Modląc się o słowo na ten rok, 2024, widzę serię wydarzeń, które kształtują nie tylko konkretny rok, ale całą dekadę. To, co Bóg zaczął robić w ciągu ostatnich 4 lat, wciąż trwa.

Ważne jest, aby pamiętać, że Bóg reformuje swój Kościół i harmonizuję naszą planetę ze swoimi celami.

Liczba 24 reprezentuje Niebiański Rząd. Jest to rok wielkich objawień dotyczących Królestwa Bożego „tu i teraz”.

Od czerwca 2023 roku widzieliśmy potężną epifanię Chrystusa świecącą nad całą planetą. Przejawiała się ona w znacznym wzroście pola elektromagnetycznego Ziemi. Duchowo mówiąc, poziomy Światła, [które zostały nam dane] do zrozumienia niebiańskich projektów, „nasiliły się”. Doprowadzi to ludzi do lepszego zrozumienia rzeczy Ducha, które kiedyś były trudne do zaakceptowania. Świadomość ludzi jest o wiele bardziej otwarta na Boga niż wcześniej.

To pomoże wielu osobom przyjść do Chrystusa, a innym wznieść się na nowe poziomy poznania Boga.

Ten nowy poziom Światła otwiera niebiańskie wymiary, w których przydzielani są aniołowie wysokiej rangi rządowej. Sąd Sprawiedliwości w niebie będzie prowadził intensywną działalność. Wiele spóźnionych procesów prawnych zostanie [w końcu] zakończonych z wyrokiem wydanym na korzyść sprawiedliwych.

Widzimy manifestację cherubów rzadko spotykanych wcześniej. Ich misją jest objawienie chwały Bożej na ziemi.

Ziemia weszła w czas dopasowywania się do Boga i pomaga nam w ustanawianiu Królestwa Bożego. Będziemy widzieć wielką aktywność sejsmiczną i wulkaniczną, która nie ma na celu zniszczenia, ale jest po to, aby pomóc Synom Bożym w sprowadzeniu planów Nieba na Ziemię. “Ziemia pomogła kobiecie” (Obj. 12:16a).

Nadchodzą radykalne zmiany w postrzeganiu rzeczy duchowych. Choć wcześniej skupialiśmy się na tym, jak działa królestwo ciemności i jak cofnąć jego działania, Bóg mówi nam teraz:

„Skup się na Niebie i na tym, jak Niebo działa na Ziemi. Wielkie zwycięstwa przyjdą na tych, którzy rozumieją te słowa: „Jak w niebie, tak i na ziemi”. To jest moc Królestwa Bożego.”

Bóg powołuje swoich Synów, aby przebudzili się do prawdziwej chwały, którą Bóg nam dał. „Synowie przyniosą odmianę!”.

Kiedy Bóg mówi o Synach, odnosi się do tych, którzy osiągnęli dojrzałość, która pozwala im rządzić. Gdy ktoś jest małym dzieckiem duchowym, chociaż posiada wszystko, nie wie, jak tym zarządzać, i dlatego jest pod opieką wychowawców, dopóki nie osiągnie poziomu odpowiedzialności bycia Synem.

Izajasza 9:6: „Bo dziecię się nam narodziło, syn jest nam dany, a rząd będzie na jego ramionach”.

W tym roku otworzą się nowe wymiary niebiańskie oraz prorocze. Będą one dane świętym i osobom czystego serca, ludziom priorytetowo traktującym rozeznanie. To czas, aby wejść do sekretnego miejsca z Bogiem i rozeznać złe rzeczy w „sposobach naszego myślenia”, złe rzeczy, w które doktrynalnie wierzymy, a których Jezus nigdy nie powiedział, choć większość uważa, że jest słuszna. Bóg chce czynić wśród nas niezwykłe rzeczy i zmienia bezowocne sposoby, które stały się tradycją, a które stają się bardzo frustrujące dla tych, którzy Boga kochają.

„Odstąpcie od tych, którzy mówią w Moim imieniu o zniszczeniach i katastrofach” – mówi Pan. „Nie jestem Bogiem zniszczenia, Moją istotą jest miłość i odnowienie, prostuję to, co krzywe, wygładzam wyniosłych, wyrównuję braki i daję wszystkim ludziom możliwość pojednania się ze Mną. Koryguję, ale nie zniszczę”.

„Będę wspierał głosy tych, którzy głoszą życie, głoszą Moje Królestwo pośród ludzi. Moje Królestwo nie jest z tego świata i nigdy nie przepowiadałem go inaczej, nie mówiłem o nim inaczej” – mówi Pan.

Objawia się [też] manifestacja Bożego Ducha, która poprowadzi nas do pionierskich sposobów zrozumienia bogactwa Jego chwały. Przyjdą potężne rozwiązania, które pojawiają się dla naszego dobra i dobra naszych narodów. Będą one dane tym, którzy z pokornym sercem i rozeznaniem, starają się całkowicie dostosować do Pana i Jego woli.

Od chwili, gdy weszliśmy w tę dekadę, znaleźliśmy się na wojnie światowej, prowadzonej nie bronią palną, ale za pomocą broni biologicznej oraz walki o dusze, a także propagandą diabelskich idei we wszystkich środkach masowego przekazu. Bóg wzywa nas, abyśmy pokładali ufność w tym, który ma ostatnie słowo [czyli w Nim], a nie w agendzie globalistów.

Bóg mówi nam: „Zwróć się do krzyża, zwróć się i spójrz na krzyż jako na cenę, która została zapłacona za odkupienie, zdrowie i zaopatrzenie każdego z was. Mój Kościół zapomniał o krzyżu”.

“Zwracaj uwagę na zdrowie. W tej kwestii przychodzą ataki, które dotkną wielu i nie chcę, aby Cię dotknęły” – mówi Pan. “Umocnijcie się w wierze i nie pokładajcie ufności w systemie tego świata”.

“Uporządkujcie swoje finanse. Jest to czas, aby siać i poświęcać swoje finanse. Nie trwońcie środków i nie dajcie się ponieść konsumpcjonizmowi. Przychodzą chwile, kiedy ciemność okryje niesprawiedliwe finanse oraz tych, którzy im ufają. Finanse, które mają swoje wsparcie w skarbach Nieba, zostaną pomnożone. Składajcie dziesięciny – nie według przykazania Starego Testamentu, lecz jako zrozumienie serca, tak, jak uczynił to Abraham według kapłaństwa Melchizedeka.

Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego a wszystkie inne rzeczy zostaną wam dodane. Mateusza 6:33

Rok 2024 to czas odpowiedzi na modlitwy. Pojawiła się wielka aktywność w niebie i przed [Bożym] tronem, która ma na celu przyniesienie odpowiedzi oraz rozwiązań rzeczy, które wydawały się zapomniane.

Pan pokazuje mi, że gruba warstwa ciemności została rozerwana i to przyniesie potężne przełomy dla dzieci Bożych. Wiele ukrytych rzeczy wyjdzie na jaw. Złe rzeczy muszą być wystawione na pokaz i osądzone. Na światło wyjdą też dobre rzeczy, które były opóźnione i zablokowane.

Wszystko to doprowadzi do wybuchu nowych odkryć, nie tylko naukowych, ale także odkryć metali szlachetnych i gatunków zwierząt jeszcze nam nie znanych. Nadchodzi również przebudzenie darów duchowych oraz fizycznych darów i zdolności, które Bóg udziela tym, którzy Go kochają – tak mówi Pan.

Wśród odkryć poznamy nowe zdolności i funkcje zwierząt, co w znacznym stopniu przyniesie korzyści ludzkości. To przekieruje naukę do ważnych badań nad królestwem zwierząt.

Bóg ma krótko- i długoterminowe plany na to, by Królestwo Boże stało się widoczne na ziemi:

  1. Upadek systemów bankowego i finansowego, jakie do tej pory znaliśmy.

Będzie to miało miejsce stopniowo w ciągu następnych 15 lat. W 2024 roku zobaczymy dramatyczne zmiany w tym zakresie.

Nadchodzi czas wielkich możliwości, które Bóg uczyni widocznymi i które przełamią się, by zjawić się na drodze sprawiedliwych. Pojawiają się możliwości pracy, nabywania gruntów i domów.

Dziękuj i wywyższaj Boga przez cały czas, a zobaczysz Jego światło i Jego rozwiązania.

  1. Zasadnicze zmiany w mediach.

Zobaczymy duże zmiany i czas prób w domenie komunikacji. Przekonanie o duchu kłamstwa i uczciwości dotknie wielkich liderów w sferze wiadomości i mediów społecznościowych. Zobaczymy, że ludzie, którzy zdawali się nietykalni, znikną z mediów oraz polityki.

Bóg mówi Ci: Przestań słuchać słów, które wywołują strach i niezgodę. Na ziemię przychodzą mocne próby, a Ci, którzy wiedzą, jak Mnie słuchać przy podejmowaniu decyzji, powstaną. Do tych, którzy Mnie słuchają, mówię bezpośrednio – są to Ci, którzy pragnienie słuchania Mnie stawiają ponad wszystkimi innymi priorytetami.”

Wśród niektórych narodów dojdzie do podziałów, a silne ramię złej propagandy, agendy zostanie złamane.

  1. Bóg przygotowuje ostateczny cios przeciwko przemysłowi farmaceutycznemu.

Zależność ludzi od nauki i farmaceutyków wzrośnie z powodu strachu przed śmiercią i z powodu tego, co będą mówić rządy, ale Bóg już wyznaczył temu granicę. Kiedy zostanie osiągnięta około roku 2030, zobaczymy pęknięcie tego systemu.

Bóg mówi do Ciebie: Zaufaj mi i zacznij łamać swoją zależność od leków oraz naukowych rozwiązań [które nie uznają Boga]. Wiele osób niepotrzebnie umrze, bo podąża za niewłaściwym głosem. Uratuję od wielkiej próby tych, którzy Mi ufają. Jestem Twoim schronieniem, Twoją twierdzą, a Moje światło nie może być tknięte przez ciemność ani przez żadną plagę.

Bóg ujawnia nowe niereligijne metody, które przygotują dzieci na wojowników światła i przyszłych władców Królestwa Bożego na ziemi. Wielkie finanse są dla tego celu zarezerwowane. Nie bój się iść do przodu w wierze [w tym temacie].

Bóg wzywa rodziców do przyjęcia odpowiedzialności duchowej za swoje dzieci. Przyniesie to dobrobyt i bliskość w rodzinie.

   4. Przychodzi niesamowity zespół aniołów, cherubów, zastępów nieba i gwiazd nieba (luminarzy) przydzielonych tej dekadzie.

Zobaczymy przebudzenie armii Bożych w królestwie zwierząt.

Przynoszę głębokie objawienie o działaniu różnych stopni anielskich i poddanych anielskich oraz zastępów niebieskich – mówi Pan.

To sprawi, że wiele słów prawdziwych proroków, będzie dotyczyło aniołów. Bóg otwiera niebiańską bibliotekę wiecznych ksiąg, które przeczytają ludzie obdarzeni zrozumieniem. Będą o nich mówić i pisać na ich temat.

Jest to czas pierwszych owoców i czas obrzezania naszych serc, dóbr, czasu i służby Bogu. Stanie się to platformą powstania wielkich błogosławieństw, które określą nasze kolejne lata.

Niech Bóg błogosławi każdego z was w tym roku 2024.

U stóp Chrystusa,

Ana Mendez Ferrell

 

Tłumaczenie: Elżbieta Świerczyńska

źródło: mail Voice of the Light z dnia 29.12.2023 r., do wglądu też w newsletterze z dnia 1.01.2024 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie wyłącznie z pisemnym pozwoleniem redakcji otwarteniebo24.pl.

Ponieważ tłumaczenia Any są chętnie czytane i rozpowszechniane w Polsce, prosimy o zwracanie uwagi na źródło, z którego materiał pochodzi, szczególnie że w ostatnim czasie rozmnożyły się strony oraz grupy, które wykorzystują publikacje proroctw Any do samopromocji i zbierania datków na swoją działalność lub nawet do wykorzystywania ludzi. Są to zarówno strony podkradające nasze tłumaczenie, wykreślające imię i nazwisko Eli Świerczyńskiej jako tłumacza, przekręcające kilka słów i podające tłumaczenie jako własne, jak i też strony przeklejające tłumaczenie z google translate, etc. z rażącymi błędami (vide idiom “walczyć za pomocą broni” przekręcony na “walczyć z bronią”, o wytłumaczenie których później pytacie nas… 😉 ).

Dlatego informujemy, że jedyne strony, które zostały upoważnione przez Anę do oficjalnego tłumaczenia i publikowania jej materiałów to:

-anamendez.pl

-otwarteniebo24.pl

-nowareformacja.pl

Natomiast firmy upoważnione do tłumaczenia i wydawania jej materiałów w formie książek to:

INTER GLOBAL Oświata sp. z o.o.

ELISH Elżbieta Świerczyńska

Uważajcie na siebie, pamiętając, że tam, gdzie chętnie pasą się owce, tam też chcą się włamać wilki.

PS. obrazek wyróżniający i zdjęcie stanowiące jego tło również wykonaliśmy sami i mamy do nich pełnię praw autorskich – Boże przykazania mówią “nie kradnij”. Zresztą nie opłaca się używać uprzednio opublikowanego obrazka, który wszystkim naszym fanom już się kojarzy z tym artykułem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *