Część pierwsza TUTAJ

 

Liczba 2023: liczba 2 oznacza świadectwo, a liczba 3 – boskość w swojej pełni.

W tym roku również będziemy świadkami potężnego działania Najwyższego, który będzie przynosił Świadectwo Jezusa, czyniąc je widocznym w prawdziwych dzieciach Bożych. On wyodrębnia pokolenie Prawdy, pełne w słowie i czynie, synów i córki, którzy SĄ tym, kim mówią, że są, których „tak” znaczy „tak”, a „nie” oznacza „nie”.

 

Bóg wyznaczył krótkoterminowy i długoterminowy plan, aby Królestwo Boże było widzialne na ziemi:

  • 1. Upadek systemu bankowego i finansowego, jaki znamy dzisiaj – to będzie się stopniowo rozwijało w ciągu najbliższych 15 lat. Nadchodzi sezon wielkich możliwości, które Bóg uczyni widocznymi, a które „wybuchną”, gwałtownie zjawią się na drodze sprawiedliwych. Będą to miejsca pracy, zlecenia i możliwości biznesowe, a także okazje do nabycia ziemi i domów. Dziękujcie [w modlitwie] i zawsze wywyższajcie Boga, a zobaczycie Jego Światło i Jego rozwiązania.
  • 2. Radykalne zmiany w mediach. Począwszy od tego roku (2023), zobaczymy wielkie zmiany i sąd w środkach masowego przekazu. Duch przychodzi z przekonaniem o grzechu – o kłamstwach i o uczciwości. Będzie dotykał wielkich przywódców w dziedzinie komunikacji (wiadomości) oraz mediów społecznościowych. Zobaczymy, jak ludzie, którzy wydawali się nietykalni, znikną z mediów i polityki.

Bóg mówi: „Przestańcie słuchać słów, które wzniecają strach i niezgodę. Nadchodzą poważne próby na ziemi. Ci, którzy przy podejmowaniu decyzji słuchają Mnie, wyjdą z nich bez szwanku. Mówię bezpośrednio do tych, którzy są gotowi słuchać. Pragnij tego ponad wszystko, uczyń to priorytetem.

Módlcie się o pokojowe rozwiązania wśród narodów. Podniosły się odgłosy wojny, które dotarły do Moich uszu”, mówi Pan. Nadchodzą niepokoje dla niektórych narodów, a silne ramię programu zła zostanie złamane”.

  • 3. Bóg przygotowuje ostateczny cios przeciwko przemysłowi farmaceutycznemu. Ludzka zależność od nauki i farmaceutyków będzie wzrastać z powodu strachu przed śmiercią i słów rządów, ale Bóg już wyznaczył temu granicę. Gdy zostanie ona osiągnięta, w miarę jak będziemy się zbliżać do roku 2030, zobaczymy załamanie systemu.

Bóg mówi do ciebie: Zaufaj Mi i zacznij burzyć swoją zależność od nauki i leków. Wielu niepotrzebnie zginie, podążając za złymi głosami. Tych, którzy we Mnie pokładają nadzieję, wybawię z wielkiej próby. Ja jestem twoją mocną twierdzą i wszelkie ciemności oraz plagi nie mogą przeniknąć tego zamku ani Mojego Światła”.

  • 4. Nadal będziemy świadkami konfliktów i utrapień spowodowanych decyzjami rządów w narodach. Konflikty te staną się jeszcze mocniejsze dla tych, którzy chodzą w ciemności, ale dla sprawiedliwych, czyli Dzieci Dnia, przeznaczona jest Światłość.
  • 5. Wielkie zmiany nadchodzą na górze Edukacji. „Wstrząsnę nią głęboko. Moje oczy skierowane są na dzieci” – mówi Pan.

Bóg objawia nowe niereligijne metody, które wyposażą dzieci jako wojowników Światła i przyszłych władców w Królestwie Bożym na ziemi. „Odłożyłem na ten cel wielkie finanse. Nie obawiajcie się, ale idźcie naprzód w wierze”.

Bóg wzywa rodziców do podjęcia duchowej odpowiedzialności za swoje dzieci. To wprowadzi dobrobyt i jedność rodziny.

„Widzimy, że często rozszerza się bieda i brak oraz postępują rządy komunistyczne, ponieważ głowy rodzin pozostawiły tę ważną odpowiedzialność osobom trzecim, podczas gdy Ja ją przypisałem właśnie im” – mówi Pan.

„Będę bardzo błogosławił pracę społeczną, która opiekuje się Moimi sierotami, wdowami i opuszczonymi kobietami. Będę miał wielkie miłosierdzie dla miłosiernych. Nie traktujcie tego lekko. W obecnych czasach wielu ludzi będzie wołać o Moje miłosierdzie, a Ja wyciągnę Moją rękę do miłosiernych”.

  • 6. Do tego dziesięciolecia przypisany jest zdumiewający szereg Aniołów, cherubinów, armii niebios i bożych gwiazd (więcej w książce „From Stars to Evermore” – przyp. red.). Będziemy również świadkami przebudzenia armii Boga w Królestwie zwierząt.

„Przynoszę głębokie objawienia dotyczące działań i zadań dla zastępów anielskich i niebiańskich. Z tego powodu wiele „słów prawdziwych proroków” będzie dotyczyło aniołów. Bóg otwiera niebiańską bibliotekę wiecznych ksiąg, które będą czytać ci, którzy mają zrozumienie, a wielu będzie o nich mówić i pisać” – mówi Pan.

Mocno czuję w sobie to słowo: „Niebo i ziemia powstaną jako świadkowie, aby błogosławić i dać dziedzictwo sprawiedliwym oraz przynieść sąd przeciwko wszelkiej bezbożności”.

 

Jest wezwanie do zajęcia miejsc w niebie.

Światło Pierwszego Dnia, którym jest Jezus Chrystus, świeci, aby oświetlić zmiany i nowe ścieżki. Te ścieżki „otwierają się”, aby ustanowić drogę Bożych projektów w tej dekadzie. Będziemy świadkami potężnych wybuchów Bożej chwały, której towarzyszyć będą rzadko spotykane cuda. Wśród wielkiej ciemności Bóg dokona triumfalnych wejść, które przyciągną tysiące do Jego stóp.

Nadal będziemy świadkami wypierania i osądu fałszywej „Raqii”, czyli firmamentu upadłych gwiazd bożych i ustanawiania prawdziwego bożego firmamentu (więcej w książce „From Stars to Evermore” – przyp. tłum.).

Gwiazdy sprawiedliwych będą świecić, a władza do oddzielania Światła od ciemności wzrośnie.

 

Jest to czas pierwszych owoców i obrzezania naszych serc, naszych posiadłości, naszego czasu i naszej służby dla Boga. To przeobrazi się w platformę, która zostanie uruchomiona dla Jego wielkich błogosławieństw i to ukształtuje nasze nadchodzące lata.

 

Niech Bóg bogato błogosławi każdego z was w tym roku 2023.

U stóp Chrystusa,

Ana Mendez Ferrell

 

 

tłumaczenie: Ela Świerczyńska

źródło: Newsletter Voice of the Light z dnia 29.12.2022 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie wyłącznie z pisemnym pozwoleniem redakcji otwarteniebo24.pl.

Ponieważ tłumaczenia Any są chętnie czytane i rozpowszechniane w Polsce, prosimy o zwracanie uwagi na źródło, z którego materiał pochodzi, szczególnie że w ostatnim czasie rozmnożyły się strony oraz grupy, które wykorzystują publikacje proroctw Any do samopromocji i zbierania datków na swoją działalność lub nawet do wykorzystywania ludzi. Są to zarówno strony podkradające nasze tłumaczenie, wykreślające imię i nazwisko Eli Świerczyńskiej jako tłumacza, przekręcające kilka słów i podające tłumaczenie jako własne, jak i też strony przeklejające tłumaczenie z google translate z rażącymi błędami (vide idiom “walczyć za pomocą broni” przekręcony na “walczyć z bronią”, o wytłumaczenie których później pytacie nas… 😉 ).

Dlatego informujemy, że jedyne strony, które zostały upoważnione przez Anę do oficjalnego tłumaczenia i publikowania jej materiałów to:

-anamendez.pl

-otwarteniebo24.pl

-nowareformacja.pl

Natomiast firmy upoważnione do tłumaczenia i wydawania jej materiałów w formie książek to:

INTER GLOBAL Oświata sp. z o.o.

ELISH Elżbieta Świerczyńska

Uważajcie na siebie, pamiętając, że tam, gdzie chętnie pasą się owce, tam też chcą się włamać wilki.

PS. obrazek wyróżniający i zdjęcie stanowiące jego tło również wykonaliśmy sami i mamy do nich pełnię praw autorskich – Boże przykazania mówią “nie kradnij”. Zresztą nie opłaca się używać uprzednio opublikowanego obrazka, który wszystkim naszym fanom już się kojarzy z tym artykułem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *