Ten rok, podobnie jak rok 2020, jest początkiem istotnych zmian na Ziemi.

Liczba 21 jest wynikiem iloczynu liczb 3 i 7, które wskazują na doskonałość czegoś, co jest dopełnione, zakończone.

W ubiegłym roku prorokowaliśmy, że na Ziemi dojdzie do suwerennej manifestacji Boga, której towarzyszyć będą mocne zmiany, zamknięcie jednego cyklu i początek nowego cyklu. Ten rok jest kontynuacją tego, co Bóg rozpoczął w roku 2020.

Słyszę słowa “zintensyfikować, by być kanałem, by doprowadzić do wejścia”.

Zobaczymy z niezwykłą jasnością, co Bóg błogosławi, a czego nie błogosławi.

Intensyfikacja:

Pan rozpoczął dzieło naprawy fundamentów swego Kościoła. Resetowania zasad, które zostały zapomniane, ale które stanowią podstawę w dziele Bożym. Bóg będzie kontynuował te działania, całkowicie oczyszczając swój lud. W tym względzie sprawy będą się nasilać, nie w sensie wzmagania bólu, ale w sensie “koncentracji”.

Bądź kanałem:

To tak jak w przypadku wody, która spływa z góry – może ugrzęznąć i stać się wodą stojącą, może utworzyć zamkniętą lagunę, ale może także płynąć dalej, rzeźbiąc koryto, łącząc się z innymi strumieniami i w końcu docierając do morza.

Wiele Bożego dzieła jest rozproszonego po małych strumieniach lub utknęło w lagunach. Bóg potrząsa górami, aby stworzyć pęknięcia, które przełamią ten impas, tak by woda mogła znów zacząć płynąć. To, co zostało w twoim życiu
złamane w zeszłym roku, zostało zaplanowane, aby doprowadzić cię do głównego nurtu Jego rzeki.

Doprowadzić do wejścia:

Wiele rzeczy, które utknęły, w których szukaliście przełomu, aby pójść naprzód – zostanie doprowadzonych do punktu przełomu. Musimy jednak uważać, aby nie wyważać drzwi, których Pan nie chce otworzyć. Oznaką tego, że Bóg chce ich otwarcia, będzie to, że postęp w konkretnej sprawie będzie szybki i zaskakujący. Jeśli go nie ma, będzie to znak, że to, co robisz, nie jest wolą Boga dla twojego życia.

Wielkie zasłony ciemności są ściągane z narodów, co przynosi większe poziomy światła pozwalające rozpoznać Boga i Jego dzieło. Sam Bóg sprawia, że niewierzący Go szukają.

Dochodzi do niesamowitego rozmieszczenia aniołów, cherubinów, zastępów niebieskich i Bożych gwiazd, które są przypisane do tej dekady, a które pojawią się w naszej rzeczywistości w tym roku. Usłyszymy wiele świadectw mówiących o spotkaniach z aniołami i Bożymi istotami.

2021 to rok, który będzie naznaczony postami ze zwycięstwami, jak w przypadku Daniela, który wywołał wojnę w niebiosach w czasie swego 21-dniowego postu. W podobny sposób zasłony ciemności oraz książęta ciemności utrudniający realizację boskich planów, są usuwani, aby mogli się objawić aniołowie boży.

Z tego powodu wiele słów prawdziwych proroków, będzie mówiło o aniołach. Bóg otwiera niebiańską bibliotekę z Jego wiecznymi księgami, które będą czytane przez mądrych, będzie się o nich mówiło i pisało.

21 wiąże się z wielkimi zmianami. Każda pora roku zmienia się 21 dnia, zarówno przesilenia, jak i równonoce (w systemie europejskim tylko równonoc wiosenna – przyp. tłum.). Astronomicznie rzecz ujmując, konstelacje
zmieniają się każdego 21 dnia miesiąca. Dlatego liczba 21 jest bezpośrednio związana z tym, jak Bóg ustanowił wszechświat, zmieniając straże w miejscach niebieskich i w Bożej Raqii (firmamencie).

21 grudnia nastąpiła najdłuższa noc roku na półkuli północnej. Od tej chwili noce stają się krótsze.

W sensie duchowym rok 2020 był długą nocą, ale zaczyna się wycofywać z życia tych, którzy koncentrują się na Jezusie Chrystusie. Nadal będziemy widzieć konflikty i cierpienia spowodowane pandemią lub decyzjami rządów w poszczególnych krajach. Konflikty te staną się bardziej intensywne w życiu tych, którzy chodzą w ciemności. Ale dla sprawiedliwych, Synów Dnia, przeznaczone jest światło.

Nadchodzi czas wielkich możliwości, które Bóg uczyni widocznymi, przychodzi gwałtowny przełom na drodze sprawiedliwych. Przychodzą nowe możliwości pracy, zakupu gruntów i domów. Ważne jest, aby umieścić finanse pod stopami Jezusa Chrystusa i stanąć na Bożych obietnicach. Albowiem Bóg mówi do ciebie: „Nie bój się, bo nie zależysz od finansów tego świata, ale ode Mnie”. Nie pozwól, aby lęki o finanse cię oślepiły i nie pozwoliły ci zobaczyć, co ci daje Bóg. Dziękuj Bogu i wywyższaj Go zawsze, a naprawdę zobaczysz Jego światło i Jego rozwiązania w swoim życiu.

Poza tym 2, obecna w roku 2021, wskazuje na decyzję między dwoma sposobami, dwoma drogami. Pokazuje dwie przeciwstawne rzeczywistości: system tego świata i Królestwo Boże. Pokazuje dwa rodzaje okoliczności: te wytwarzane przez ciemność i te wytwarzane przez światło. Z kolei liczba 1 jest liczbą Wiekuistego, prawdziwego Boga, który idzie naprzód, oświetlając drogę dla każdego, kto chce ją zobaczyć.

Zobaczymy jeszcze wyraźniejszą różnicę między tymi, którzy rzeczywiście naśladują Boga, a tymi, którzy tego nie czynią. Czarne będzie czarniejsze, a białe będzie bielsze. Sprawiedliwi będą świecić, a ci, którzy żyją w letniości lub są nieprzyzwoici, będą coraz bardziej wciągani w zło.

Słowo z Objawienia 22:11 będzie się wyraźnie manifestować:
„Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi; lecz ten, kto jest sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal będzie święty”.

Jezus zacznie objawiać się na różne sposoby tym, którzy kochają i czynią sprawiedliwość oraz nauczają tego na swoim przykładzie.

Jeśli kiedykolwiek była potrzeba podkreślania istoty Mateusza 6:33, to tym bardziej pojawia się ona teraz:
„Ale najpierw szukajcie Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystkie inne rzeczy zostaną wam dodane. Dlatego nie martwcie się o jutro, bo jutro będzie miało własne troski. Wystarczą na dany dzień jego własne strapienia”
.

Wielu ulegnie pokusie, by szukać sprawiedliwości i wyrównania rachunków na własną rękę, ale nie rób tego, bo to się nie uda, mówi Pan. Zrozumienie Królestwa Bożego aktywnego tu i teraz, będzie kluczem do życia ponad każdym utrapieniem, które może przyjść.

Wróg wysyła falę apatii, by wielu porzuciło swoją wiarę. Bądź świadomy tego i wzmocnij swoją wiarę oraz swoją relację z Bogiem.

Z drugiej strony, Bóg wysyła falę ognia, aby ożywić duchy tych, którzy Go szukają, i wzywa wielu do służby dla Niego.

W niebiosach toczy się ważna wojna o rządy na Ziemi, a modlitwa sprawiedliwych, modlitwa prowadzona z rzeczywistości niebiańskich, będzie doprowadzała do widzialnych zmian. Bóg wzywa nas do uświęcenia i postu.
Leniwi, obłudnicy, grzesznicy i ludzie wykorzystujący innych nie będą słyszani.

Ten rok przyniesie niesamowite manifestacje Boga. Mają one na celu przyniesienie nam nowej pozycji w sferach objawienia i autorytetu. Przychodzą one z prawdziwego i potężnego poznania Boga pogłębiającego się w tych, którzy Go szczerze szukają.

Rozbrzmiewa Boże wezwanie do zajmowania miejsc niebieskich. Przychodzi ono wraz z kluczami do rządzenia i zwojami mądrości, aby umieścić na właściwym miejscu elementy, które będą decydujące przez następne 10 lat. Czas naszej komunii z Bogiem Ojcem jest tu kluczowy, aby nasze życie, służba, biznes oraz naród mogły zostać odpowiednio przekształcone i zharmonizować się z niebem.

Zobaczymy upadek rządów i zobaczymy, jak pojawiają się konflikty pełne przemocy.

Jedność w rodzinie i ciele Chrystusowym zapewni nam bezpieczeństwo warowni, którą jest On.
Staraj się o pokój ze wszystkimi, jeśli to możliwe. To będzie wytwarzać wokół ciebie płaszcz pokoju, który będzie nie do przełamania. Zamknij wszystkie drzwi nienawiści, przemocy i łamania jedności.

Widzę ogromną górę ciemności rozpadającą się na całym świecie. Wiele struktur będzie zostanie wstrząśniętych i upadnie, a narody będą drżeć, ale Bóg wykona pracę, która zadziwi wszystkich.

Światło Pierwszego Dnia – Jezus – świeci w obecnym czasie, czasie Objawienia Pańskiego, by oświetlać zmiany i nowe ścieżki. Otwierają się one, by torować drogę dla Bożych Planów dla całej tej dekady.

Prawdziwe [Boże] Światło przyniesie zrozumienie, które zmiecie fałszywe doktryny i ustanowi Bożą Prawdę. Bóg wzywa nas do zbadania naszych fundamentów.

Czy jesteśmy zbudowani na systemie religijnym czy też na substancji Ducha Świętego, którą stanowi miłość, objawienie oraz osobiste, intymne poznanie Boga Ojca?

Duchowe przebudzenie przychodzi w poznaniu i objawieniu Nowego Jeruzalem oraz jego rządów z góry Syjon. Niech ten, kto szuka, nadal szuka, aż znajdzie, bo wiek objawienia został otwarty w niebie. A rzeki obfitości i zdrowia spłyną z miasta Bożego.

Zwróćcie proszę uwagę na te ziarna w waszym życiu, które przynoszą ciernie i osty. Wyrwijcie je. To jest czas, by je usunąć. Nawieźcie i podlejcie dobre ziarna uwielbieniem Boga oraz dziękczynieniem za to, co dobrego On dla was zrobił. Każde pozostawione ziarno przyniesie swój owoc – dobry lub zły.

Widzę nadchodzące przełomy finansowe, większe niż do tej pory. Ci, którzy siali ze łzami, będą zbierać w radości i obfitości (Psalm 126:5-6). I będziecie naprawdę widzieć, że wszystko, co zostało zasiane w wierze, nie było na próżno.

Dalej będziemy oglądać osąd nad fałszywą „Raquią” (nad bezbożnym firmamentem gwiazd – istot duchowych) i zobaczymy jej obalenie. Zobaczymy też ustanowienie prawdziwego firmamentu – Bożych sprawiedliwych. Gwiazdy
sprawiedliwych zaświecą i wzrośnie autorytet Bożych ludzi, by oddzielać światłość od ciemności.

Podobnie jak w 2020 roku ten rok to również czas otwartych drzwi niebieskich, co spowoduje, że otworzy się wiele drzwi możliwości. Słyszę słowa: „niezwykłe drzwi, nieoczekiwane drzwi”.

Albowiem Bóg wam mówi: „Uporządkuj wszystko, co nie jest w harmonii z niebem. Oczyść swoje szaty i przepasz się, ponieważ bardzo szybko otworzą się przed tobą drzwi, które przeniosą cię na nowe poziomy wielkości we Mnie oraz w świecie naturalnym. Te drzwi [nowych możliwości] będą otwarte na chwilę i dlatego musisz być gotowy”.

Ogień Ducha Świętego jest cały czas aktywny, żeby dać nam moc, ale najpierw zobaczymy, że ten ogień wprowadzi nas w takie sytuacje, które pozwolą nam zobaczyć, jaki jest nasz fundament. Niektóre fundamenty wydają się solidne,
ale są tylko piaskiem, inne są popękane lub słabo uformowane. Bóg chce zbudować z ciebie potężny budynek, świecący w chwale przez tę dekadę, ale w tym celu musi sprawdzić twój fundament. Są rzeczy, które zrobiłeś w wierze, ale w oparciu o fałszywy fundament. Bóg akceptuje twoją wiarę, ale trzeba zmienić te rzeczy, które nie były od Niego. Bóg zmieni nieskuteczne metody i sposoby działania, struktury religijne, style myślenia, złe lub szkodliwe
nastawienia i postawy serca.

Obfite błogosławieństwo przychodzi do tych, którzy pomagają biednym, stroskanym, potrzebującym i pozostawionym bez pomocy. Oczy Boga są na nich skierowane. Dawaj, kiedy możesz coś dać, i pomagaj, gdy pojawi się okazja, ponieważ wielkie są bogactwa, które zostaną uwolnione na tych, którzy mają w tej kwestii zrozumienie.

Jest to czas pierwszych owoców i obrzezania naszych serc, dóbr, czasu i służby Bogu. Stanie się to podstawą do przyniesienia w twoje życie wielkiego błogosławieństwa i określenia najbliższych kilku lat.

Niech Bóg obficie błogosławi każdego z was w roku 2021.

 

źródło: grudniowy newsletter Voice of the Light Ministries

tłumaczenie: Ela Świerczyńska (otwarteniebo24.pl)

obrazek wyróżniający: kompozycja ekipy otwarteniebo24.pl, tło obrazka MIO ITO on unsplash.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *