Pod koniec listopada i na początku grudnia usłyszałam od Ducha Świętego dwa zdania dotyczące nowego roku.  Wyraźnie usłyszałam „sezon cudów”, a Duch Święty skłonił mnie do spojrzenia na Galacjan 3:5, „Czy ten, który daje wam Ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą?” [BW].

Według Konkordancji Stronga słowo „dawać” [Ducha] w języku greckim to epichoregeo i oznacza „obfite, pełne dostawy” – „koszt w pełni pokryty”. Byłam wstrząśnięta, widząc, że liczba odpowiadająca temu słowu u Stronga to 2023. Duch Święty dał mi silne przeświadczenie, że rok 2023 będzie rokiem, w którym Ciało Chrystusa stanie się świadome tego, co faktycznie oznacza zaopatrzenie, a także że jest to rok, w którym nastąpi taki układ wydarzeń, które będą wymagały nadnaturalnego poruszenia Boga: nastąpi obfite zaopatrzenie Jego Ducha.

Jesteśmy w czasie, gdy królestwa ścierają się ze sobą, gdy plany wroga łączą się i wzrastają w mocy, ale BÓG jest o wiele wyższy i o wiele silniejszy, a rok 2023 będzie rokiem, w którym zobaczymy cudowne obalenie mocy ciemności.

Słowo epichoregeo jest również słowem użytym w Liście do Kolosan 2:19: „A nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym.” [BW], [który to fragment] wskazuje na zaopatrzenie, które daje wzrost działaniu Królestwa.

Jest również użyte w 2 Liście do Koryntian 9:10: „A ten, który daje ziarno siewcy, niech i wam da chleba do jedzenia, i wasze ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości;” [UBG], pokazującym, że istnieje zaopatrzenie naszych naturalnych i duchowych potrzeb.

Kilka dni przed tym, jak usłyszałam słowa „sezon cudów”, Duch Święty powiedział mi coś, co uważam za niezbędne dla nadchodzących czasów. Usłyszałam zwrot: „panim el panim”. Wyrażenie to oznacza po hebrajsku „twarzą w twarz”.

Po raz pierwszy wypowiada je Jakub w Księdze Rodzaju 32:30 [tj. I Moj 32:30], po tym, jak zmagał się z Bogiem (lub, jak wierzą niektórzy, z aniołem): „… Widziałem Boga twarzą w twarz, a żyję”. Na podstawie tego spotkania Jakub otrzymał swoją nową tożsamość. Imię Jakub oznacza „kłamca, zwodziciel”. Tu otrzymał imię Izrael, co oznacza: „Bóg zwycięża”. Jego starą naturę i siłę tej tożsamości trzeba było złamać. W najbliższych dniach nadchodzą takie chwile, w których będziemy zmagać się z Bogiem w naszej starej tożsamości i wzorcach myślenia, które się zderzą z naszą Bożą tożsamością oraz tym, do czego On nas powołuje w rozwoju swego Królestwa. Wszystkie strachy, poczucie braku bezpieczeństwa, nastawienia religijne i ludzkie rozumowanie oraz zdolności, a nawet to, w jaki sposób postrzegamy naszą tożsamość poprzez nasze mocne i słabe strony, będą musiały odejść, abyśmy doszli do miejsca, w którym będziemy chętni i posłuszni działaniu Ducha Świętego.

Mojżesz jest kolejnym przykładem osoby, która widziała Boga twarzą w twarz, a Bóg użył go, aby pokazać swoją cudowną moc na ziemi. W Piśmie Świętym znajdują się dwa fragmenty mówiące o tym, jak Mojżesz zobaczył Boga twarzą w twarz, które wydają się być ze sobą niezgodne. Jest to Księga Wyjścia (II Moj) 33:11: „I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem” [BW] oraz Księga Wyjścia (II Moj) 33:20: „Nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu.” [BW].

Jakub i Mojżesz widzieli Boga twarzą w twarz i przeżyli. Gdy o tym myślałam, usłyszałam: “Tu chodzi o to, jak postrzegasz słowo żyć”. To słowo jest również użyte w Księdze Powtórzonego Prawa (V Moj) 8:3: „…aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana.” [BW].

Wierzę, że we fragmencie „nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu” nie chodzi o śmierć fizyczną, ale o to, że nie możemy przejść przez doświadczenie zobaczenia Boga i żyć dalej w taki sam sposób, w jaki żyliśmy wcześniej. Nasze stare sposoby robienia rzeczy – naturalne rozumowanie, planowanie, dążenia i kontrola – nie będą już działać. Nasze postrzeganie zmieni się, w miarę jak coraz bardziej będziemy żyć na podstawie systemu operacyjnego Ducha Świętego. To tak, jak napisano w 2 Liście do Koryntian 3:18: „My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem.” [BW]. Jesteśmy przemieniani Jego chwałą – przekształcani w inną tożsamość, która żyje i oddycha Bożym życiem poprzez intymne spotkania z Nim.

Słyszałam, jak Pan powiedział: „Wielu będzie miało spotkania ze Mną lub z Moimi niebiańskimi posłańcami, aby przynieść zmianę, która spowoduje pęknięcie, wstrząs, a potem trzęsienie ze względu na [ustanowienie] celów Królestwa. Bądź czujny i rozeznawaj, co się dzieje, bo zobaczysz, że wiele rzeczy się zmienia. Ucisz się i słuchaj, Ja będę dawał instrukcje do budowy Królestwa. Niech twoje serce będzie gotowe uwierzyć i być posłuszne, a zobaczysz, jak manifestuje się Moja cudowna moc”.

Wiem, że wielu przechodzi teraz przez osobisty czas trzęsienia i napiera na Pana, aby dał im mądrość. Duch Święty unosi się nad twoimi głębinami. Głębokie pragnienie, które w tobie jest, zrodziło się z Boga w tym miejscu, w którym się znajdowałeś w Chrystusie Jezusie, zanim świat został stworzony (patrz Efez. 1:4 i 2:10). Duch Święty unosi się, aby doprowadzić cię do spotkania twarzą w twarz z Panem – żebyś miał intymne chwile z Nim i żeby zrodzić te dzieła, które On dla ciebie przeznaczył. Duch zabrał mnie w wizji do miejsca, gdzie znalazłam się twarzą w twarz z Nim, ale nie tak, jak myślałam, że będzie wyglądać spotkanie twarzą w twarz. W niezwykle intymny sposób przytuliliśmy się do siebie, policzek do policzka. On wzywa nas do poruszania się z Nim tak, że doświadczymy prawdy Dziejów Apostolskich 17:28: „w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy” – poprzez miejsce głębokiej intymności z Nim.

Usłyszałam, jak powiedział: „Zbliż się do Mnie i zobaczysz, kim przeznaczyłem, abyś była. Zostaniesz uwolniona, aby być Moim podobieństwem. Jestem tym, który sprawił, że istniejesz. Zbliż się, a Ja dam Ci zdolność, aby widzieć. Jesteś utworzona na Mój obraz i na Moje podobieństwo, które zobaczysz. Twoje oczy otworzą się, gdy będziesz na Mnie patrzeć. Dostosowuję wszystko się do Mojego projektu, pobudzając głód głębszej intymności. Swoim tchnieniem daję nowe życie w martwe sny i wołam te rzeczy, które nie są takie, jakie [naprawdę] są, bo nadszedł czas, aby wyprowadzić na światło to, co w was umieściłem. Do tych nasion przeznaczenia, które leżały uśpione, pochowane w rozczarowaniu, na które nadzieja wygasła, mówię: „żyj!”. Bo są one przeznaczone na określony czas i właśnie teraz mówię: „ukażcie się!”. Przygotuj drogę, bo czas jest już wyznaczony i zobaczysz, że to, co zapowiadałem, stanie się.

Przynoszę obfite zaopatrzenie, ponieważ słyszę krzyk desperacji, który nadchodzi ze wszystkich narodów. Wołanie serc tęskniących za Moją obecnością, wołających o wolność od zła, które stara się zamieszkać na ziemi. Ale mówię: przyciągam i wzywam. Moi synowie i córki wzrastają, bo przez Mego Ducha daję energię, pobudzam.

Zwróćcie uwagę i zobaczcie, że Mój Duch się porusza, uwalniając zaopatrzenie, które nigdy nie wyschnie – bo Ja jestem źródłem zarówno zapotrzebowania, jak i zaopatrzenia. Przynoszę zapotrzebowanie i zapewniam zaopatrzenie. Pobudzam głód i spełniam wszelkie potrzeby, tworzę i zaopatruję w ziarno. Wyprowadzam was do nowego, do tego, co od dawna zostało dla was przeznaczone. Nie gardźcie tym ani nie ograniczajcie przez własne rozumowanie – wszystko, czego potrzebujesz, będzie dostarczone przez Mojego Ducha, aby pokazać Moją cudowną moc, której nie da się zaprzeczyć.”

Alane Haynes, 15 grudnia 2022 r.

źródło: Alane Haynes, blog autorki

tłumaczenie: Ela Świerczyńska (ekipa otwarteniebo24.pl)

 

Wszelkie prawa zastrzeżone: otwarteniebo24.pl, 2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *