•  Boże Obietnice dziedziczymy przez Jezusa Chrystusa. On jest jedyną drogą do Ojca i jedynym kluczem do uwolnienia Bożego błogosławieństwa w naszym życiu:
  „Otóż, obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi: I potomkom – jako o wielu, lecz jako o jednym: I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus.” (Gal 3:16 BW)
 • Boże Obietnice dostajemy za darmo, na podstawie doskonałej ofiary Jezusa Chrystusa. Możemy je po prostu przyjąć z wdzięcznością, mówiąc Bogu nasze „Amen”:
  „Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem (bo jest napisane: Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie), aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę Ducha.” (Gal 3:13-14 UBG)
  Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim [w Jezusie Chrystusie] znalazły swoje “Tak”, dlatego też przez niego mówimy “Amen”, ku chwale Bożej.” (II Kor 1:20 BW)
 • Boże Obietnice, które dziedziczymy przez Jezusa Chrystusa, to na przykład:
  Albowiem aniołom swoim polecił, Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Na rękach nosić cię będą, Byś nie uraził o kamień nogi swojej. (Psalm 91:11-12 BW)
  Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. (Jana 14:18 BW)
  Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy. (Jana 14:23 BW)
  Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię. I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego Ani strzały lecącej za dnia, Ani zarazy, która grasuje w ciemności, Ani moru, który poraża w południe. (Psalm 91:1-6 BW)
  A oto Jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz (1 Mojż 28:15a BW)
  Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłucham, Będę z nim w niedoli, Wyrwę go i czcią obdarzę, Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. (Psalm 91:15-16 BW)
  PAN moją skałą, moją twierdzą i wybawicielem. Mój Bóg moją opoką, której będę ufał, moją tarczą i rogiem mego zbawienia, moją warownią. (Psalm 18:2)

Pomódl się słowami: “Boże Ojcze, przyjmuję teraz całą Twoją wolę dla mojego życia i wszystkie Twoje Obietnice poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa”

 

ekipa otwarteniebo24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *