenie. Nie bądź finansowo związany w jedno jarzmo z niegodziwcami; Ja będę sądzić niegodziwość – mówi Bóg. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystkie inne rzeczy zostaną wam dodane.
Nadchodzi czas wielkich możliwości, w którym Bóg będzie widoczny i będzie ukazywał się na ścieżce sprawiedliwych. Pojawiają się możliwości zatrudnienia, nabywania gruntów i domów. Ważne jest, aby umieścić finanse pod stopami Jezusa Chrystusa i stanąć na Bożych obietnicach. Bóg mówi do Ciebie: nie obawiaj się, nie zależysz od światowego systemu finansowego, ale ode Mnie. Nie pozwól, aby lęki o finanse Cię oślepiły i nie pozwoliły Ci zobaczyć, co Ci daje Bóg.
Dziękuj i wywyższaj Boga przez cały czas, a zobaczysz Jego światło i Jego rozwiązania. Widzę nadchodzące przełomy finansowe. Ci, którzy siali ze łzami, będą zbierać w radości i obfitości (Psalm 126:5-6). Zobaczysz, że to, co siałeś z wiarą, nie było na darmo.

2. Zasadnicze zmiany w mediach.

Począwszy od roku 2022, w obszarze komunikacji pojawią się istotne zmiany i przyjdzie osąd. Duch Boży, dając przeświadczenie o kłamstwie i uczciwości, będzie dotykał wielkich liderów obszarów wiadomości i mediów społecznościowych. Zobaczymy, że ludzie, którzy wydawali się nietykalni, znikną z mediów.
Bóg mówi do Ciebie: Przestać słuchać słów, które wywołują strach i niezgodę. Na ziemię przychodzą mocne próby, a Ci, którzy wiedzą, jak Mnie słuchać przy podejmowaniu decyzji, powstaną. Do tych, którzy chcą Mnie słuchać, Ja mówię bezpośrednio.

3. Bóg przygotowuje ostateczny cios przeciwko przemysłowi farmaceutycznemu.

Uzależnienie ludzi od rozwiązań naukowych oraz leków wzrośnie z powodu strachu przed śmiercią i słów wypowiadanych przez rządy. Ale Bóg ustanowił już termin końcowy na rok 2030; Kiedy osiągniemy ten punkt, system Big Pharmy się zawali.
Bóg mówi do Ciebie: Zaufaj Mi i zacznij łamać swoją zależność od leków i naukowych rozwiązań [które nie uznają Boga]. Wiele osób niepotrzebnie umrze, bo podąża za niewłaściwym głosem. Uratuję tych, którzy Mi ufają. Wyratuję ich od czasu wielkiej próby, która nadchodzi. Jestem Twoim schronieniem, Twoją twierdzą, a Moje światło nie może być dotknięte przez ciemność ani przez żadną plagę. Mieszkaj w Moim miejscu ukrytym!
Nadal będziemy widzieć konflikty i cierpienie spowodowane pandemią oraz decyzjami rządów w poszczególnych krajach. Jeszcze nie doszliśmy do punktu przełomu, ale bądźcie pewni, już prawie tam jesteśmy. Te konflikty staną się bardziej istotne dla tych, którzy chodzą w ciemności, ale Światło jest nakierowane na sprawiedliwych, czyli Synów Dnia (Synów Poranka – jak jest to opisane w księdze Hioba).

4. Na górze Edukacji nadchodzą wielkie zmiany

Potrząsnę edukacją aż do głębi, mówi Pan.
Moje oczy są nakierowane na dzieci, mówi Pan.
Wszelkie wysiłki na rzecz zakładania szkół i edukacji domowej w celu wychowywania dzieci w Bożym Świetle, na fundamentach Mojego Ducha będą wielce nagradzane.
W tym względzie szukaj Mojego prowadzenia.
Bóg ujawnia nowe niereligijne metody, które przygotują dzieci jako wojowników światła i przyszłych władców Królestwa Bożego na ziemi. Wielkie finanse są dla tego celu zarezerwowane; nie bój się iść do przodu w wierze [w tym temacie].
Bóg wzywa rodziców do przyjęcia odpowiedzialności duchowej za swoje dzieci. Przyniesie to dobrobyt i bliskość w rodzinie. Wiele biedy, niedoborów i rządów komunistycznych pojawiało się, ponieważ głowy rodziny przekazały osobom trzecim tę ważną odpowiedzialność, którą im nadałem, mówi Pan. Będę mocno błogosławił pracę społeczną, która opiekuje się Moimi sierotami, wdowami i porzuconymi kobietami. Będę miał wielkie miłosierdzie dla tych, którzy mają miłosierdzie.
Nie traktujmy tego lekko;
[Bóg mówi:] wielu będzie wołało o Moje miłosierdzie w tych czasach, a Ja wyciągnę rękę do tego, który sam był miłosierny.

5. Zaczęły się potężne manifestacje aniołów, cherubów, armii niebios i bożych gwiazd przydzielonych tej dekadzie.

Zaczęli schodzić z nieba na ziemię w roku 2021 i w tym roku dalej ma to miejsce.
Przynoszę głębokie objawienie o działaniu różnych stopni anielskich i armii niebieskich. Daję moim prorokom objawienie i nauczanie o aniołach. Bóg otwiera niebiańską bibliotekę wiecznych ksiąg, które ludzie obdarzeni zrozumieniem przeczytają; będą o nich mówić i pisać na ich temat.

6. Rok 2022 jest rokiem umocnienia armii nieba i ziemi.

Silnie przyszło do mnie słowo z 5 rozdziału Księgi Objawienia (Apokalipsy), wersety 11-13:
“A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci, i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy; I mówili głosem donośnym: Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.
I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków.”
Bóg wzywa nas do takiego rodzaju uwielbienia i wstawiennictwa, które dodaje mocy niebiosom, by Baranek Boży otrzymywał całą chwałę. Ziemia, morza, wiatry i wszystko, co jest pod ziemią, będzie odgrywać decydującą rolę w tej dekadzie. Jak uczynił król Dawid, konieczne jest sprawić, aby wszystkie te niebieskie i ziemskie elementy, uznały Baranka za źródło władzy i królestwa (patrz: Psalm 148).
2022 zawiera trzy razy liczbę 2, która symbolizuje „świadectwo”.
Bóg wzywa nas, abyśmy byli świadkami, niebiańskimi ambasadorami nieba, żyjącym listem, który może przeczytać świat pogrążony w chaosie. Niebo i ziemia powstają jako świadkowie, aby sprawiedliwi byli błogosławieni i otrzymali swoje dziedzictwo, a także by na bezbożność spadł sąd.
Rozbrzmiewa wezwanie do zajmowania miejsc niebieskich. Bóg daje też klucze do rządów i mądrość, by złożyć kawałki, które określą następne osiem lat. Czas naszej komunii z Bogiem Ojcem jest tu kluczowy, aby nasze życie, służba, biznes oraz naród mogły zostać odpowiednio przekształcone i zharmonizowały się z niebem.
Światłość pierwszego dnia, Jezus Chrystus, świeci, aby ukazać nowe ścieżki. Otwierają się one, by torować drogę dla Bożych Planów dla całej tej dekady. Zobaczymy potężnie kiełkującą Bożą chwałę, manifestującą się rzadko spotykanymi cudami. Pośród wielkiej ciemności Bóg wielokrotnie będzie wkraczał w sytuacje z tryumfem, co przyciągnie tysiące do Jego stóp.
Dalej będziemy oglądać osąd nad fałszywą „Raquią” (nad bezbożnym “firmamentem gwiazd” – zbuntowanych istot duchowych, więcej w książce Any “Like Stars for Evermore”) i zobaczymy jej obalenie oraz ustanowienie prawdziwego firmamentu – Bożych sprawiedliwych. Gwiazdy sprawiedliwych zaświecą i wzrośnie autorytet Bożych ludzi, by oddzielać światłość od ciemności.
Ten rok to czas otwartych drzwi nieba, tak jak to miało miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat. Spowoduje to otwarcie nietypowych drzwi, nieoczekiwanych drzwi. Bóg mówi, żebyś uporządkował wszystko, co nie jest zharmonizowane z niebem. Oczyść swoje szaty i przepasz się, ponieważ otworzą się szybko przed Tobą drzwi, które przeniosą Cię na nowe poziomy wielkości we Mnie oraz na poziomy doskonałości w świecie.
Jest to czas pierwszych owoców i obrzezania naszych serc, dóbr, czasu i służby Bogu. Stanie się to krokiem do powstania wielkich błogosławieństw, które określą nasze kolejne lata.
Niech Bóg błogosławi każdego z was w tym roku, 2022.

Wasza w Chrystusie,
Ana Mendez Ferrell

Tłumaczenie dla otwarteniebo24.pl: Ela Świerczyńska
Artykuł pierwotnie opublikowany w styczniu 2022 na fanpejdżu otwarteniebo24.pl na serwisie Facebook.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *